9 lượt xem

Ngành Ngôn ngữ Anh thi khối nào? Các tổ hợp môn thi xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh | Educationuk-vietnam.org

Trường đại học KHỐI THI – CÁC CHỦ ĐỀ KẾT HỢP MIỀN BẮC Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

Đại học sư phạm hà nội D01: Toán, Văn, Tiếng Anh Học viện ngoại giao Việt Nam D01: Toán, Văn, Tiếng Anh Đại học hà nội D01: Toán, Văn, Tiếng Anh Đại học Ngoại thương D01: Toán, Văn, Tiếng Anh Đại học Kinh tế Quốc dân

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D09: Toán, Sử, Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Đại học Văn hóa Hà Nội

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học thương mại

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Thủ đô Hà Nội

D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Công nghiệp Hà Nội D01: Toán, Văn, Tiếng Anh Đại học Hano Mở rộng D01: Toán, Văn, Tiếng Anh Học viện Báo chí và Tuyên truyền

R24: CHỨNG CHỈ CHUYỂN ĐỔI ĐIỂM TIẾNG ANH, Văn, Toán

R25: CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, Văn học, Khoa học Tự nhiên

R26: CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, Văn học, Khoa học xã hội

READ  Cách nhận biết tính cách con người chuẩn nhất, bạn đã biết chưa? - | Educationuk-vietnam.org
Học viện Tài chính

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Thăng Long D01: Toán, Văn, Tiếng Anh Đại học Hòa Bình

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học Hàng hải Việt Nam

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

Đại học Công nghiệp hàng đầu Việt Nam

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

K01: Toán, Tiếng Anh và Tin học

Đại học Việt Bắc

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

KHU VỰC MIỀN NAM Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Hồ Chí Minh Đại học Sư phạm Đại học Sư phạm TP. D01: Toán, Văn, Tiếng Anh Đại học Kinh tế TP.

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01 Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

Tiếp thị tài chính đại học

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

READ  Giáo án bài Tấm Cám (tiết 1) | Educationuk-vietnam.org

D72: Văn học, Khoa học tự nhiên, tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Bách khoa Tp.

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn Anh

D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

Đại học Công nghiệp Tp.

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Đại học Nguyễn Tất Thành

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

C00: Văn, Sử, Địa

Đại học Tôn Đức Thắng D01: Toán, Văn, Tiếng Anh Đại học Văn Lang

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Đại học Sài Gòn D01: Toán, Văn, Tiếng Anh Đại học Mở Hồ Chí Minh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học Thủ Dầu Một

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Đại học cần thơ

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

VÙNG TRUNG TÂM Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
READ  Các trường đại học nhân đôi điểm Tiếng Anh thi THPT quốc gia | Educationuk-vietnam.org

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học Quy Nhơn

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Đại học Nha Trang

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Đại học Phan Thiết

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

D66: Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân

Đại học Đông Á

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Bài viết cùng chủ đề: