10 lượt xem

Mô tả công việc của phòng kế hoạch | Educationuk-vietnam.org

Bản kế hoạch kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp lường trước được khả năng tồn tại của các ý tưởng kinh doanh. Bằng cách viết kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc vì có thể lường trước được những khó khăn tiềm ẩn và có phương án dự phòng cho chúng. Khi có kế hoạch rõ ràng, cụ thể thì mọi việc sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn rất nhiều. Ngoài việc tránh thất thoát công việc, việc theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

tuyển dụng giám đốc dự án

Trong các doanh nghiệp, tổ chức, bộ phận kế hoạch có nhiệm vụ quản lý và thực hiện các nghiệp vụ cần thiết để xây dựng kế hoạch hiệu quả nhất. Trong bài viết này, HRchannels sẽ gửi đến bạn đọc mô tả công việc của phòng kế hoạch. Chúng tôi hy vọng rằng qua những thông tin này bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của phòng kế hoạch trong cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp.

a-đặc điểm của phòng kế hoạch

Công việc của phòng kế hoạch

1. Đề xuất, xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý hoạt động hàng năm của doanh nghiệp

Phòng kế hoạch có nhiệm vụ phân tích, tổng hợp và soạn thảo kế hoạch hoạt động để phù hợp với định hướng, chính sách của doanh nghiệp, tổ chức trong từng thời kỳ. Trình Ban Giám đốc dự thảo kế hoạch hoạt động. Tiếp theo, hãy lập một kế hoạch chính thức và trình lên quản lý cấp cao để phê duyệt. Đề ra mục tiêu kế hoạch cho các bộ phận tương ứng dựa trên tình hình hiện tại và khả năng của từng bộ phận sao cho hợp lý.

Đề xuất một chương trình mục tiêu để quản lý hoạt động của các doanh nghiệp và tổ chức. Mỗi năm cần lập kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra cũng như xác định các hạng mục công việc sẽ thực hiện trong năm đó. Đồng thời lập và điều chỉnh ngân sách thu chi cho hoạt động của doanh nghiệp.

READ  5 bài văn mẫu Chứng minh rằng Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta hay nhất | Educationuk-vietnam.org

a-đặc điểm của phòng kế hoạch
>>> Xem thêm: Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế hoạch

2. Điều hành việc thực hiện các kế hoạch hoạt động, theo dõi, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết và kiểm soát, nhận kết quả hoàn thành

Thực hiện điều hành, triển khai các kế hoạch hoạt động theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng hoàn thành và tiến độ công việc theo đúng kế hoạch. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về những kết quả không tốt do tham mưu của bộ phận.

Tổ chức nghiên cứu, khảo sát về hoạt động hiện tại và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp, tổ chức. Thường xuyên kiểm tra chất lượng công việc, phát hiện ngay những công việc chưa đạt yêu cầu, trục trặc kỹ thuật, yêu cầu các bộ phận liên quan sửa chữa hoặc đại tu.

Theo dõi, giám sát việc thực hiện các hợp đồng sản xuất và dịch vụ. Lưu trữ hồ sơ hợp đồng theo quy định quản lý tài liệu hiện hành.

Phòng kế hoạch có trách nhiệm tham gia sản xuất thử trước khi sản xuất, tiến hành kiểm tra, nghiệm thu toàn bộ khối lượng sản xuất, dịch vụ hoàn thành của các đơn vị trực thuộc và các đơn vị đã ký hợp đồng sản xuất với xí nghiệp. Định kỳ phải kiểm tra khối lượng công việc hoàn thành, lập biên bản nghiệm thu và lưu giữ biên bản nghiệm thu theo đúng quy định.

READ  Kinh doanh dịch vụ là gì? Ví dụ chi tiết về các hình thức kinh doanh dịch vụ 2022 | Educationuk-vietnam.org

3. Tham mưu, tư vấn về quy trình, tiêu chuẩn và hỗ trợ xây dựng, quản lý kinh tế, khen thưởng, kỷ luật