3 lượt xem

Những điều cần biết về ngành Điều tra hình sự | Educationuk-vietnam.org

Hoạt động điều tra hình sự gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của cơ quan điều tra. Đây là ngành có những yêu cầu rất khắt khe cũng như những tiêu chuẩn nhất định mà các thí sinh muốn theo học cần nắm rõ.

1. Tìm hiểu về Điều tra hình sự

 • Cục điều tra hình sự là chương trình đào tạo chuyên ngành cảnh sát đại học hình sự, có kỹ năng nghiệp vụ phục vụ công tác giải quyết tội phạm, có phẩm chất đạo đức tốt, có phương pháp tư duy khoa học, có đạo đức nghề nghiệp, có đủ sức khỏe để sẵn sàng tham gia về nhiệm vụ được giao.
 • Chức năng của Cơ quan điều tra:
  • Thu thập thông tin tội phạm và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.
  • Thu thập chứng cứ để xác minh đối tượng thực hiện.
  • Tiến hành các thủ tục hoàn thiện hồ sơ vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
READ  ✅ Công thức offered ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ | Educationuk-vietnam.org
Những điều bạn cần biết về ngành điều tra tội phạm

2. Khối thi điều tra tội phạm.

– Mã ngành: 7860104

– Cục Điều tra hình sự xem xét các tổ hợp vụ án sau:

 • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • C03: Văn, Toán, Sử
 • D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

*Hay nhin nhiêu hơn: Các tổ hợp môn thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

3. Tiêu chuẩn của Điều tra hình sự

Điểm chuẩn ngành Điều tra hình sự dao động từ 23 – 26 điểm, tùy theo tổ hợp môn xét tuyển và phương án tuyển sinh của từng trường. Các trường tuyển sinh theo hình thức điểm thi THPT Quốc gia và dựa trên điểm chuẩn đặc thù của từng ngành.

Chuẩn kết quả của ngành điều tra tội phạm là gì?

4. Trường điều tra hình sự

Nếu muốn theo học ngành Điều tra hình sự, em có thể đăng ký xét tuyển vào các trường sau:

5. Cơ hội việc làm trong ngành Điều tra hình sự

Sau khi tốt nghiệp tại Cục điều tra hình sự, các đồng chí Công an viên có thể công tác tại các đơn vị khác nhau trong các đơn vị của Bộ Công an như:

 • Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và buôn lậu;
 • Cục Quản lý Thực thi Dược phẩm;
 • Hành chính Quản trị Thông tin Xã hội;
 • Phòng CS quản lý việc giam, giữ và thi hành án hình sự tại cộng đồng;
 • Cục An ninh điều tra;
 • Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao;
 • Phòng Lao động Đảng, Lao động Chính trị…
 • Công tác tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Cảnh sát hình sự quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

Trong ngành công an, sau khi tốt nghiệp, các bạn được tổ chức công tác phù hợp với phương hướng đào tạo của mình.

Các khả năng cho một cuộc điều tra tội phạm là gì?

6. Mức lương trong Điều tra hình sự

Việc trả lương cho lao động trong ngành công an sẽ được thực thi theo quy định của nhà nước tùy theo cấp bậc và hệ số. Tiền lương được quy định theo Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. -CP. .

7. Các phẩm chất cần thiết trong điều tra tội phạm

Để học tập và làm việc trong ngành Điều tra hình sự, bạn phải có những phẩm chất sau:

 • Giữ vững lập trường chính trị, quan điểm, tư tưởng vững vàng trong việc thực hiện các chỉ thị, quyết định của Đảng. Phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của Đảng.
 • Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ của tổ chức, thái độ phục vụ nhân dân.
 • Trung thực và công tâm, khách quan trong công việc, tôn trọng nguyên tắc và có khả năng tập hợp đoàn kết.
 • Giữ uy tín trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân.
 • Và hết lòng phục vụ nhân dân. Đảng vì nhân dân mà chiến đấu quên mình, gương mẫu trong mọi việc.

Hi vọng những thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về ngành Điều tra hình sự, từ đó có định hướng nghề nghiệp phù hợp với mình.

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position ": 0," setting_process_comtext " "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "" i "", "resize_news_image_thumbnail_news" 420 ":" 200 " , "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news": "resize_news": "280", "resize_larhe_m_", "resize_larhe_m_" resize_mobile_image_height ": 0," resize_mobile_news_ setting_image_image_ di động, "resize_nature " 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trên u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: