14 lượt xem

Mô phỏng là gì? Mô phỏng được ứng dụng trong thực tiễn như thế nào? | Educationuk-vietnam.org

1. Gương mô phỏng là gì?

1.1. Khái niệm mô phỏng là gì?

Mô phỏng là gì?

Simulation có tên tiếng anh là Simulation, theo từ điển chúng ta có thể dịch nghĩa chính xác của từ mô phỏng, từ này có nhiều cách hiểu với nghĩa tương tự như giả vờ, giả vờ gì đó. sau đó hành động như, bắt chước điều gì đó, giả vờ Ë Đó là một cách để làm sai lệch các điều kiện tình huống thông qua một mô hình nhằm mục đích đào tạo hoặc thuận tiện.

Theo nghĩa mô phỏng từ trong thuật ngữ kỹ thuật, mô phỏng từ có nghĩa là áp dụng một khuôn mẫu nhất định vào một hành động cụ thể có thể tạo ra kết quả mong muốn của người dùng.

Từ phân tích trên, chúng ta có thể kết luận về khái niệm mô phỏng như sau:Mô phỏng là sự bắt chước một quy trình hoặc một hệ thống thực thể theo thời gian.

Như vậy, “mô phỏng” là cụm từ được con người sử dụng để mô tả cũng như phân tích các hành vi cụ thể của một hệ thống thực, nhằm hỗ trợ việc thiết kế các hệ thống sự vật, đạt được hiệu quả cao.

1.2. Mục đích của phương pháp mô phỏng là gì?

Mục đích của phương pháp mô phỏng là gì?
Mục đích của phương pháp mô phỏng là gì?

Dựa trên những phân tích ở trên về mô phỏng, chúng ta có thể suy ra mô phỏng là gì, đồng thời có thể thấy được mục đích của mô phỏng:

 • Mô phỏng mang đến cho người xem hình ảnh tốt nhất về cách thức hoạt động của một hệ thống. Trên thực tế, hệ thống là một thứ thực sự phức tạp và con người khó có thể hiểu hết các hoạt động và tương tác trong hệ thống đó nếu không có một mô hình mô phỏng. Mặc dù không thể dừng các hệ thống mô phỏng này để nghiên cứu hoặc thử nghiệm hiệu suất, nhưng tất cả các thành phần riêng lẻ của hệ thống đều được thử nghiệm một cách riêng biệt.
 • Bạn có thể dễ dàng thay đổi các nguyên tắc hoạt động hoặc các nguồn lực để giúp cải thiện hiệu suất bên trong của hệ thống dễ dàng hơn. Khi mọi người tạo ra một hệ thống hiện tại không hoạt động tốt cho mọi thứ, vì vậy chúng ta có thể thay đổi nguyên tắc hoạt động hoặc tài nguyên.
 • Dễ dàng thử nghiệm các khái niệm hoặc hệ thống mới trước khi triển khai. Nếu một hệ thống thực không tồn tại hoặc mọi người nên xem xét một hệ thống mới. Hoặc nó có thể là chi phí được sử dụng trong quá trình xây dựng để tạo ra các mô hình của một hệ thống mới, có thể rất nhỏ so với việc đầu tư lắp đặt từng hệ thống mới, từng quy trình sản xuất. Ngoài ra, việc sử dụng mô hình mô phỏng con người có thể giúp điều chỉnh các thiết bị đã chọn trước khi đưa chúng vào hoạt động.
 • Giúp mọi người có được thông tin thiết thực mà không ảnh hưởng đến hệ thống hiện tại.

1.3. Mô hình mô phỏng là gì?

Mô hình mô phỏng là gì?
Mô hình mô phỏng là gì?

Mô hình mô phỏng là một tập hợp các hoạt động nhằm phục vụ cho quá trình mô phỏng một sự vật, sự kiện nào đó. Mô phỏng có thể được mô phỏng bằng cách sử dụng các gói phần mềm cụ thể như Arena, Auto Mod, Simscript hoặc SimPark.

Đây là các thành phần cơ bản của mô hình mô phỏng, cũng là danh sách liệt kê các sự kiện mô phỏng và thống kê đo lường kết quả. Đối với các thành phần cơ bản trong mô phỏng xét một số hệ thống rất đơn giản, chúng ta có thể coi các hệ thống đơn giản như mô hình dịch vụ khách hàng chỉ có một người phục vụ, một cửa hàng chỉ có một người bán hàng, một tiệm tóc chỉ có một thợ cắt tóc, một nhà máy. chỉ có một máy điều khiển, một khu vực chỉ có một máy ATM…

1.4. Các thành phần cơ bản trong mô hình mô phỏng

Các thành phần cơ bản trong mô hình mô phỏng
Các thành phần cơ bản trong mô hình mô phỏng

Đối với bất kỳ hệ thống đơn giản nào, nó sẽ bao gồm ba phần chính: Thực thể, Hàng và Tài nguyên.

 • Thực thể: Thực thể ở đây là thành phần đầu tiên được nhắc đến, thực thể được hiểu là một vật phẩm hay vật phẩm có khả năng thay đổi tất cả các trạng thái của một hệ thống. Hệ thống này bao gồm: Kích thước lô của các đơn vị, tức là số lượng thực thể trong hệ thống tại một thời điểm nhất định được gọi là quy mô lô; khoảng thời gian giữa các lần đến, loại thực thể này không quan trọng vì phạm vi kích thước thường là một hoặc nhiều; thuộc tính thực thể, là các biến có giá trị duy nhất cho mỗi thực thể trong hệ thống.
 • Queues: Queue sẽ được hiểu như sau: Đây là những thực thể thông thường sẽ đợi trong một hàng đợi cho đến khi đến lượt chúng được xử lý.
 • Tài nguyên: Tài nguyên được sử dụng trong mô phỏng là các thực thể đại diện cho mô phỏng sự kiện. Ví dụ, máy ATM, máy cắt tóc, máy điều khiển…

2. Vai trò của phương pháp mô phỏng trong nghiên cứu khoa học

Vai trò của phương pháp mô phỏng là gì?
Vai trò của phương pháp mô phỏng là gì?

Để có thể chỉ ra vai trò của mô phỏng trong nghiên cứu, trong quá trình giảng dạy trước hết chúng ta phải tìm hiểu và nghiên cứu những thông tin cơ bản về mô phỏng trong nghiên cứu, học tập và tìm hiểu.

Thứ nhất, mô phỏng nghiên cứu: Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin hiện nay, chúng ta có thể xây dựng các mô hình phức tạp với tốc độ xử lý nhanh, đáp ứng mọi nhu cầu nghiên cứu.

Sau đó, mô phỏng trong dạy học, mô hình này là sự kết hợp của các mô hình mô phỏng trong nghiên cứu khoa học và xử lý ở khía cạnh sư phạm và tổ chức của hoạt động học, do đó giúp cho các mô hình trong dạy học mô phỏng dễ dàng tạo ra cách thức tương tác nhằm nâng cao khả năng của học sinh. để hiểu và nắm vững.

3. Ưu và nhược điểm của mô phỏng là gì?

3.1. Ưu điểm của mô phỏng

Việc mô phỏng trong từng trường hợp sẽ tạo cơ hội nghiên cứu các hệ thống phức tạp, có yếu tố ngẫu nhiên của sự vật, hiện tượng. Đồng thời, nhờ mô phỏng, có thể góp phần đánh giá các đặc tính của một hệ thống hoạt động trong các điều kiện dự kiến ​​hoặc ngay cả khi các hệ thống vẫn đang trong giai đoạn thiết kế, nghiên cứu và phát triển hệ thống. hệ thống không tồn tại.

Ngoài ra, mô phỏng còn giúp mọi người hiểu được quy trình vận hành hệ thống và xác định các điểm nghẽn của hệ thống. Đồng thời, phương pháp mô phỏng giúp bạn dễ dàng so sánh và đánh giá các phương án khác nhau của hệ thống đó. Thông qua đó, mọi người cũng có thể tìm kiếm các giải pháp mới để điều khiển hệ thống.

3.2. Nhược điểm của mô phỏng

Bên cạnh những ưu điểm mà chúng tôi đã liệt kê ở trên, mô phỏng cũng có những nhược điểm cần chú ý: Phương pháp mô phỏng đòi hỏi công cụ mô phỏng phải có giá trị và giá thành cao, ví dụ như máy tính hoặc phần mềm chuyên dụng. Ngoài ra, việc tạo ra các mô hình mô phỏng đòi hỏi phải được đào tạo đặc biệt vì đây cũng là một trong những vấn đề của nghệ thuật và khoa học.

Khi sử dụng các phương pháp mô phỏng, người ta thường tạo ra một lượng lớn dữ liệu xác suất khác nhau. Do vậy, phương pháp này yêu cầu các công cụ mô phỏng cần có số liệu thống kê để có thể xử lý kết quả mô phỏng. Ngoài ra, phương pháp mô phỏng cũng có thể tốn kém và mất thời gian, mặc dù phương pháp này không phải là một công cụ tối ưu hóa hiệu quả nhưng nó có thể mang lại hiệu quả trong việc so sánh các mô hình.

Ưu và nhược điểm của mô phỏng là gì?
Ưu và nhược điểm của mô phỏng là gì?

4. So sánh mô hình mô phỏng và mô hình phân tích

Mô hình mô phỏng:

 • Giải pháp này là số lượng các nghiệm pháp số trong mỗi bước, là ước lượng.
 • Mô hình mô phỏng có thể giải quyết được mà không cần nhiều giả thiết để đơn giản hóa các mô hình.
 • Giải pháp của mô hình mô phỏng là đánh giá và sẽ đánh giá chính xác nếu mức tăng đủ lớn.
 • Phạm vi ứng dụng của các hệ thống tuyến tính, phi tuyến và ngẫu nhiên.

Mô hình phân tích:

 • Giải pháp là giải pháp chung chung và rõ ràng.
 • Mô hình phân tích khi các giả định đơn giản hóa mô hình phải được chấp nhận.
 • Lời giải là xác định, chỉ khi được tính bằng các công thức có thể tính được.
 • Phạm vi ứng dụng của hệ thức tuyến tính và hằng số.

Với những thông tin mà chúng tôi đã trình bày ở trên, hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về mô phỏng là gì và những vấn đề liên quan đến mô phỏng. Để có thể cập nhật thêm nhiều thông tin hay các bạn nhớ ghé thăm thường xuyên để đón đọc những bài viết hay nhé.

Tìm việc nhanh chóng

Chia thành VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data - ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 8587 & cateid = 115 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (to data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more" ). attr ("data -id", x);});}}); $ ("show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd") . click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd ") .click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude "). addClass (" hidden_dtblog ");});

READ  Công thức tính đương lượng điện hóa hay nhất | Educationuk-vietnam.org