8 lượt xem

Nghiệp vụ ngân hàng và những điều bạn cần phải biết | Educationuk-vietnam.org

Công việc Ngân hàng – Chứng khoán – Đầu tư

1. Bạn hiểu gì về ngân hàng?

Ngân hàng là một nghề quan trọng, bất kỳ ai làm việc trong ngân hàng cũng cần hiểu rõ về hoạt động của ngân hàng. Hoạt động ngân hàng có thể hiểu là hoạt động kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ ngân hàng với nội dung chủ yếu và các giao dịch thường xuyên xoay quanh việc nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cho vay và các dịch vụ tài chính khác, các dịch vụ thanh toán khác. Tất cả những điều này đều là những hoạt động quan trọng. Để giúp bạn có những thông tin cần thiết về lĩnh vực ngân hàng, nội dung dưới đây sẽ giúp bạn có những kiến ​​thức cơ bản về lĩnh vực ngân hàng.

Việc làm Ngân hàng – Chứng khoán – Đầu tư tại Hồ Chí Minh

Bạn hiểu gì về ngân hàng?

2. Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại bạn cần biết?

Các ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh tiền tệ. Ngân hàng thương mại cũng giống như một doanh nghiệp thương mại, hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận lớn. Lợi nhuận của ngân hàng được tạo ra bằng cách ngân hàng đưa tiền cho những người có nhu cầu và cho khách hàng vay số tiền thất nghiệp. Hay có thể hiểu một cách đơn giản là kinh doanh tiền tệ. Đối với các doanh nghiệp thương mại khác thì hàng hóa của ngân hàng thương mại có phần đặc biệt hơn, ngân hàng sẽ kinh doanh hàng hóa ở đây là tiền., chịu ảnh hưởng của tỷ lệ cung cầu vốn trên thị trường và căn cứ vào lợi nhuận đạt được trong quá trình luân chuyển vốn vay trong sản xuất kinh doanh. Do đó, lợi nhuận của ngân hàng thương mại là phần chênh lệch giữa vốn của người cho vay và người đi vay của ngân hàng. Nội dung dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nội dung này.

Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại bạn cần biết
Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại bạn cần biết

2.1. Tài sản và Nợ phải trả – Huy động vốn

Tài sản – Nợ phải trả – Huy động vốn là một trong những nghiệp vụ thông thường của ngân hàng, được thể hiện và phản ánh thông qua cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng thương mại. Và điều này được thể hiện cụ thể qua nội dung sau đây.

Thứ nhất, vốn của ngân hàng được hình thành và thu được từ hai nguồn là vốn tự có và vốn tự có.

Với vốn chủ sở hữu bao gồm:

– Vốn cổ phần của ngân hàng: Được hiểu là vốn thuộc sở hữu của ngân hàng, nguồn vốn này xuất hiện khi ngân hàng hình thành, được ghi vào sổ sách, giấy tờ của ngân hàng. Điều quan trọng là ngân hàng có thể điều chỉnh vốn cổ phần của ngân hàng trong suốt thời gian hoạt động.

Một lưu ý cho bạn là vốn cổ phần của ngân hàng thương mại và ngân hàng quốc doanh là khác nhau, với ngân hàng thương mại thì vốn sẽ được lấy từ cổ phần đã góp tại thời điểm thành lập ngân hàng. Còn đối với vốn cổ phần của ngân hàng quốc doanh là vốn cổ phần do nhà nước cung cấp. Khi đã hiểu rõ về vốn cổ phần của ngân hàng, bạn sẽ thấy huy động vốn thành lập ngân hàng cổ phần cũng được coi là một trong những nghiệp vụ nợ.

Tài sản và Nợ phải trả - Huy động vốn
Tài sản và Nợ phải trả – Huy động vốn

– Với nguồn vốn cổ phần này, mục đích của nguồn vốn này ngân hàng sử dụng để mua sắm tài sản, thiết bị và một số hoạt động khác của ngân hàng. Ví dụ, một ngân hàng sử dụng vốn cổ phần của mình để cho khách hàng vay và một số hoạt động nghiệp vụ khác của ngân hàng.

– Một trong những khái niệm và kiến ​​thức bạn cần biết khi tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh tài sản và nợ phải trả đó là quỹ dự phòng. Đây là một khái niệm quen thuộc và không thể thiếu đối với những người học tập và kinh doanh lĩnh vực ngân hàng. Quỹ dự phòng này được hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng, từ lợi nhuận ròng hàng năm của ngân hàng. Nguồn vốn này là điều kiện cần của ngân hàng, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, quỹ này sẽ giúp ngân hàng tăng vốn.

– Vốn chủ sở hữu được coi là vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn được coi là vốn chủ sở hữu bao gồm nguồn vốn của ngân hàng tạm thời thất nghiệp, đây là nguồn vốn có mục đích chi tiêu nhất định, nhưng tạm thời không được sử dụng. Chúng ta có thể hiểu rằng số tiền này đã được dùng để trả lương cho nhân viên, nhưng đây không phải là lúc để trả.

Nguồn vốn của ngân hàng thường chiếm một phần nhỏ nhưng nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thể hiện sức mạnh tài chính của ngân hàng. Nó quyết định quy mô hoạt động của ngân hàng, còn giúp ngân hàng thu hút các nguồn vốn khác và cho vay. Đây là một phần rất quan trọng.

Tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ

2.2. Doanh nghiệp chấp nhận tiền gửi

Ngoài các nghiệp vụ trên, nhận tiền gửi cũng là một trong những nghiệp vụ cơ bản và quan trọng nhất của khách hàng. Các ngân hàng rất chú trọng đến dịch vụ này, kêu gọi và triển khai nhiều chương trình thu hút khách hàng để có thêm nhiều khách hàng gửi tiền vào ngân hàng. Các ngân hàng có nhiều phương pháp để thu hút khách hàng gửi tiền, chẳng hạn như tiền gửi không thực hiện. Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi không kỳ hạn và các hình thức khác.

Doanh nghiệp chấp nhận tiền gửi
Doanh nghiệp chấp nhận tiền gửi

Ngân hàng sẽ nhận tiền gửi của các cá nhân, doanh nghiệp hay bất kỳ tổ chức nào, nhiệm vụ của ngân hàng là trả lãi và gốc cho các cá nhân này đến hạn hoặc khách hàng có yêu cầu rút tiền.

Tuyển nhân viên giao dịch ngân hàng

2.3. Hoạt động cho vay ngân hàng

Mỗi ngân hàng có nguồn vốn huy động, sau khi thực hiện các nghiệp vụ ngân quỹ sẽ được sử dụng để cho vay. Đó là hình thức vay vốn ngân hàng, ngân hàng sẽ điều chỉnh nguồn vốn này một cách hợp lý. Nó còn có tác dụng bổ sung vốn cho sản xuất kinh doanh. Đây có thể nói là một chức năng quan trọng của ngân hàng. Nguồn vốn này tạo ra thu nhập chính cho ngân hàng

Các nghiệp vụ tín dụng căn cứ vào tính chất và hình thức cho vay để chia thành:

2.3.1. Dựa trên mục đích

– Cho vay công thương: Là loại cho vay ngắn hạn, khoản vay này giúp bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

– Cho vay nông nghiệp.

– Mua thuê và các loại khác.

– Cho vay mua bất động sản: Là loại cho vay liên quan đến việc mua và xây dựng bất động sản nhà ở, đất đai.

2.3.2. Căn cứ vào thời hạn cho vay

– Cho vay ngắn hạn được hiểu là loại cho vay có thời hạn dưới 12 tháng chủ yếu để trang trải cho việc thiếu vốn lưu động và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp.

– Cho vay trung hạn là các khoản cho vay có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm.

Căn cứ vào thời hạn cho vay
Căn cứ vào thời hạn cho vay

– Về tín dụng trung hạn thường dùng để đầu tư mua sắm tài sản cố định. Mục đích có thể dùng để nâng cấp, mua sắm hoặc nâng cấp thiết bị công nghệ. Hoặc cũng có thể đầu tư vào các dự án quy mô nhỏ, khả năng thu hồi vốn nhanh.

– Cho vay dài hạn: thời hạn cho vay dài hạn được xác định là 3 năm. Với hình thức cho vay này thường được sử dụng để đầu tư vào thiết bị vận tải quy mô lớn, xây dựng nhà ở hoặc xây dựng nhà xưởng mới.

2.3.3. Dựa trên mức tín dụng của khách hàng

Vay tín chấp là hình thức vay không cần thế chấp, thế chấp, bảo lãnh của bên thứ ba, với hình thức vay tín chấp dựa trên uy tín của chính khách hàng. Đối tượng vay không nhiều và thông thường những người có công việc, chức vụ mới được vay theo hình thức này.

Cho vay có bảo đảm là hình thức cho vay rất phổ biến ở các ngân hàng. Người đi vay phải thế chấp tài sản hoặc thế chấp, hoặc cũng có thể yêu cầu bên thứ ba bảo lãnh để hoàn tất thủ tục vay có bảo đảm.

2.3.4. Căn cứ vào hình thức giá trị tín dụng

Cho vay tiền mặt: Là loại cho vay mà giá trị khoản vay được trả bằng tiền mặt. Có thể nói, vay tiền mặt là một trong những hình thức cho vay chủ yếu. Nó được thực hiện với các kỹ thuật như cho vay theo mùa, cho vay ứng trước, thấu chi …

Căn cứ vào hình thức giá trị tín dụng
Căn cứ vào hình thức giá trị tín dụng

Hầu hết các khoản vay đang hoạt động. Đây cũng là một hình thức khá phổ biến và đa dạng.

2.3.5. Dựa trên phương thức hoàn tiền

– Cho vay trả góp: Người vay có thể trả lãi và gốc định kỳ cho đến khi trả được hết tiền. Hoặc bạn có thể trả khoản vay theo yêu cầu.

Trên đây là các hình thức cho vay mà ngân hàng thường sử dụng, ngân hàng cũng thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh cho khách hàng. Đối với dịch vụ này, ngân hàng không phải đưa tiền. Nhưng trong trường hợp người vay không tôn trọng hợp đồng thì ngân hàng sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì đã đảm bảo.

Tuyển nhân viên cho vay ngân hàng

2.4. Nghiệp vụ đầu tư

Ngân hàng tham gia vào hoạt động đầu tư, bạn có thể hiểu nó là hoạt động mua bán chứng khoán trên sàn chứng khoán. Để thu lợi nhuận từ lợi nhuận chứng khoán và từ chênh lệch giá mua, bán chứng khoán trên thị trường.

Nghiệp vụ đầu tư
Nghiệp vụ đầu tư

Ngoài ra, ngân hàng còn thực hiện các khoản đầu tư góp vốn khác như việc góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp để thành lập công ty, xí nghiệp mới.

2.5. Hoạt động kinh doanh nước ngoài

Ngoại thương cũng là một nghiệp vụ quan trọng, ngân hàng có thể tham gia mua bán ngoại tệ, hoặc cũng có thể huy động vốn ngoại hối để đáp ứng nhu cầu đầu tư và cho vay kiếm lời. Kinh doanh tiền tệ cũng mang lại nhiều lợi ích, thường là góp phần thúc đẩy thanh toán quốc tế. Tài chính xuất nhập khẩu.

Công việc Ngân hàng – Chứng khoán – Đầu tư tại Hà Nội

3. Các hoạt động dịch vụ ngân hàng khác

Ngoài các nghiệp vụ trên, hoạt động ngân hàng còn có hàng loạt các dịch vụ khác như dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các nghiệp vụ ủy thác khác. Chi tiết như sau:

Với dịch vụ chuyển tiền: Ngân hàng sẽ thực hiện lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng. Hiện các ngân hàng có hai hình thức chuyển tiền là chuyển tiền điện tử và chuyển tiền qua bưu điện. Phổ biến nhất là chuyển tiền qua đường bưu điện.

    Các dịch vụ ngân hàng khác
Các dịch vụ ngân hàng khác

Với dịch vụ thu chi tiền mặt: Ngân hàng sẽ thực hiện lệnh nhờ thu hoặc lệnh chi để thanh toán chi phí hàng hóa, dịch vụ đã nhận. Hoặc cũng có thể là việc gom hàng theo yêu cầu.

– Nghiệp vụ tín chấp: Là nghiệp vụ ngân hàng thực hiện theo sự tín nhiệm của khách hàng trong việc chuyển nhượng tài sản thừa kế, cất giữ chứng khoán, vàng bạc, v.v. Điều này cũng tạo ra hoa hồng cho ngân hàng.

– Mua bán thay khách hàng: Cũng với sự ủy quyền của khách hàng, ngân hàng thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu hoặc chứng khoán cho các công ty. Ngân hàng cũng có thể thay mặt khách hàng thực hiện việc mua hàng được khách hàng ủy quyền.

Tìm việc làm

Vay vốn ngân hàng cần những gì? Bạn cần lưu ý những gì khi chuẩn bị?

Hồ sơ vay vốn ngân hàng là một trong những loại giấy tờ quan trọng mà người vay vốn ngân hàng cần chuẩn bị. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có đầy đủ thông tin cần thiết cho việc đăng ký vay vốn ngân hàng.

Hồ sơ vay ngân hàng

Tìm một công việc nhanh chóng

Chia thành VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data - ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 12377 & cateid = 145 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (to data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more" ). attr ("data -id", x);});}}); $ ("show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd") . click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd ") .click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude "). addClass (" hidden_dtblog ");});

READ  Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: