10 lượt xem

Phát biểu nào sau đây vể thuỷ tức là đúng? Sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp. | Educationuk-vietnam.org

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Một sai lầm. Thủy không có hình thức sinh sản hữu tính tiếp hợp. Khi điều kiện sống khó khăn, thủy sinh vật chuyển sang sinh sản hữu tính, tế bào trứng được thụ tinh bởi tinh trùng của cá thể đực dưới nước. Sau khi thụ tinh, trứng phân chia nhiều lần rồi sinh ra con cái. Sinh sản hữu tính thường xảy ra khi thiếu thức ăn, vào mùa lạnh.

B. Sai. Thủy không có hình thức sinh sản vô tính tạo bào tử mà sinh sản vô tính bằng cách ra hoa. Các chồi xuất hiện từ vùng có hoa ở giữa thân. Lúc đầu là sự kéo dài, sau đó lớn dần rồi xuất hiện lỗ miệng và các xúc tu của con non, nước mới sau đó tách khỏi cơ thể mẹ thành cơ thể độc lập và tạo thành cơ thể trưởng thành.

C. Sai. Thủy tức là không có lỗ hậu môn, chúng thải chất thải qua lỗ miệng.

D. Đúng. Thủy có nghĩa là khả năng tái sinh. Hợp tử được tạo thành có vỏ bọc bảo vệ, sống tiềm sinh cho đến khi gặp điều kiện thuận lợi trở lại, sau đó tiếp tục phát triển. Nước tức là có khả năng tái tạo toàn bộ cơ thể khi chỉ còn lại 1 phần trong điều kiện môi trường đặc biệt.

READ  Soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: