14 lượt xem

Nguồn lực là gì? Tại sao công ty chú trọng phát triển nguồn lực? | Educationuk-vietnam.org

Làm việc trong lĩnh vực nhân sự

1. Các nguồn lực là gì?

Nguồn lực là nội lực đến từ bên trong đất nước ta, có thể là vị trí địa lý, có thể là tài nguyên thiên nhiên, có thể là tài sản quốc gia, có thể là nhân lực, có thể là đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. . , thị trường vốn và hàng hoá, thị trường lao động,… Nếu được sử dụng và đưa vào sử dụng để phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ được gọi là lãnh thổ.cực lực.

Các nguồn lực là gì?

Tài nguyên là những thứ sẵn có và có thể tổng hợp thành các nguồn lực đó làm động lực, tiền đề cho sự phát triển kinh tế của một vùng đất nước và sự phát triển của nền kinh tế chung cả nước.

Lấy ví dụ về nguồn lực để phát triển kinh tế địa phương như Lào Cai là tỉnh giáp phía Bắc, là tỉnh còn nghèo, địa hình còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây là tỉnh được thiên nhiên ưu đãi với Sapa xinh đẹp và rất hấp dẫn du khách đến tham quan du lịch, khu vực cạnh cửa khẩu rất thích hợp cho việc giao lưu văn hóa và xuất nhập khẩu hàng hóa ở nước ngoài. Ngoài nguồn nhân lực phát triển nơi đây đã giúp tỉnh phát triển kinh tế, ngành du lịch được đẩy mạnh tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển bền vững.

* Phân loại tài nguyên

Nguồn lực được chia thành hai nhóm nguồn lực để kích thích sự phát triển của nền kinh tế nước ta, đó là:

+ Nội lực hay còn gọi là nội lực của một quốc gia bao gồm nội lực của quốc gia đó (tài nguyên thiên nhiên, dân số và nguồn lao động, chính sách phát triển,…). cơ sở kinh tế – xã hội, cơ sở vật chất – kỹ thuật).

+ Nguồn lực bên ngoài, hay ta gọi là nguồn lực bên ngoài của đất nước, bao gồm tất cả các nguồn đến từ bên ngoài nước ta và có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta như khoa học và công nghệ, xu hướng phát triển trên thế giới, sự hội nhập của các nước. trên thế giới, vốn nước ngoài, thị trường hàng hoá nước ngoài cũng là những nguồn bên ngoài tác động đến sự phát triển kinh tế nước ta.

Nhân viên phát triển thị trường làm việc

* Bạn có biết tài nguyên đóng vai trò gì không?

Đã gọi là tài nguyên thì chắc chắn nó có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia và cụ thể như sau:

+ Vị trí của một quốc gia cũng tạo ra những thuận lợi và khó khăn cho quốc gia, địa phương đó trong việc giao lưu, tiếp cận các nền kinh tế phát triển và chuyển giao công nghệ cũng sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của địa lý. Tài nguyên địa lý rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế của vùng và tiếp cận thông tin nhanh hơn để phát triển kinh tế – xã hội.

+ Tài nguyên thiên nhiên của địa phương, của quốc gia là thế mạnh của quốc gia đó làm tiền đề cho sản xuất phát triển, phục vụ trực tiếp cho con người và đời sống sản xuất của họ. Thông qua tài nguyên thiên nhiên của địa phương làm động lực để phát triển nền kinh tế chung của địa phương đó và hướng tới sự phát triển kinh tế của một quốc gia.

+ Với các nguồn lực kinh tế – xã hội, đặc biệt là nguồn lực con người, thì lao động và vốn là hai nguồn lực vô cùng quan trọng và có vai trò then chốt trong việc định hình sự phát triển của một nền kinh tế phát triển bền vững. Nhà nước và Đảng phải có chính sách phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mọi giai đoạn phát triển của xã hội nhằm phát triển kinh tế đi đôi với phát triển của xã hội ngày nay.

Nguồn lực có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế đất nước và để nền kinh tế phát triển bền vững và sâu rộng hơn nữa cần kết hợp và phát huy nội lực với các nguồn bên ngoài, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất cho nền kinh tế nước ta.

2. Tại sao phát triển nguồn lực là cần thiết trong doanh nghiệp?

Cũng giống như nguồn lực để phát triển nền kinh tế đất nước, doanh nghiệp muốn hoạt động có hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường thì phải quan tâm đến yếu tố nguồn lực của doanh nghiệp đó. Vậy doanh nghiệp sẽ có những nguồn lực nào và những yếu tố nào được coi là nguồn lực của doanh nghiệp?

Các nguồn lực trong doanh nghiệp là gì?
Các nguồn lực trong doanh nghiệp là gì?

2.1. Các nguồn lực trong một doanh nghiệp

Trong một doanh nghiệp và đánh giá các nguồn lực của doanh nghiệp đó, bạn có thể kể tên và liệt kê các nguồn sau:

+ Thông tin, thông tin này có thể là thông tin nội bộ hoặc các nguồn thông tin có tác động và liên quan đến thị trường đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc các thông tin liên quan phải được hiểu rõ để không bỏ sót. cơ hội và cơ hội phát triển doanh nghiệp bị bỏ lỡ so với các doanh nghiệp khác.

+ Tài chính, một doanh nghiệp muốn hoạt động trơn tru thì tài chính kinh doanh luôn là vấn đề quan trọng của doanh nghiệp vì tài chính là giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động quản lý kinh doanh. Phát triển các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm kinh doanh có hiệu quả và thúc đẩy sự cạnh tranh trên thị trường.

+ Nguồn nhân lực, đây là nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp, để phát triển doanh nghiệp mạnh và bền vững thì cần phát triển đội ngũ nhân sự là nguồn nhân lực của doanh nghiệp mạnh trước khi doanh nghiệp đó đi. được lâu dài. Con người là nhân tố vô cùng quan trọng trong việc đưa doanh nghiệp tiến lên và định hướng hiệu quả cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp đó. Một doanh nghiệp đang phát triển cần được chú ý tuyển dụng kinh doanh và đào tạo đội ngũ này để trở thành một phần thiết yếu giúp doanh nghiệp liên tục tăng doanh thu. Ngoài ra, phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp.

Việc làm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

+ Máy móc thiết bị của doanh nghiệp cũng là một yếu tố quan trọng của doanh nghiệp, đây cũng là nguồn lực ban đầu cần thiết cho sự phát triển phát triển của doanh nghiệp đó.

+ Tài sản cố định, doanh nghiệp không thể phát triển bền vững nếu không có cơ sở hạ tầng để thực hiện có hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Và tài sản cố định cũng là một yếu tố cấu thành nguồn lực của doanh nghiệp.

+ Khách hàng và nhà cung cấp là nguồn bên ngoài có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp đó. Với nguồn khách hàng lớn và tiềm năng cung cấp nguồn nguyên liệu chất lượng, giá cả hợp lý này đã mang đến cho bạn nguồn hàng tốt để phát triển kinh doanh.

+ Quá trình sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất của doanh nghiệp với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ nhằm đạt được hiệu quả cao trong doanh nghiệp làm giảm giá thành của khâu sản xuất sản phẩm. Doanh nghiệp cần có quy trình hoặc công nghệ sản xuất riêng để mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Nó sẽ là vũ khí của doanh nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

+ Khả năng quản lý hiệu quả doanh nghiệp cũng là một điểm để coi trọng đó là nguồn lực để phát triển doanh nghiệp. Một doanh nghiệp được quản lý hiệu quả sẽ giúp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, đạt kết quả tốt nhất. Và nó sẽ giúp các bạn có mối liên kết với nhau bền chặt hơn so với các doanh nghiệp khác.

+ Thương hiệu doanh nghiệp, uy tín doanh nghiệp, hiệu quả ứng dụng sản phẩm cũng là một trong những vấn đề bạn cần quan tâm. Đó cũng là nguồn lực để doanh nghiệp cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường và phát triển hoạt động kinh doanh một cách bền vững.

Trên đây là danh sách các nguồn lực trong kinh doanh, mỗi doanh nghiệp sẽ có những nguồn lực này bao nhiêu hay ít để tạo ra sự khác biệt với các doanh nghiệp khác.

2.2. Tại sao bạn cần phát triển nguồn lực kinh doanh của mình?

Hiện nay nhà nước thực hiện chính sách mở cửa và khuyến khích người dân làm ăn kinh tế để phát triển nền kinh tế chung của đất nước, không những vậy còn có sự hội nhập và đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy, để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác, bạn cần phát triển và lấy các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp làm động lực để phát triển doanh nghiệp.

Không chỉ phát triển kinh doanh bề nổi mà muốn phát triển kinh doanh theo chiều sâu để doanh nghiệp phát triển bền vững thì cần đầu tư và chú trọng phát triển nội lực doanh nghiệp, đặc biệt nguồn nhân lực là một yếu tố rất quan trọng. và cần chú ý đến việc quản lý và phát triển doanh nghiệp.

Doanh nghiệp muốn lớn mạnh và phát triển bền vững cần phải biết nắm bắt các nguồn lực bên ngoài để phát triển doanh nghiệp của mình. kết hợp các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp và các nguồn lực bên ngoài để làm động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp khác trên thị trường.

Việc làm nhân sự tại hồ chí minh

3. Bạn có biết phân bổ tài nguyên là gì không?

Phân bổ nguồn lực là việc phân bổ các yếu tố sản xuất khác nhau trong nền kinh tế sao cho phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau của từng doanh nghiệp, từng địa phương. Người tiêu dùng.

Phân bổ nguồn lực là gì?
Phân bổ nguồn lực là gì?

Các nguồn lực được phân phối trong nội bộ doanh nghiệp theo một tỷ lệ tối ưu sao cho giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp xác định và phản ánh chính xác chi phí kinh tế thấp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, cần phải phân bổ các nguồn lực một cách hợp lý và hiệu quả, phù hợp với mọi tình hình kinh doanh để doanh nghiệp có thể phát triển một cách bền vững. Các doanh nghiệp khác nhau cần phân bổ nguồn lực khác nhau và phải dựa trên các yếu tố sau:

+ Căn cứ vào mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp sẽ xác định chiến lược phát triển khác nhau nên khi phân bổ nguồn lực kinh doanh cần dựa vào mục tiêu chiến lược cụ thể của từng doanh nghiệp đó.

+ Căn cứ vào chương trình sản xuất và kế hoạch ngắn hạn của doanh nghiệp cho hoạt động kinh doanh của mình.

* Khi bố trí nguồn nhân lực, cần thực hiện các hoạt động sau:

+ Đánh giá nguồn nhân lực của doanh nghiệp để có thể phân bổ hợp lý các nguồn lực và phân phối các nguồn lực đó một cách hợp lý.

+ Đảm bảo nguồn nhân lực sau khi phân bổ vẫn cung cấp đủ cho hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

+ Điều chỉnh các nguồn lực để thích ứng với các tình huống và diễn biến khác nhau trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bằng cách chia sẻ nguồn là gì? Bạn đã hiểu các nguồn lực của một quốc gia tham gia như thế nào và các nguồn lực đó là gì trong kinh doanh để giải thích tại sao cần phát triển các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế của doanh nghiệp và đất nước. Qua những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có thêm những kiến ​​thức bổ ích về bản thân nguồn lực là gì và nguồn lực được phân phối như thế nào trong doanh nghiệp.

Tìm việc nhanh chóng

Chia thành VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data - ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 6557 & cateid = 53 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (to data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more" ). attr ("data -id", x);});}}); $ ("show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd") . click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd ") .click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude "). addClass (" hidden_dtblog ");});

READ  Học gì để làm nhân viên văn phòng? Tất cả những gì bạn cần biết | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: