25 lượt xem

Open jobs at Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam | Educationuk-vietnam.org

“Văn hóa tổ chức” được xây dựng dựa trên 5 giá trị cốt lõi đã tạo nên sức mạnh của Techcombank và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổ chức, mang lại thành công cho khách hàng.

1. Khách hàng là trọng tâm

“Bởi vì chúng tôi chỉ thành công khi khách hàng thành công”

Techcombank luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng trong mọi suy nghĩ và hành động nhằm mang lại lợi ích và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi bảo vệ quyền lợi của khách hàng bằng việc luôn tôn trọng các quy định của Pháp luật và của Ngân hàng.

2. Đổi mới và sáng tạo

“Luôn dẫn đầu”

Tất cả nhân viên luôn sẵn sàng chấp nhận và dẫn dắt sự thay đổi hướng tới những cách làm mới tạo ra kết quả mới, cách làm mới tạo ra kết quả phi thường.

3. Hợp tác vì mục đích chung

“Tạo nên một tập thể lực lượng để tổ chức phát triển bền vững và đạt được những thành công vang dội”

Sức mạnh của Techcombank được tạo nên bởi một tập thể với nền tảng là sự thống nhất trong tư tưởng và hành động.

4. Phát triển bản thân

“Để có thể tận dụng cơ hội phát triển cùng tổ chức”

Tại Techcombank, đội ngũ nhân viên luôn tích cực học hỏi, nâng cao năng lực và luôn đặt mục tiêu cao để phát triển bản thân cũng như đồng hành cùng sự phát triển của tổ chức. Đồng thời, tổ chức cũng cam kết tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân.

READ  Dàn ý Phân tích bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão (4 mẫu) | Educationuk-vietnam.org

5. Làm việc hiệu quả

“Để thành công hơn với các nguồn lực phù hợp”

Với mục tiêu “Mọi hành động đều hướng đến kết quả cụ thể, rõ ràng”, chúng tôi luôn làm việc có kế hoạch và kỷ luật để thực hiện, đảm bảo phân bổ và tối ưu hóa các nguồn lực.