7 lượt xem

Nghe kể chuyện cổ tích – Con quỷ và ba người lính | Educationuk-vietnam.org

Ngày xửa ngày xưa có một cuộc đại chiến. Vua có nhiều binh lính, trả lương cho họ rất ít, không đủ sống. Ba người lính đi trong tuyệt vọng.

– Nếu họ bắt được chúng tôi, họ sẽ treo cổ chúng tôi. Vậy làm thế nào bây giờ? – người đầu tiên nói.

Người thứ hai nói:

– Xin hãy nhìn cánh đồng lúa lớn đó. Nếu chúng tôi trốn ở đó, sẽ không ai có thể tìm thấy chúng tôi. Quân đội không được phép phát quang ruộng lúa. Ngày mai, đơn vị chúng tôi đã di dời đến địa điểm khác.

Vì vậy bọn họ đi tới ruộng lúa, nhưng quân không động đi nơi nào, mà ở chung quanh giữ nguyên vị trí. Ba người lính trốn trong cây lúa suốt hai ngày hai đêm. Họ đã chết đói. Họ không dám ra mặt vì sợ chết. Họ nói với nhau,

– Trốn trong ruộng lúa này sẽ không tốt đâu. Ở đây chúng ta sẽ chết và thối rữa.

Vào lúc đó, một con rồng lửa đang bay trên bầu trời …

READ  Đọc truyện Aladdin và cây đèn thần | Educationuk-vietnam.org