2 lượt xem

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước là gì? Ra trường làm gì? | Educationuk-vietnam.org

Ngành xây dựng Đảng và quyền lực nhà nước, ngành này học gì và làm công việc gì khi ra trường? Đây là những câu hỏi mà nhiều người vẫn thắc mắc. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn đọc những kiến ​​thức cơ bản về Xây dựng Đảng và quản lý nhà nước.

1. Tìm hiểu về ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

 • Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước là cử nhân chuyên ngành xây dựng Đảng và Nhà nước, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có kiến ​​thức và tư duy cơ bản về hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước của Việt Nam; có kiến ​​thức chuyên sâu về đường lối, hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam và các cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam; chuyên về ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước; có năng lực và chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
 • chương trình giáo dục Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền bang đảm bảo cung cấp cho sinh viên:
  • Những kiến ​​thức cơ bản và hệ thống về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, quan điểm Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng đảng và quản lý nhà nước.
  • Kiến thức chuyên sâu về Khoa học Chính trị, Xây dựng Đảng và Quản lý Nhà nước; phương pháp nghiên cứu và vận dụng kiến ​​thức đã học vào công tác chuyên môn và giải quyết các vấn đề thực tiễn thuộc ngành được đào tạo.
  • Kiến thức và phương pháp đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, trái với lợi ích dân tộc, trái với tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.
 • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng Đảng và quản lý nhà nước khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; phương hướng giảng dạy về công tác xây dựng đảng, quản lý nhà nước và lý luận chính trị trong các trường chính trị tỉnh, thành phố, các ngành, đoàn thể, các trung tâm giáo dục lý luận chính trị, các trường phổ thông, đại học trong cả nước.
READ  Phiếu kế toán là gì? Trường hợp nào cần sử dụng phiếu kế toán? - | Educationuk-vietnam.org
chi nhánh Xây dựng Đảng và quản lý nhà nước

2. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng đảng và quản lý nhà nước

Trong bảng dưới đây, bạn có thể tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước.

TÔI

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày thứ nhất

Triết học Mác – Lênin

2

Kinh tế chính trị Mác – Lê nin

3

Chủ nghĩa xã hội của khoa học

4

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam

5

Mendimi Hồ Chí Minh

biệt phái

Kiến thức về giáo dục nghề nghiệp

II.1

Kiến thức cơ bản về ngành
Bắt buộc

6

Các đảng phái chính trị trên thế giới

7

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

số 8

Lý thuyết về nhà nước và pháp luật

9

Học thuyết Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Theo sự lựa chọn

mười

Khoa học về lãnh đạo và quản lý

11

Lãnh đạo và quản lý giao tiếp

thứ mười hai

Lý thuyết giảng dạy đại học

II.2

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

13

Tác phẩm kinh điển về xây dựng Đảng

14

Xây dựng đảng về chính trị

15

Xây dựng Đảng về tư tưởng

16

Xây dựng đảng về tổ chức

17

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

18

Đảng đi đầu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

19

Lý thuyết hành chính nhà nước

20

Các ngành luật cơ bản ở Việt Nam

21

Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trọng điểm

22

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

23

Công tác vận động quần chúng của Đảng

24

Nghiên cứu và giảng dạy về phương pháp xây dựng đảng và quản lý hành chính nhà nước (lý thuyết)

25

Phương pháp giảng dạy môn khoa học xây dựng đảng (thực hành)

26

Phương pháp khoa học dạy học hành chính nhà nước (thực hành)

Theo sự lựa chọn

27

28

Văn phòng hành chính nhà nước

29

Giao tiếp trong thi hành công vụ

30

Pháp luật trong quản lý nhà nước

31

Thực hành chuyên nghiệp

32

Chuyên đề tốt nghiệp

II.3

Các khóa học thay thế khóa luận tốt nghiệp

33

Giải quyết tình hình xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

34

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

35

Quản lý nguồn nhân lực xã hội

Theo Học viện Báo chí và Tuyên truyền

3. Khối thi vào ngành Xây dựng Đảng và quản trị nhà nước.

– Mã ngành: 7310202

– Tổng hợp các môn học được nhận vào ngành Xây dựng Đảng và quản lý nhà nước:

 • C00: Văn, Sử, Địa
 • C03: Văn, Toán, Sử
 • C04: Văn, Toán, Địa lý
 • D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

*Hay nhin nhiêu hơn: Các tổ hợp môn thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

Tiêu chuẩn công nghiệp Bao nhiêu là xây dựng đảng và quản lý nhà nước?

4. Tiêu chuẩn của ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước.

Bạn có thể tham khảo tiêu chuẩn của các trường đại học đào tạo về xây dựng đảng và quản trị nhà nước trong những năm gần đây. Năm 2018, điểm chuẩn của ngành này từ 15 – 24 điểm tùy theo khối thi xét theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc tổ hợp môn xét theo dữ liệu học bạ.

5. Trường bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng đảng và quản lý nhà nước

Hiện nay ở nước ta không có nhiều trường đại học đào tạo ngành xây dựng đảng và nhà nước, để theo học ngành này bạn có thể đăng ký xét tuyển vào các trường sau:

6. Cơ hội việc làm trong ngành xây dựng Đảng và quyền lực nhà nước

Khi tốt nghiệp Khoa Xây dựng Đảng và Nhà nước, sinh viên đủ điều kiện để đảm nhận các vị trí sau:

 • Giảng bài Các chuyên đề: Xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Chính trị học … trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và giáo dục công dân cho các trường trung học phổ thông trên cả nước;
 • Giảng bài Các chuyên đề xây dựng Đảng, lãnh đạo Nhà nước, vận động quần chúng … trong hệ thống trường chính trị tỉnh – thành phố, trung tâm giáo dục chính trị các địa phương trong cả nước;
 • Trở thành một chuyên gia trong các cơ quan Đảng, Nhà nước: Cán bộ chuyên trách văn phòng cấp ủy, ban cán sự đảng, đoàn thể chính trị – xã hội từ Trung ương đến cơ sở;
 • Trở thành một chuyên gia tham mưu, tư vấn, giúp việc các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp;
 • Công tác tại các đơn vị, cơ quan thuộc Lực lượng vũ trang nhân dân: Cục Xây dựng lực lượng, Chính sách, Tư vấn …
 • khảo sátgiảng dạy về công tác xây dựng đảng và quản lý nhà nước trong các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị;
 • Làm việc trong các cơ quan Đảng – Đoàn thể của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức liên quan đến quản lý hành chính nhà nước, chính sách công và phát triển bền vững …

7. Tiền lương của ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Hiện chưa có thống kê cụ thể về lương của ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Nếu bạn làm việc trong cơ quan nhà nước thì sẽ được tính lương theo quy định hiện hành. Nếu bạn làm việc trong cơ quan phi chính phủ thì tùy theo vị trí công việc, năng lực và kinh nghiệm mà sẽ có những mức lương khác nhau.

8. Ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước cần có những phẩm chất gì?

Để học tập và thành công trong ngành xây dựng đảng và quản trị nhà nước, bạn phải có những phẩm chất sau:

 • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
 • Có ý thức tổ chức, kỷ luật tự giác, lối sống trung thực, đoàn kết, tôn trọng tập thể, tinh thần phê bình và tự phê bình;
 • Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán với các đối tượng;
 • Có khả năng làm việc độc lập, có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành trong nước và quốc tế trong và ngoài nước;
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng;
 • Có trình độ ngoại ngữ cao;
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp, dự đoán và trình bày thông tin một cách độc lập;
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, phát triển nhóm;
 • Kiên trì, nhẫn nại, chịu được áp lực cao trong công việc.

Hi vọng những thông tin trong bài đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Nếu bạn còn đang băn khoăn trong việc lựa chọn một tấm bằng phù hợp thì Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước là một gợi ý đáng để bạn cân nhắc.

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position ": 0," setting_process_comtext " "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "" i "", "resize_news_image_thumbnail_news" 420 ":" 200 " , "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news": "resize_news": "280", "resize_larhe_m_", "resize_larhe_m_" resize_mobile_image_height ": 0," resize_mobile_news_ setting_image_image_ di động, "resize_nature " 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trên u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: