120 lượt xem

Mẫu thư mời nghiệm thu công trình file Word | Educationuk-vietnam.org

Mẫu Thư mời Nghiệm thu định dạng .doc .pdf ✓ Mẫu Thư mời Nghiệm thu Công việc Xây dựng, Hoàn thiện và Bàn giao sử dụng với nội dung chuẩn ✓ Tải về Miễn phí File sắp xếp Word dễ dàng chỉnh sửa, dễ dàng sử dụng ngay

Thư mời nghiệm thu dự án - ViecLamVui

Tải mẫu thư mời tuyển sinh dự án file Word

Mẫu thư mời xét tuyển có những thông tin gì?

Thư mời nghiệm thu công trình được gửi đến các đơn vị tham gia quá trình thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình để chứng kiến ​​việc nghiệm thu đưa vào sử dụng. Mẫu lời mời này phải chứa các thông tin sau:

  • Mở đầu thư mời: Tên đơn vị và số giấy mời xuất hiện phía trên dòng chữ ở phía bên trái và được căn chỉnh với phần trình bày tiêu đề và phương châm của đất nước ở bên phải. Tiếp theo là tiêu đề của thư mời, được viết rõ ràng bằng chữ in hoa đậm và tập trung vào nội dung và cơ sở lý luận của thư mời đảm nhận công việc.
  • Phần chính của thư mời: Ghi rõ chi tiết các thành phần được mời tham gia nghiệm thu, thời gian và địa điểm nghiệm thu.
  • Phần cuối cùng của lời mời: Lời chào và thông tin nơi lấy thư mời có chữ ký xác nhận của đại diện đơn vị mời tham gia nghiệm thu công trình.

Dưới đây là ví dụ về thư mời nhận việc được chuẩn bị trước dưới dạng file Word để chỉnh sửa và thay đổi thông tin dễ dàng. Bạn có thể tải xuống mẫu lời mời ViecLamVui miễn phí này và sử dụng ngay lập tức để thuận tiện cho bạn.

READ  Soạn bài Hai đứa trẻ | Educationuk-vietnam.org

Trên đây là ví dụ về thư mời xét tuyển file Word dựng sẵn dễ dàng soạn thảo ViecLamVui – chuyên trang làm việc 24 giờ Miễn phí – được biên soạn và giao cho bạn. Hy vọng với mẫu thư mời trên đây, bạn có thể thực hiện được thư mời tiếp tân đối tác của mình một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

#ThuMoiNghiemThuCongTrinh #MauThuMoiNghiemThuCongTrinh #FileWordMau #MauVanBan #ViecLamVui