41 lượt xem

Phân biệt HTTP, HTTPS? Có nên sử dụng cho website hay không? | Educationuk-vietnam.org

HTTP, HTTPS janë dy protokolle shumë të njohura të transmetimit të të dhënave në faqet e internetit. Nëse nuk e keni përdorur, po mësoni ose dëshironi të dini në detaje rreth veçorive dhe përfitimeve të HTTP dhe HTTPSmë pas ndiqni menjëherë artikullin më poshtë të FPT Arena.

Dalloni HTTP, HTTPS?  A duhet t'i përdor ato për faqen time të internetit?
Dalloni HTTP, HTTPS? A duhet t’i përdor ato për faqen time të internetit?

Cilat janë protokollet HTTP dhe HTTPS?

Çfarë është HTTP?

HTTP (shkurt për Protokollin e Transferimit të Hypertext) është një protokoll transferimi hiperteksti i bazuar në burim të hapur. Ky protokoll përdoret në www (World Wide Web) për të ndihmuar në transmetimin e llojeve të ndryshme të të dhënave duke përfshirë: tekst, audio, video, imazhe, … nga serverët e uebit në shfletuesit e përdoruesve dhe anasjelltas.

Protokolli HTTP është një aplikim i grupit të protokolleve TCP/IP (protokolli i bazuar në internet). TCP/IP është grupi i protokolleve të komunikimit në të cilat ekzekutohen shumica e rrjeteve komerciale kompjuterike. Ky grup protokollesh është emëruar sipas dy protokolleve kryesore, TCP (Transmission Control Protocol) dhe IP (Internet Protocol – Internet Protocol).

Si punon: HTTP funksionon sipas modelit Klient dhe Server (klient dhe server). Procesi i lidhjes së të dhënave të përdoruesve në faqen e internetit bëhet në bazë të komunikimit të këtyre dy objekteve. Kur një përdorues lidhet me një faqe interneti përmes protokollit HTTP, shfletuesi bën lidhje me serverin e atij ueb, përmes adresës IP të ofruar nga sistemi i zgjidhjes së emrave të domenit DNS. Serveri merr kërkesën dhe më pas kthen informacionin dhe të dhënat nga imazhi, video, teksti dhe audio që i nevojiten përdoruesit.

Çfarë është HTTP?
Çfarë është HTTP?

Përveç kësaj, përmes procesit të lidhjes dhe shkëmbimit të informacionit pikërisht tani, shfletuesi i përdoruesit do të paracaktojë atë adresë IP që vjen nga serveri kryesor. Ky është edhe faktori që përdoruesi nuk mund të verifikojë nëse shfletuesi është i sigurt apo jo.

Ky element konsiderohet një cenueshmëri me burim të hapur. Kur të dhënat e përdoruesit dërgohen duke përfshirë: adresën IP, fjalëkalimet, fjalëkalimin e hyrjes në faqen e internetit, …) nuk do të kodohen. Ata kanë siguri të dobët.

Ky është një boshllëk që është shumë i lehtë për t’u përdorur nga hakerët për të vjedhur informacionin personal dhe informacionin e përdoruesit. Këto aksese të paautorizuara njihen gjithashtu si sulmojnë duke nuhatur.

Çfarë është HTTPS?

HTTPS (ose Protokolli i Transferimit të Hipertekstit i Sigurt) është një protokoll transporti “i mbyllur” i hipertekstit. Ky protokoll është i ngjashëm me mënyrën se si funksionon protokolli HTTP, por me një certifikatë sigurie të integruar SSL.

Kjo certifikatë mbështet enkriptimin e të gjitha komunikimeve dhe mesazheve. Në këtë mënyrë, ndihmon për të siguruar sigurinë e të dhënave dhe shfletimit të përdoruesve. Me fjalë të tjera, HTTPS është një protokoll i përmirësuar i transmetimit të informacionit që tejkalon HTTP për sa i përket sigurisë dhe sigurisë.

Si punon: HTTPS funksionon në mënyrë të ngjashme me HTTP. Sidoqoftë, protokolli i transportit HTTPS shtohet me një nga dy certifikatat: SSL (Secure Sockets Layer – shtresa e sigurisë) ose TLS (Transport Layer Security – siguria e transportit). Aktualisht, këto dy standarde sigurie janë përdorur për miliona faqe interneti në mbarë botën. Është bërë një kriter i zakonshëm sigurie për faqet e internetit.

Çfarë është protokolli HTTPS?
Çfarë është protokolli HTTPS?

Për më tepër, të dyja këto standarde sigurie përdorin sistemin asimetrik të sigurisë PKI (Infrastruktura e Çelësave Publike). Ky sistem përdor dy “çelës” për të enkriptuar komunikimet.

Ato përfshijnë çelës publik dhe çelës privat. Përveç kësaj, të dhënat e koduara me çelës publik mund të deshifrohen me çelësin privat dhe anasjelltas.

Këto standarde sigurojnë që përmbajtja të jetë e koduar dhe dekompresuar përpara se të merret. Është ky hap që ndihmon në mbajtjen e informacionit të sigurt. Edhe nëse hakerët marrin të dhënat, ata kanë kaluar nëpër enkriptim dhe janë të papërdorshëm.

Cili është ndryshimi midis HTTP dhe HTTPS?

Zhvilluesit

HTTP (ose Hypertext Transfer Protocol Secure) u zhvillua nga Tim Berners-Lee. Dhe HTTPS (ose Hypertext Transfer Protocol Secure) u zhvillua nga Netscape Communications.

Aplikimet dhe ku të përdoren

HTTP përdoret për faqet e internetit që nuk kanë nevojë për siguri të lartë. Vendet e zakonshme ku përdoret protokolli HTTP janë: Blogjet, faqet e internetit informuese, etj. Përveç kësaj, HTTPS përdoret për faqet e internetit që kanë nevojë për siguri, siguri dhe besueshmëri të lartë në procesin e konvertimit. Vendet që përdorin shumë HTTPS janë faqet e internetit të blerjeve, faqet e internetit sociale, faqet e internetit bankare dhe financiare, etj.

Certifikata e Sigurisë SSL

Dallimi më i madh midis dy protokolleve HTTP dhe HTTPS janë certifikatat e sigurisë SSL. Në thelb, HTTPS është një përmirësim i HTTP për sa i përket sigurisë. Në veçanti, në epokën dixhitale, informacioni dhe të dhënat ruhen dhe përditësohen nëpërmjet faqes së internetit. Prandaj, rëndësia e HTTPS nuk mund të injorohet.

Nëse ju ose biznesi juaj përdorni një laptop ose një kompjuter, pavarësisht se në cilën fushë punoni, siguria e informacionit është jashtëzakonisht e rëndësishme. Nga ana tjetër, standardi i sigurisë së certifikatave SSL është njohur në mbarë botën. Duhet ta vini në përdorim së shpejti për t’u siguruar që të dhënat janë të sigurta. Informacioni midis klientit dhe serverit nuk do të përgjohet, ndikohet dhe ndikohet nga objekte të këqija.

Certifikata e Sigurisë SSL
Certifikata e Sigurisë SSL

Portal (Port) mbi HTTP dhe HTTPS

Porti është porti i specifikuar. Ata kanë efektin e klasifikimit të informacionit për klientin dhe më pas dërgimit të tij në server. Çdo portal i protokollit HTTP dhe HTTPS ka kodin e tij unik. Prandaj, protokolli HTTP përdor numrin e portës 80 dhe porti i protokollit HTTPS përdor portin e protokollit 443 – Ky është porti që mbështet enkriptimin e informacionit dhe kodon lidhjen nga serveri me klientin. Ky proces ndihmon në mbrojtjen e informacionit dhe ndihmon paketat e të dhënave të transmetohen në mënyrë të sigurt.

Portali (Port) në protokollin HTTP dhe HTTPS
Portali (Port) në protokollin HTTP dhe HTTPS

Niveli i sigurisë së HTTP dhe HTTPS

Në HTTP, të dhënat nuk janë të sigurta dhe jo të vërtetuara, nuk ka asgjë për të thënë nëse transmetimi ose lidhja juaj është e sigurt apo jo. Edhe nëse jeni të përgjuar dhe informacioni juaj mblidhet nga hakerat, nuk ka asnjë mënyrë për ta zbuluar dhe është shumë e vështirë ta rregulloni.

Sidoqoftë, HTTPS është i ndryshëm. Për sa i përket nivelit të sigurisë, kur një përdorues hyn në faqen e internetit, protokolli HTTPS do të ndikojë në konfirmimin e identitetit të lidhjes dhe kontrollin përmes vërtetimit të sigurisë (Certifikata e Sigurisë).

Autentifikimi i sigurisë bëhet përmes (Certifikatës së Sigurisë) – organizatës që lëshon certifikata, vërteton certifikatat dixhitale për përdoruesit, bizneset, serverët dhe kodet burimore të softuerit, etj. Roli është një palë e tretë, e besuar dhe e mbështetur për vërtetimin e informacionit dhe sigurimin e të dhënave.

Niveli i sigurisë së HTTP dhe HTTPS
Niveli i sigurisë së HTTP dhe HTTPS

Vendi i aktivitetit

Rreth vendit të funksionimit të HTTP është prova e funksionimit të bazuar në Shtresën e Aplikimit në modelin OSI. HTTPS funksionon në shtresën e transportit në modelin OSI.

Cikli i funksionimit

Rreth ciklit të punës së HTTP është si më poshtë: Shfletuesi i përdoruesit do të lidhet me TCP (Protokolli i Kontrollit të Transmetimit) me qëllim marrjen e informacionit dhe të dhënave nga serveri. Tani serveri merr kërkesën dhe i përgjigjet shfletuesit përmes HTTP.

Sepse, me siguri të lartë, HTTPS ka një proces operimi më të rreptë. Procesi është si më poshtë: kur të merret një kërkesë nga përdoruesi, informacioni dhe të dhënat do të kodohen. Pastaj serveri dhe përdoruesi lidhen me SSL. Ky proces vazhdon të përsëritet ndërsa përdoruesit e rinj bëhen të disponueshëm.

Cikli i funksionimit HTTPS
Cikli i funksionimit HTTPS

A duhet të përdorni HTTPS për faqen tuaj të internetit?

Në vitet e kaluara, kur bëhet fjalë për protokollin HTTPS, shumica e krijuesve të faqeve të internetit i kushtojnë vëmendje vetëm faqeve financiare, tregtare, bankare, etj. për siguri më të mirë të informacionit. Megjithatë, aktualisht, pavarësisht nga fusha, mbrojtja e informacionit është një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme.

Prandaj, deri në fund të vitit 2020, sipas statistikave, HTTPS aplikohet në më shumë se një milion faqe interneti. Kjo është arsyeja pse protokolli HTTPS tani konsiderohet standardi i sigurisë së informacionit në mjedisin e faqes së internetit.

A duhet të përdorni HTTPS për faqen tuaj të internetit?
A duhet të përdorni HTTPS për faqen tuaj të internetit?

HTTPS siguron informacionin e përdoruesit

Protokolli HTTPS përdor metodën e kriptimit për të siguruar që shkëmbimi dhe transmetimi i informacionit ndërmjet serverit dhe përdoruesit të jetë i sigurt (jo i sulmuar nga hakerat).

Aktualisht, nëse bëni biznes ose tregti, nëse ueb nuk është instaluar HTTPS, rreziku për t’u hakuar Sulmi nuhatës shumë e lartë. Hakerët mund të hyjnë në uebsajtin tuaj dhe të zënë burime ose të vjedhin të dhëna, dokumente, të dhëna sigurie ose informacione të rëndësishme të projektit, etj. Këto gjëra kanë ndodhur dhe kanë pasoja shumë të rënda, të rënda për shumë biznese.

Prandaj, kur pajisen me HTTPS, përdoruesit dhe serverët mund të mbrohen më mirë. Të dhënat mbahen gjithmonë konfidenciale, duke garantuar sigurinë përmes mekanizmit të enkriptimit të informacionit.

HTTPS siguron informacionin e përdoruesit
HTTPS siguron informacionin e përdoruesit

Shmangni mashtrimet me faqe interneti të rreme

Në formën e phishing, çdo server mund të falsifikojë serverin tuaj dhe të vjedhë informacionin e përdoruesit. Kjo është me uebfaqe të thjeshta HTTP që përdorin kodin me burim të hapur. Megjithatë, me faqet e internetit të pajisura me protokoll HTTPS, përpara se të dhënat të qarkullojnë midis serverëve dhe përdoruesve, atyre u janë kaluar të gjitha certifikatat e sigurisë së informacionit SSL dhe TSL. Ata jo vetëm që ndihmojnë me prova, por gjithashtu skanojnë informacionin për t’u siguruar që nuk vizitoni një faqe interneti të rreme.

HTTPS shmang shumë mashtrime me faqe interneti të rreme
HTTPS shmang shumë mashtrime me faqe interneti të rreme

Protokolli HTTPS rrit besueshmërinë për përdoruesit

Në shfletuesit e njohur si: Google, Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Edge ose Safari App, … kur përdorin protokollin HTTPS, përdoruesit do të marrin paralajmërime për faqet e internetit të pasigurta. Është ky efekt që minimizon rrezikun që përdoruesve t’u vidhen të dhënat personale, të dhënat e klientit dhe karta bankare, etj.

Protokolli HTTPS rrit besueshmërinë për përdoruesit
Protokolli HTTPS rrit besueshmërinë për përdoruesit

A duhet të përdorë SEO HTTPS

Që nga viti 2014, Google ka njoftuar se do të vlerësojë faqet e internetit që përdorin protokollin HTTPS. Kjo lëvizje jo vetëm që inkurajon webmasterët të përdorin HTTPS, por gjithashtu dëshiron që përdoruesit të jenë gjithmonë të mbrojtur, informacioni dhe të dhënat të jenë gjithmonë të sigurta.

A duhet të përdorë SEO HTTPS
A duhet të përdorë SEO HTTPS

Ku të blini protokoll me reputacion HTTPS?

Aktualisht, për bloget dhe faqet e internetit të vogla, mund të përdorni plotësisht një certifikatë SSL falas të ofruar nga ofruesi i pritjes ose mund ta instaloni vetë. Përveç kësaj, për bizneset që kanë nevojë për siguri dhe autenticitet të lartë, duhet të keni parasysh dhe të përdorni certifikatat profesionale të sigurisë. Këto certifikata kanë një gamë çmimesh mjaft të gjerë, nga 300,000 në 15,000,000 VND/vit, ka lloje për faqet e internetit më profesionale.

Me HTTPS, e vetmja pengesë e mundshme është se shpejtësia e ngarkimit të faqes do të jetë më e ngadaltë sesa në HTTP. Megjithatë, me mbështetjen e teknologjive moderne, duke kombinuar teknikat optimale, ky hendek është ngushtuar pothuajse në asnjë më shumë. Prandaj, me pika shumë të forta plus për sa i përket sigurisë dhe prioritizimit të SEO në ueb. Protokolli HTTPS ia vlen të merret parasysh dhe të pajisni faqen tuaj të internetit.

Më lart është informacioni për dy protokollet HTTP dhe HTTPS që FPT Arena sintetizon dhe ndan me ju. Shpresojmë që përmes artikullit të kuptoni më mirë dhe të njihni rëndësinë e sigurisë së informacionit mbi protokollin HTTPS. Përveç kësaj, mos harroni të vizitoni faqen e internetit të FPT Arena çdo ditë për të përditësuar informacione më të dobishme rreth dizajnit grafik, artit multimedial.

Instituti Ndërkombëtar i Trajnimit FPT

FPT Arena Multimedia – https://arena.fpt.edu.vn

READ  Giáo án bài Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng) | Educationuk-vietnam.org