37 lượt xem

Những quy định, cách tính bậc lương chuyên viên cao cấp mới nhất! | Educationuk-vietnam.org

Chuyên gia cao cấp là người có chức vụ cao trong bộ máy nhà nước. Vì vậy, bạn biết không? Mức lương của chuyên viên cao cấp Nó được tính như thế nào? Bài viết này của JobsGO sẽ chia sẻ mọi thứ về chủ đề này.

Mức lương của chuyên viên cao cấp được tính như thế nào?

1. Mã ngạch chuyên viên cao cấp là gì?

Hạng là cách gọi quy định ngạch liên quan đến năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Mỗi cấp độ sẽ có mã riêng. Để tìm hiểu về các ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên ngành khác, hãy tham khảo bảng dưới đây.

Bảng 1: Các ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch tương đương của công chức chuyên ngành (Theo xếp lương ngạch A3 của ngạch công chức) (Theo nghiên cứu tố tụng)

STT thứ hạng Mã số Mô tả chuyên ngành
Ngày thứ nhất Chuyên gia cao cấp 01.001 Chuyên ngành Quản trị (trong các cơ quan, tổ chức hành chính)
2 Thanh tra cao cấp 04.023 Phòng Thanh tra
3 Kế toán viên cao cấp 06.029 Kế toán cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
4 Thanh tra thuế cấp cao 06.036 Ngành thuế
5 Thanh tra Hải quan cao cấp 08.049 Cục hải quan
6 Kiểm soát viên ngân hàng cấp cao 07.044 Ngành ngân hàng
7 Kiểm toán viên lâu năm 06.041 Vụ Kiểm toán Nhà nước
số 8 Người thực thi cấp cao 03.299 Bộ phận thi hành án dân sự
9 Giám định viên cao cấp 03.230 Bộ phận thi hành án dân sự
mười Kiểm soát viên thị trường cấp cao 21.187 Quản lý thị trường

(Thông tin được trích dẫn từ trang nghiên cứu pháp luật.vn)

2. Hệ số lương của ngạch chuyên viên cao cấp được tính như thế nào?

Hệ số lương của chuyên viên được điều chỉnh theo Khoản 6 Điều 1 Thông tư 05/2017 / TT-BNV, cụ thể như sau:

 • Ngạch chuyên viên cao cấp: Xếp lương đối với công chức loại A3 nhóm 1.
 • Ngạch chuyên viên chính: Áp dụng xếp lương theo ngạch công chức hạng 1 A2.
 • Hạng chuyên viên: Áp dụng xếp lương theo công thức loại A1
 • Ngạch viên chức: Cách xếp lương công chức ngạch A0
 • Hạng viên chức: Cách điều chỉnh lương đối với công chức hạng B

Vì thế, theo nghị định 204 năm 2004 cùng với các văn bản đã được sửa đổi, hoàn thiện thì lương của chuyên gia nhà nước được tính theo công thức sau:

Lương = Hệ số x lương cơ bản

Mức lương cơ sở năm 2021 do nhà nước quy định là 1.490.000 đồng / tháng

Theo công thức trên, ta có thể tính mức lương của chuyên gia cao cấp như sau:

Sắp xếp nhóm Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Lớp 6
Hệ số lương 6.2 6,56 6,92 7.28 7.64 số 8
tiền công 9238 9774 10.311 10.847 11.384 11920

? Hay nhin nhiêu hơn: Hệ số lương là gì? Cách tính lương theo hệ số chuẩn nhất!

3. Mã số lương công chức, viên chức

Mã lương của công chức, viên chức được chia thành nhiều bảng khác nhau.

Công chức có 6 mã gồm:

 • Chuyên viên cao cấp và công chức chuyên ngành tương đương
 • Các ngạch chuyên viên chính và các ngạch tương đương của công chức chuyên ngành
 • Ngạch chuyên viên, ngạch tương đương của công chức chuyên ngành
 • Ngạch công chức, ngạch tương đương của công chức chuyên ngành
 • Cấp bậc của nhân viên
 • Các ngạch khác (căn cứ Luật cán bộ, công chức sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020)

Viên chức có 5 mã, bao gồm:

 • Ngạch công chức chuyên trách ngang với ngạch chuyên viên cao cấp.
 • Ngạch công chức chuyên môn ngang với ngạch chuyên viên chính.
 • Công chức chuyên trách ngang ngạch chuyên viên
 • Hạng công chức chuyên môn ngang với ngạch công chức.
 • Cấp bậc của nhân viên

(Thông tin trích dẫn từ legalsearch.vn)

4. Cách tính lương của chuyên gia

Cách tính lương chuyên viên tương tự như cách tính lương chuyên viên cao cấp.

Lương = Hệ số x lương cơ bản

Mức lương cơ sở năm 2021 do nhà nước quy định là 1.490.000 đồng / tháng

? Hay nhin nhiêu hơn: Mức lương đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2021 – Bạn đã biết thông tin chưa?

5. Bảng hệ số lương

Lương của chuyên viên cũng được tính như đối với chuyên viên cao cấp. Mức lương bằng hệ số lương cơ sở hiện hành. Sự khác biệt trong phân loại công chức như sau:

 • Các ngạch chuyên viên chính: Chuyên viên chính xếp lương theo nhóm 1 của ngạch công chức A2.
 • Ngạch chuyên viên: Chuyên viên được xếp lương theo ngạch công chức hạng A1.

Bảng 2: Bảng lương ngạch chuyên viên chính A2 (theo luatvietnam.vn)

Với mức lương cơ bản 1.490.000 đồng / tháng

Sắp xếp nhóm Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8
Hệ số lương 4.4 4,74 5,08 5,42 5,76 6.1 6,44 6,78
tiền công 6,556 7063 7569 8.076 8.582 9098 9.596 10.102

Bảng 3: Bảng lương ngạch chuyên viên A1 (theo luatvietnam.vn)

Với mức lương cơ bản 1.490.000 đồng / tháng

Sắp xếp nhóm Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
Hệ số lương 2,34 2,67 3 3,33 3,66 3,99 4,32 4,65 4,98
tiền công 3.487 3978 4470 4962 5.453 5.945 6.437 6.929 7.420

(Thông tin được trích dẫn từ trang nghiên cứu pháp luật.vn)

6. Thời gian nâng lương

Cán bộ, công chức có đủ năng lực, tiêu chuẩn và vị trí việc làm phù hợp với ngạch, bậc trên cùng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ thì được xem xét đào tạo, cử đi thi nâng ngạch như sau:

 • Đối với cán bộ, công chức hạng B và hạng C: Không quy định thời gian công tác tối thiểu của mỗi ngạch.
 • Đối với cán bộ, công chức hạng A0, A1: Thời gian dự kiến ​​công tác ở các ngạch tối thiểu là 9 năm (kể cả thời gian công tác ở các ngạch tương đương khác).
 • Đối với cán bộ, viên chức hạng A2: Thời gian công tác trong các ngạch tối thiểu là 6 năm (kể cả thời gian công tác ở các ngạch tương đương khác).

Căn cứ theo quy định trên, trung bình một chuyên gia phải có thời gian công tác từ đủ 9 năm trở lên mới được thăng hạng lên chuyên viên cao cấp. Ngoài ra, các chuyên gia phải đáp ứng nhiều yêu cầu về kiến ​​thức chuyên môn, phẩm chất đạo đức và vượt qua các kỳ thi để thăng hạng. Chuyên viên cao cấp là một vị trí uy tín, đáng tự hào và đầy trách nhiệm. Vì vậy, yêu cầu cho vị trí này rất cao và chỉ dành cho những người thực sự xứng đáng.

Bài báo JobsGO này đã đề cập đến cách tính toán Mức lương của chuyên viên cao cấp và các vấn đề xung quanh. Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường sự nghiệp của bạn.

? Hay nhin nhiêu hơn: Mức lương chuẩn đối với nhà giáo, công an, bộ đội và lao động năm 2021

READ  Điểm chuẩn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Educationuk-vietnam.org