26 lượt xem

Những điều cần biết về bậc lương, hệ số lương và bảng lương | Educationuk-vietnam.org

Khái niệm bậc lương là gì?

Bậc lương là số bậc lương trong từng bậc lương của người lao động, mỗi bậc lương tương ứng với một hệ số lương nhất định.

Tuy nhiên, cần biết giữ dáng, giữ thăng bằng và tư thế - Ảnh 1

Tính lương luôn là một vấn đề phức tạp

Số bậc lương phụ thuộc vào các yếu tố sau:

– Nhu cầu trả lương của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp muốn trả lương để kích thích tinh thần làm việc của người lao động thì số bậc lương ít, nếu trả lương theo quan điểm số dư thì số bậc lương. lớn hơn. .

Chênh lệch giữa lương tối thiểu và lương tối đa.

– Yêu cầu đào tạo, mức độ phức tạp của công việc, nếu công việc kế toán đơn giản thì mức lương sẽ khác, còn nếu công việc phức tạp thì số bậc sẽ ít hơn.

Nhìn chung, mỗi ngạch thường dao động từ 5 đến 10 bậc lương, tùy theo yêu cầu của từng doanh nghiệp mà thời gian và điều kiện xét nâng ngạch khác nhau, có công ty xét nâng ngạch cứ 6 tháng hoặc nhiều lần trong 12 tháng. .

Tuy nhiên, cần biết giữ dáng, giữ thăng bằng và tư thế - Ảnh 2

Mức lương thường dao động từ 5 đến 10 bậc và chênh lệch giữa các bậc ít nhất là 5%.

Cách tính lương cơ bản với hệ số lương đơn giản

Hiện nay, cách tính lương cơ bản theo hệ số lương vẫn được nhiều doanh nghiệp nhà nước và tư nhân áp dụng. Công thức tính toán được hiển thị bên dưới:

READ  Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ FPT Smart Cloud | Educationuk-vietnam.org

Trả cơ bản = Trả cơ bản X Hệ số trả

Ở đó:

– Mức lương cơ sở trước đây là 1.300.000 đồng / tháng, nay theo quy định mới kể từ ngày 01/7/2018 mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức tăng lên 1.390.000 đồng / tháng.

– Hệ số lương là con số thể hiện sự chênh lệch về tiền lương theo ngạch, bậc lương và mức lương tối thiểu. Các chủ doanh nghiệp dựa vào hệ số lương để lập thang lương cho từng người lao động, cũng như tính toán an sinh xã hội, lương làm thêm giờ, nghỉ phép …

Một số hệ số lương của bạn như sau:

+ Hệ số lương đại học: 2,34
+ Hệ số lương trình độ cao đẳng: 2,10
+ Hệ số lương bình quân: 1,86

Tuy nhiên, theo quy định mới, mức lương cơ sở thấp nhất bậc 1 phải bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn, không thấp hơn 7% mức lương tối thiểu vùng đối với lao động đã qua đào tạo nghề và thêm 5% nếu lao động đã qua đào tạo nghề. làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm.

Mức lương tối thiểu vùng được quy định như sau:

– Vùng I: 4.180.000 VND / tháng

– Khu vực II: 3.710.000 VND / tháng

– Khu vực III: 3.250.000 VND / tháng

– Vùng IV: 2.920.000 VND / tháng

Khi xây dựng bảng lương trả lương cho người lao động, các doanh nghiệp sẽ quan tâm đến việc quy định mức trả lương cũng như khoảng cách giữa các mức lương sao cho hợp lý để khuyến khích người lao động phấn đấu và không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề, chuyên môn và nghiệp vụ. Khoảng cách giữa các bậc lương thường ít nhất là 5%.

READ  Procurement Là Gì? Purchasing Là Gì Trong NHKS | Educationuk-vietnam.org

Ví dụ: Mức lương bậc 1 là 5.000.000, mức lương bậc 2 phải từ 5.250.000 đồng trở lên.

Tuy nhiên, cần biết giữ dáng, giữ thăng bằng và tư thế - Ảnh 3

Cần xây dựng bảng lương, thang bảng lương để đảm bảo công bằng giữa các đối tượng

Ngoài ra, các công ty cần lưu ý những điểm sau khi xây dựng bảng lương:

– Bảng lương phải đảm bảo bình đẳng, không phân biệt giới tính, màu da, dân tộc, tôn giáo, tầng lớp xã hội, v.v.

– Thường xuyên rà soát lại thang lương, bảng lương để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện môi trường làm việc, mặt bằng lương chung và các quy định hiện hành.

– Trường hợp xây dựng, thay đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải tham khảo ý kiến ​​của đại diện tập thể người lao động, thông báo rộng rãi cho người lao động biết trước khi thực hiện, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền. chức năng theo dõi và giám sát.

Nói chung, mức lương đại diện cho mức lương bạn sẽ nhận được khi làm việc. Doanh nghiệp sẽ xây dựng các mức lương này để khuyến khích bạn làm việc chăm chỉ nhằm mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và giúp bạn tăng thu nhập.