11 lượt xem

Năng lực hành vi là gì và một số quy định bạn không nên bỏ qua | Educationuk-vietnam.org

Công việc pháp lý – Pháp lý

1. Hiểu như thế nào về năng lực hành vi?

Năng lực hành vi là một trong những quy định cơ bản của pháp luật đối với công dân hiện nay. Do đó, tại Điều 19 của Bộ luật dân sự ban hành năm 2015 xác định năng lực hành vi của cá nhân là khả năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cụ thể của mình thông qua việc thiết lập các quan hệ, quan hệ văn minh hoặc giao dịch dân sự. Như vậy, cá nhân sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với người khác để có thể chuyển dịch các vấn đề về quyền sở hữu, chiếm hữu một cách hợp pháp nhất.

Làm thế nào để hiểu năng lực hành vi?

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, có chủ thể không có năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế, khó nhận thức hành vi có thẩm quyền của mình và không thể điều khiển đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật vẫn quy định người nào đủ 18 tuổi trở lên mới có đủ năng lực hành vi dân sự. Vì vậy, mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động mà họ thực hiện trong cuộc sống của họ ở các mức độ khác nhau.

Hay nhin nhiêu hơn: Địa chỉ cư trú là gì? Những điều bạn cần biết về địa chỉ cư trú của bạn

Hồ Chí Minh

2. Quy định hiện hành về năng lực ứng xử

Như đã nói ở trên, trong một số trường hợp cụ thể, không thể tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Do đó, hiện nay pháp luật đã phân chia các cấp độ năng lực hành vi dân sự dựa trên yếu tố độ tuổi và một số lý do khác như sau:

2.1. Đối tượng không có kỹ năng ứng xử

Do các tính năng nhận thức mà hiện tại, luật dân sự quy định ban hành cho chủ thể dưới 6 tuổi sẽ bị coi là không đủ năng lực và sẽ không được tự mình thiết lập các quan hệ, giao dịch liên quan đến pháp luật. Tất cả các hành động và giao dịch được thực hiện bởi các thực thể dưới 6 tuổi sẽ bị tuyên bố là không hợp lệ.

Đối tượng không có kỹ năng ứng xử
Đối tượng không có kỹ năng ứng xử

Cụ thể, theo quy định tại Điều 21 điểm 2 Bộ luật Dân sự năm 2015, các giao dịch dân sự của chủ thể dưới 6 tuổi sẽ do người đại diện theo quy định của pháp luật quyết định và chịu trách nhiệm thi hành.

Như vậy, theo quy định trên, đối với cá nhân dưới 6 tuổi không có năng lực hành vi, muốn thực hiện giao dịch thì phải có người đại diện là ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột. vv .. tôn trọng các quy định cụ thể của pháp luật.

2.2. Chủ thể có đầy đủ năng lực hành vi

Chủ thể có đầy đủ năng lực hành vi theo quy định của pháp luật là người từ 18 tuổi trở lên hay còn gọi là người chưa thành niên.

Tuy nhiên, trừ một số trường hợp đặc biệt là người có ít năng lực hành vi dân sự quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức năng lực hành vi dân sự tại Điều 23 Bộ luật dân sự. Và trong những trường hợp như vậy, các đối tượng đó có thể thực hiện các giao dịch quan trọng và cần thiết theo nhu cầu của họ.

Chủ thể có đầy đủ năng lực hành vi
Chủ thể có đầy đủ năng lực hành vi

2.3. Đối tượng có hành vi năng lực một phần

Theo quy định tại Điều 21 điểm 3.4 Bộ luật Dân sự năm 2015 đối với chủ thể không có năng lực hành vi đầy đủ hoặc có năng lực hành vi một phần như sau:

– Đối với các trường hợp trên của người từ 6 tuổi đến 15 tuổi khi ra quyết định thực hiện các giao dịch, hành vi dân sự của mình cần có người đại diện nhất định và phải được sự đồng ý của pháp luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt khi giao dịch dân sự được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu hàng ngày của các chủ thể phù hợp với lứa tuổi thì không nhất thiết phải có người đại diện.

Đối tượng có hành vi năng lực một phần
Đối tượng có hành vi năng lực một phần

– Chủ thể từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được tự mình tạo lập và thực hiện đầy đủ các giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật. Trừ một số trường hợp đặc biệt mà các giao dịch dân sự liên quan đến lĩnh vực như bất động sản và cần phải ký kết thì sẽ phải có người đại diện theo pháp luật đồng ý mới thực hiện.

Như vậy, quy định đối với các chủ thể không có năng lực hành vi toàn bộ hoặc một phần chỉ có thể được pháp luật xác lập và tham gia thực hiện một số giao dịch nhất định, nhằm phục vụ và đáp ứng nhu cầu của các lứa tuổi của họ.

Hay nhin nhiêu hơn: Tư pháp hình sự là gì? Tìm hiểu thêm về tư pháp hình sự

Công việc trợ lý pháp lý

2.4. Đối tượng mất khả năng hành vi

Đối với trường hợp cá nhân mất năng lực hành vi dân sự, pháp luật quy định cụ thể tại Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

– Đối với một người, do bệnh tâm thần hoặc bệnh tật, không thể nhận thức vấn đề và kiểm soát hành động của mình, cần tính đến yêu cầu của người có quyền, có tính đến lợi ích của họ bao gồm các tổ chức, cơ quan hoặc tòa án có liên quan sẽ đưa ra quyết định . . Do đó, những đối tượng này sẽ được tuyên bố không có năng lực hành vi dân sự dựa trên kết luận giám định pháp y tâm thần.

Trường hợp không có căn cứ chứng minh người mất năng lực hành vi dân sự thì căn cứ vào yêu cầu của người đó hoặc người có quyền khác, cơ quan, tổ chức, Tòa án ra quyết định hủy bỏ việc tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. .

Đối tượng mất khả năng hành vi
Đối tượng mất khả năng hành vi

– Pháp luật quy định mọi giao dịch của chủ thể mất năng lực hành vi dân sự đều do người đại diện của họ thực hiện và phải được sự đồng ý của pháp luật.

Như vậy, đối với trường hợp người có dấu hiệu rối loạn nhận thức, không điều khiển, làm chủ được hành vi của mình và có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại đến sức khỏe, tài sản, sự an toàn của người đó … nếu có kết quả, chứng cứ giám định pháp y. và các dấu hiệu, dấu hiệu đó sẽ bị coi là mất năng lực hành vi dân sự và sẽ bị tuyên bố áp dụng hình thức xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp này. Nếu hành vi được khôi phục, các câu lệnh sẽ bị hủy bỏ.

Công việc của một luật sư

2.5. Đối tượng hạn chế năng lực hành vi

Đối tượng bị coi là khuyết tật dân sự là người thực sự có đầy đủ năng lực hành vi nhưng vì nhiều nguyên nhân như nghiện ma tuý, thuốc lắc, chất kích thích, bia, rượu. , … cần hạn chế bởi những hành vi dân sự có thể gây ảnh hưởng xấu đến gia đình và xã hội như hủy hoại tài sản của gia đình, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác, …

Đối tượng hạn chế năng lực hành vi
Đối tượng hạn chế năng lực hành vi

Do đó, pháp luật đưa ra quy định đối với nhóm đối tượng này sẽ tuyên bố người khuyết tật vào tội dân sự nếu có yêu cầu của những người đại diện hoặc có quyền lợi liên quan đến các đối tượng này, ngoại trừ một số giao dịch đặc biệt phục vụ nhu cầu hàng ngày. . cuộc sống hoặc có thể liên quan đến một số quy định khác.

Trường hợp không có căn cứ để tuyên người hạn chế năng lực hành vi dân sự thì căn cứ vào yêu cầu của người đó, các pháp nhân, người đại diện theo pháp luật, người có lợi ích hợp pháp liên quan đến Tòa án. ra quyết định huỷ bỏ việc tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự.

2.6. Đối tượng khó hiểu và làm chủ năng lực hành vi

Một trường hợp khác được pháp luật quy định cụ thể về năng lực hành vi dân sự là người gặp khó khăn trong quá trình nhận thức hoặc làm chủ hành vi của năng lực hành vi của mình.

Đối tượng khó hiểu và làm chủ năng lực hành vi
Đối tượng khó hiểu và làm chủ năng lực hành vi

Cụ thể là những người đã đến tuổi trưởng thành nhưng do thể trạng kém như. có vấn đề về tâm thần, là người cao tuổi và không có khả năng nhận thức một số vấn đề hoặc không thể kiểm soát được hành vi của mình. Tuy nhiên, các đối tượng này không quá nghiêm trọng đến mức bị hạn chế khả năng hành vi như rối loạn tâm thần, cắt xén…, nếu có người đại diện theo pháp luật có quyền hoặc lợi ích liên quan đến việc trưng cầu giám định pháp y thì tòa án sẽ dựa về điều này. dẫn đến việc ra quyết định nêu rõ liệu có khó khăn về nhận thức và hành vi hay không? Do đó, họ sẽ ban hành các quy định để xác định hoặc yêu cầu nghĩa vụ của những người liên quan đến việc trông coi các phương tiện đó và thực hiện các giao dịch cần thiết.

Nếu đối tượng đã bình phục, không còn các dấu hiệu trên thì người có quyền, lợi ích liên quan và người đại diện hợp pháp có quyền yêu cầu Tòa án hủy quyết định về lý do khó khăn, nâng cao nhận thức và khả năng hành xử của họ.

Như vậy, bài viết trên đây của timviec365.vn đã cung cấp cho bạn đọc khá chi tiết và cụ thể về các vấn đề liên quan đến câu hỏi. Năng lực hành vi là gì?? Qua đây, chúng tôi mong rằng bạn hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật về vấn đề này và thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình.

Tìm việc

Tìm một công việc nhanh chóng

Chia thành VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data - ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 9917 & cateid = 93 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (to data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more" ). attr ("data -id", x);});}}); $ ("display_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). display (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd") . click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd ") .click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude "). addClass (" hidden_dtblog ");});

READ  Ngành tâm lý học ở trường nào? Các trường có ngành tâm lý học nên học nhất | Educationuk-vietnam.org