2 lượt xem

Nội dung là gì? | Educationuk-vietnam.org

Nội dung là một từ chúng ta sử dụng hàng ngày, thường xuyên trên thực tế. Tuy nhiên, để hiểu rõ về khái niệm nội dung thì không phải ai cũng biết.

Vì vậy, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc một số nội dung để trả lời câu hỏi: Nội dung là gì??

Nội dung là gì?

– Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin:

+ Nội dung là phạm trù chỉ tổng hợp tất cả các mặt, các yếu tố và quá trình tạo nên sự vật.

+ Đối với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, nội dung và hình thức là một phạm trù trong phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

– Theo khái niệm từ điển Tiếng Việt, Nội dung là mặt bên trong của sự vật, được chứa đựng hoặc biểu hiện bằng hình thức.

Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức

Nội dung xác định hình thức:

Đối với quá trình vận động, phát triển của các sự vật, hiện tượng, nội dung đóng vai trò cốt yếu đối với hình thức. Từ đó, nội dung luôn là mặt đồng nhất, có khuynh hướng chủ đạo thay đổi, còn đối với hình thức là mặt tương đối ổn định, khuynh hướng chính của hình thức là ổn định.

+ Sự thay đổi và phát triển luôn bắt đầu từ việc thay đổi và phát triển nội dung, hình thức cũng sẽ thay đổi nhưng chậm hơn, ít hơn so với nội dung, khi nội dung cũng thay đổi hình thức cần phải thích ứng với nội dung mới.

– Nội dung và hình thức thống nhất và có quan hệ chặt chẽ với nhau:

+ Mọi thứ phải đồng thời có hình thức và nội dung; không có sự vật chỉ có hình thức mà không có nội dung hoặc chỉ có nội dung mà không có hình thức. Vì vậy, nội dung và hình thức phải tương thích với nhau thì cái mới tồn tại.

+ Sự vật được tạo thành từ nhiều yếu tố, thuộc nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng các yếu tố này thống nhất với nhau, liên kết với nhau, không tách rời nhau. Vì vậy, các yếu tố đó cũng là chất liệu tạo nên nội dung và tham gia vào các mối quan hệ tạo nên hình thức.

+ Nội dung và hình thức không tách rời nhau mà có quan hệ mật thiết với nhau, không có nội dung vô hình thức và không có hình thức chứa đựng nội dung. Với một nội dung trong mỗi tình huống khác nhau có thể có nhiều hình thức và ngược lại cùng một hình thức có thể chỉ ra những nội dung khác nhau.

– Phương pháp luận:

+ Để nhận thức và cải tạo sự vật, trước hết phải dựa vào nội dung, nhưng hình thức ảnh hưởng đến nội dung, vì vậy trong hoạt động thực tiễn phải thường xuyên so sánh giữa nội dung và hình thức để hình thức phù hợp với nội dung.

+ Hoạt động triển khai tích cực sử dụng nhiều hình thức khác nhau, đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở các giai đoạn khác nhau vì cùng một nội dung trong quá trình phát triển có thể có nhiều hình thức và ngược lại.

+ Nhận thức không nên tách biệt tuyệt đối giữa nội dung và hình thức vì hình thức và nội dung luôn gắn bó với nhau trong quá trình phát triển và vận động của sự vật, cần chống chủ nghĩa hình thức.

– Hình thức không phụ thuộc vào nội dung mà ảnh hưởng đến nội dung:

+ Sự tác động qua lại giữa nội dung và hình thức xảy ra trong quá trình phát triển của sự vật. Thứ nhất, những thay đổi về nội dung vẫn chưa ảnh hưởng đến hệ thống tương đối ổn định của các mối quan hệ hình thức. Nhưng khi quá trình chuyển đổi tiếp tục diễn ra, sẽ đến lúc hệ thống các mối quan hệ tương đối cứng nhắc đó trở nên căng thẳng.

+ Nội dung đóng vai trò cốt yếu so với hình thức, nhưng điều đó không có nghĩa là hình thức luôn đi sau nội dung. Đúng hơn, hình thức luôn là một yếu tố độc lập và có ảnh hưởng tích cực nhất định đến sự phát triển nội dung. Nếu hình thức không phù hợp với nội dung, hình thức sẽ cản trở sự phát triển của nội dung.

+ Đến lúc nội dung và hình thức mâu thuẫn sâu sắc với nhau thì nội dung mới phá huỷ hình thức cũ và hình thức mới hình thành. Từ cơ sở là hình thức mới, nội dung mới tiếp tục biến đổi và phát triển thành trạng thái mới về chất.

Ảnh hưởng của hình thức đến nội dung:

Hình thức do nội dung quyết định, nhưng hình thức có tính độc lập tương đối và ảnh hưởng đến nội dung. Tác động của hình thức đối với nội dung là:

+ Nếu không phù hợp với nội dung, hình thức sẽ cản trở, cản trở sự phát triển của nội dung.

+ Nếu nội dung phù hợp, hình thức sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy nội dung phát triển.

Cho nên, Nội dung là gì?? Chúng tôi đã phản hồi cho bài viết trên. Ngoài ra, chúng tôi tập trung phân tích các mối quan hệ giữa các thể loại nội dung và hình thức. Hi vọng những nội dung mà chúng tôi đề cập trong bài viết sẽ giúp ích được cho bạn đọc.

READ  Soạn bài Luyện tập viết biên bản | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: