2 lượt xem

Ngành Du lịch thi khối nào? Các tổ hợp môn thi xét tuyển ngành du lịch | Educationuk-vietnam.org

Trường đại học KHỐI THI – CÁC CHỦ ĐỀ KẾT HỢP MIỀN BẮC Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học sư phạm hà nội

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Thương mại

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Văn hóa Hà Nội

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

+ Du lịch văn hóa

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

+ Du lịch, hướng dẫn du lịch

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

+ Hướng dẫn du lịch quốc tế

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học hà nội

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Công nghiệp Hà Nội

+ Du lịch

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: Toán, Lý, Hóa

READ  Các trường đại học quân đội tuyển nữ [CẬP NHẬT] | Educationuk-vietnam.org

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: Toán, Lý, Hóa

A07: Toán, Lịch sử, Địa lý

C00: Văn, Sử, Địa

D66: Ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng Anh

Đại học Điện lực

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học lâm nghiệp

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Văn, Sử, Địa

C15: Văn, Toán, Khoa học xã hội

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Hano Mở rộng

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Học viện Phụ nữ Việt Nam

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

Đại học Hòa Bình

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Thăng Long

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp

D04: Văn, Toán, Tiếng Trung

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Văn, Sử, Địa

C04: Văn, Toán, Địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Hồng Đức

+ Du lịch

C00: Văn, Sử, Địa

C19: Văn học, Lịch sử, Giáo dục công dân

C20: Văn học, Địa lý, Giáo dục công dân

D66: Ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng Anh

Đại học Hoa Lư

+ Du lịch

C00: Văn, Sử, Địa

D66: Ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

Đại học Sao Đỏ

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

C00: Văn, Sử, Địa

READ  Một GB xấp xỉ bao nhiêu byte? A. Một nghìn byte B. Một triệu byte | Educationuk-vietnam.org

C20: Văn học, Địa lý, Giáo dục công dân

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Anh

KHU VỰC MIỀN NAM Đại học Kinh tế TP.

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

Trường đại học tiếp thị tài chính

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D72: Văn học, Khoa học tự nhiên, tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Công nghiệp Tp.

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01: Văn, Toán, Lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Văn hóa TP.

+ Du lịch

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Anh

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Anh

Đại học Bách khoa Tp.

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

Đại học Mở Hồ Chí Minh

+ Du lịch

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

READ  Danh sách 30+ trường, trung tâm đào tạo ngành Logistics và những thông tin hữu ích cần biết | Educationuk-vietnam.org

C03: Văn, Toán, Sử

trường đại học quốc tế Hồng Bàng

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

Đại học Văn Lang

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp

Đại học Hoa Sen

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp

D09: Toán, Sử, Anh

Đại học Văn Hiến

+ Du lịch

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

C04: Toán, Văn, Địa

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

C04: Toán, Văn, Địa

VÙNG TRUNG TÂM Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

Đại học Phú Xuân

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

Đại học Vinh

+ Du lịch

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

Đại học Nha Trang

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Đà Lạt

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

C00: Văn, Sử, Địa

C20: Văn học, Địa lý, Giáo dục công dân

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học Đông Á

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Bài viết cùng chủ đề: