6 lượt xem

Our new classmate, John is a bit of a rough _________ but I think I’m going to like | Educationuk-vietnam.org

Đọc đoạn văn sau và đánh dấu các chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra từ hoặc cụm từ chính xác phù hợp nhất với mỗi ô trống được đánh số từ 23 đến 27.

Trước đây, quá trình chọn nghề là một vấn đề đơn giản hơn rất nhiều so với ngày nay. Aboi thường tiếp bước cha mình. Em gái của anh ấy đã học các kỹ năng gia đình để (23) ____ anh ấy trở thành một người vợ và người mẹ. Ngày nay, những người trẻ tuổi lớn lên trong một xã hội tự do hơn nhiều (24) _ Họ được hưởng các cơ hội nghề nghiệp gần như không giới hạn. Trong những năm gần đây, đã có (25) _________ sự gia tăng đáng kể về các loại nghề nghiệp mà từ đó có thể lựa chọn. Trong đó, nhiều rào cản đối với sự thăng tiến chỉ tồn tại vài thập kỷ trước, chẳng hạn như (26) _________ dựa trên giới tính, tôn giáo hoặc nguồn gốc dân tộc, đang biến mất (27) _________.

Điền số (26)

READ  Giải Sinh học 8 Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: