9 lượt xem

Multi-thread là gì? Tất tần tật thông tin cụ thể gửi tới bạn đọc | Educationuk-vietnam.org

Phần mềm CNTT hoạt động

1. Bạn có hiểu Multi-thread là gì không?

Trước khi bạn có thể hiểu về Multi-thread, bạn cần hiểu Thread là gì. Thread là một khái niệm hay thuật ngữ liên quan đến luồng trong lập trình. Phân luồng ở đây có nghĩa là một quy trình nhỏ hay quy trình con, tiếng Anh là Sub-process. Đây được biết đến là đơn vị nhỏ nhất của máy tính dùng để xử lý và thực hiện một công việc nhất định. Các luồng này được quản lý trực tiếp với máy ảo trong Java.

Đa luồng là gì?

Nếu Thread là luồng, thì Multi-thread có nghĩa là đa luồng. Đây là một quá trình bao gồm nhiều luồng khác nhau hoạt động cùng một lúc. Bạn có thể hiểu rằng trong một ứng dụng Java, ngoài các luồng chính sẽ có các luồng bên ngoài khác hoạt động đồng thời để thực thi các tác vụ khác giúp cho ứng dụng được vận hành trơn tru và hiệu quả hơn.

Sử dụng Đa luồng sẽ giúp bạn có thể quản lý các yêu cầu của người dùng với số lượng lớn hơn, mà không cần phải chạy hoặc sử dụng các phiên bản bổ sung của chương trình đang chạy và chạy trên máy tính.

Ví dụ tốt nhất và dễ nhất về đa luồng, nơi bạn sẽ giải thích Đa luồng đơn giản hơn. Đây là lúc bạn chạy chương trình chơi nhạc. Khi bạn đang phát nhạc, đồng thời bạn vẫn có thể thực hiện các chức năng khác như dừng, bỏ qua hoặc quay lại phần trước, v.v. Điều này có thể xảy ra do dòng chảy và sự truyền tải của âm nhạc. Đưa ra yêu cầu tương tác với người dùng là hai chủ đề khác nhau.

Phần mềm làm việc tại Hà Nội

với nhiều chủ đề
với nhiều chủ đề

2. Trạng thái Thread trong Java là gì?

Với Thread, các chủ đề này hầu hết được quản lý bởi JVM trong Java. Do đó, các trạng thái của luồng sẽ được Java định nghĩa theo thuộc tính Static trong các lớp luồng.

Dưới đây là các trạng thái Thread cơ bản trong Java ngày nay:

– Trạng thái mới: Đây là trạng thái mới của luồng tức là luồng vừa được khởi tạo, chưa khởi động và chưa thực hiện nhiệm vụ của mình. Đây là điều kiện mà luồng không được cung cấp các tài nguyên cần thiết và do đó không thể thực thi các chương trình cụ thể.

Trạng thái sợi
Các trạng thái dòng chảy

– Trạng thái thực thi: Sau khi chuyển sang trạng thái mới, các luồng sẽ được chuyển sang trạng thái thực thi. Ở trạng thái này, các luồng kiểm tra đã được trang bị các tài nguyên cần thiết, cũng như các tác vụ, lịch trình phối hợp từ CPU cho các luồng kiểm tra này đã bắt đầu hoạt động. Trên thực tế, luồng ở đây sẽ không phải lúc nào cũng hoạt động mà là chìm xuống, tùy thuộc vào hệ thống cũng như sự điều phối khác nhau của CPU.

– Trạng thái chờ: Đây là trạng thái chờ của luồng. Các luồng có thể chờ vô thời hạn tùy thuộc vào việc một luồng khác có đánh thức anh ta hay không. Do đó, nếu không có nhu cầu hoặc tương tác, luồng sẽ luôn ở trạng thái chờ.

– Thời gian chờ: Đây là thời gian chờ có giới hạn. Tức là, luồng sẽ chỉ đợi trong một khoảng thời gian nhất định. Hoặc trong trường hợp một luồng khác đánh thức anh ta.

– Trạng thái bị chặn: Đây được coi là trạng thái “không thể thực thi” của luồng. Ở trạng thái này, luồng vẫn còn sống nhưng không được chọn để thực thi và thực thi các tác vụ. Thay vào đó, luồng sẽ đợi cho đến khi một màn hình xuất hiện để nó có thể sử dụng nó cho mục đích mở khóa một đối tượng mà nó cần.

6 trạng thái cơ bản
6 trạng thái cơ bản

– Trạng thái hoàn thành: Luồng có thể ở trạng thái hoàn thành hoặc ở trạng thái chết nếu phương thức thực thi của nó rời khỏi hệ thống.

Đây là các trạng thái hoặc vòng đời của luồng sẽ chuyển qua Java. Hiểu được vòng đời và điều kiện có thể có của luồng sẽ giúp bạn làm việc tốt hơn với hệ thống.

Công việc của lập trình viên Java

3. Các cách tạo chuỗi trong Java

Broadcast trong Java hiện có thể được tạo theo hai cách. Điều này có nghĩa là tạo luồng thông qua các phần mở rộng từ lớp Thread hoặc bằng cách chạy từ giao diện Runnable.

3.1. Cách tạo luồng thông qua Extend from Thread class

Theo cách tạo chương trình phát sóng này, để tạo chương trình phát sóng chuẩn, bạn có thể làm theo các hướng dẫn sau:

Làm thế nào để tạo một Broadcast trong Java.
Làm thế nào để tạo một Broadcast trong Java.

– Thực thi câu lệnh của một lớp mới được tạo, lớp kế thừa từ lớp Thread

– Viết phương thức dùng để thực thi trong lớp này, khi luồng bắt đầu thực thi các công thức thì hàm trong phương thức đó sẽ được sử dụng, thực thi một cách tự động. Tất cả các câu lệnh được sử dụng trong phương thức đó cũng sẽ tự hủy sau khi luồng đã hoàn thành.

– Tạo một đối tượng cho lớp đã tạo mà chúng ta vừa khai báo.

– Sử dụng phương thức Start để khởi chạy hiện thực phân luồng này của đối tượng mà chúng ta vừa tạo.

Tuy nhiên, dưới đây là một số điều cần lưu ý khi tạo chương trình phát sóng:

– Với việc khai báo một lớp mới, các câu lệnh trong phương thức run, để thực thi luồng, chúng ta sẽ phải gọi phương thức start, sau đó, khi có đầy đủ tài nguyên cần thiết, chúng ta sẽ đến thực thi phương thức. chạy. Đây là một điều đặc biệt trong lớp Thread do Java xây dựng. Nếu bạn gọi phương thức thực thi nhưng không gọi Start, nó sẽ giống như gọi một phương thức bình thường của một đối tượng bình thường và các câu lệnh trong phương thức đó sẽ được thực thi trên luồng đã gọi nó, không phải trên một luồng mới được tạo. Như vậy, chỉ có 1 luồng chính vẫn hoạt động, do đó ứng dụng không được gọi là Đa luồng.

Qua Mở rộng
Qua Mở rộng

– Chủ đề đã được khởi chạy sẽ không thể gọi lại phương thức Bắt đầu. Nếu bạn quyết định làm điều này, các trường hợp ngoại lệ sẽ xảy ra.

3.2. Cách tạo chuỗi thông qua Triển khai từ Giao diện Runnable

Đây là cách thứ hai bạn có thể sử dụng để tạo chương trình phát sóng của riêng mình. Để thực hiện theo cách này, sau đây là hướng dẫn cụ thể dành cho bạn. Bạn có thể làm theo các bước sau:

– Thực hiện câu lệnh để tạo một lớp mới kế thừa từ Runnable Interface.

– Ghi lại chính xác các câu lệnh trong phương thức run trong lớp này. Khi luồng bắt đầu hoạt động, các câu lệnh này sẽ được thực thi. Sau khi hoàn thành các câu lệnh phương thức thực thi đã sử dụng trước đó, luồng cũng sẽ tự hủy.

– Tạo một đối tượng lớp mới mà chúng ta vừa nêu ở trên.

Thông qua việc triển khai từ giao diện
Thông qua việc triển khai từ giao diện

– Tạo một đối tượng mới cho lớp luồng thông qua phương thức khởi tạo luồng (đích thực thi – một lớp kế thừa từ Runnable).

– Thực hiện lệnh gọi Start cho đối tượng lớp luồng mới được tạo ở bước trước.

Sử dụng phương pháp này, bạn có thể sử dụng để giải quyết vấn đề. Bằng cách này, bạn sẽ không phải tạo một lớp kế thừa từ lớp Thread ban đầu. Nếu trường hợp mô hình bắt buộc phải sử dụng đa kế thừa thì lúc này chỉ có Giao diện mới giải quyết được vấn đề.

Đối với các trường hợp còn lại, chúng ta có thể sử dụng kế thừa từ lớp Thread ban đầu.

Tìm việc

4. Ưu và nhược điểm của Đa luồng là gì?

Đa luồng là một cách hiện đang được các lập trình viên sử dụng rất thường xuyên. Vậy ưu nhược điểm của việc sử dụng hình thức này là gì?

Ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm và nhược điểm

4.1. Ưu điểm của đa luồng

Những ưu điểm của Multi-thread có thể kể đến như:

– Đa luồng sẽ không chặn các yêu cầu, tương tác mà người dùng muốn thực hiện. Do bản chất của đa luồng là các luồng độc lập, nó cho phép bạn thực hiện một số tác vụ cùng một lúc.

– Các sợi trong quá trình thực thi có thể chia sẻ và thực hiện chia sẻ tài nguyên với nhau. Tuy nhiên, cả về quy trình làm việc và chức năng, nó vẫn độc lập.

– Trong trường hợp một luồng xảy ra ngoại lệ, các luồng khác không bị ảnh hưởng. Điều này là do sự độc lập của các chủ đề.

– Đa luồng giúp tiết kiệm thời gian vì có thể thực hiện nhiều thao tác cùng lúc. Điều này giống như luồng chính được sử dụng để triển khai giao diện chính với người dùng và luồng phụ sẽ xử lý kết quả của các tương tác bên ngoài để gửi chúng đến luồng chính.

điểm mạnh
điểm mạnh

4.2. Hạn chế của đa luồng

Ngoài ra nó mang lại rất nhiều tiện lợi cho cả người lập trình và người dùng. Tuy nhiên, Multi-threading vẫn có những hạn chế nhất định. Vậy những hạn chế đó là gì?

– Có nhiều luồng là ưu điểm và cũng là nhược điểm của Đa luồng. Nó có thể thực hiện nhiều chức năng, nhưng, với nhiều luồng, điều này sẽ dẫn đến khó khăn trong việc xử lý các vấn đề liên quan. Vì vậy, cần sử dụng một số lượng ren cụ thể, thích hợp, phù hợp với từng ứng dụng khác nhau.

– Đa luồng dẫn đến bộ nhớ hệ thống sẽ phải lưu trữ nhiều hơn, việc đồng bộ hóa cũng trở nên khó khăn hơn do có nhiều nguồn thông tin phải xử lý và lưu trữ. Vì vậy, đây được coi là một trong những hạn chế khó nhất của Đa luồng.

– Đôi khi nội dung của nhiều luồng khiến người lập trình không thể kiểm soát và nắm bắt được tất cả các luồng trong ứng dụng. Trên thực tế, sẽ có những luồng chết, những luồng không hoạt động và không thực hiện bất kỳ tác vụ nào trong ứng dụng. Do đó, cần kiểm tra và phát hiện các luồng này để loại bỏ chúng, tránh gây ra lỗi cho ứng dụng cũng như quá tải bộ nhớ do lưu trữ nhiều luồng, thậm chí cả những luồng không có chức năng.

Công việc lập trình viên

Một số hạn chế
Một số hạn chế

Nhìn chung, Multi-thread có rất nhiều tính năng hữu ích cho người dùng cũng như các lập trình viên hiện nay. Mặc dù vẫn còn những nhược điểm nhưng không thể phủ nhận những ưu điểm của quá trình này. Trên đây là những thông tin khá chi tiết và cụ thể về Đa hiệu mà Phương Anh muốn gửi đến các bạn. Hy vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu rõ hơn về Multi-thread cũng như cách tạo thread trong Java để có thể triển khai chúng một cách tốt nhất trong công việc của mình.

[Magento là gì?] Xu hướng mới của công nghệ thương mại điện tử!

Magento là nền tảng công nghệ số mới trong lĩnh vực thương mại điện tử và ngày nay được ứng dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Vậy Magento là gì?

Magento là gì?

Tìm việc nhanh chóng

Chia thành VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data - ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 12479 & cateid = 83 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (to data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more" ). attr ("data -id", x);});}}); $ ("show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd") . click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd ") .click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude "). addClass (" hidden_dtblog ");});

READ  Danh sách các trường Cao đẳng khu vực TP.HCM năm 2019 | Educationuk-vietnam.org