5 lượt xem

Những cuốn sách hay về tiền xưa bạn nên tìm đọc | Educationuk-vietnam.org

Sách hay về tiền xưa giúp người đọc hiểu thêm về lịch sử hình thành tiền Việt Nam với từng loại tiền cụ thể trong một giai đoạn lịch sử nhất định.

Tiền cổ việt nam

Tiền Việt Nam Cổ là bản in lại nguyên bản một số tài liệu nghiên cứu của các học giả Việt Nam trong những năm 1970, 1980 và 1990.

Việc xuất bản các tác phẩm này nhằm mục đích bảo tồn “di sản nghiên cứu” của các học giả, đồng thời cung cấp những tài liệu tham khảo có giá trị và những kiến ​​thức bổ ích về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Lịch sử tiền giấy Việt Nam: Chuyện chưa kể

Hơn 180 mẫu vật được giới thiệu trong cuốn sách này là một bộ sưu tập có giá trị, một số thuộc loài quý hiếm. Chẳng hạn, những đồng bạc do người Pháp phát hành ở Đông Dương vẫn được lưu hành trong thời kỳ quá độ sau năm 1945, hoặc trong thời kỳ chính quyền quốc gia do quốc trưởng Bảo Đại đứng đầu, và đặc biệt là “tiền kim loại”. kháng chiến ”đã từng hoạt động trong các vùng tự do trong thời kỳ 1946-1954 ở miền Bắc và các vùng giải phóng từ năm 1955 đến trước năm 1975.

(GS.TSKH. Vũ Minh Giang)

READ  Đi tìm ý nghĩa cuộc sống | Educationuk-vietnam.org