9 lượt xem

Phát hành cổ phiếu là gì? Điều kiện phát hành cổ phiếu? | Educationuk-vietnam.org

Trong giới kinh doanh, có lẽ hầu hết mọi người đều không xa lạ với khái niệm “phát hành cổ phiếu”.

Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng hiểu rõ về khái niệm Phát hành cổ phiếu là gì? và các vấn đề liên quan khác như điều kiện phát hành cổ phiếu là gì? Hay quy định cụ thể của pháp luật về việc phát hành cổ phiếu là gì? Và những thuận lợi và khó khăn của việc phát hành cổ phiếu.

Chính vì vậy trong bài viết này chúng tôi sẽ phân tích và đưa ra những thông tin hữu ích giúp quý vị và các bạn giải đáp thắc mắc trên và hiểu rõ hơn về hoạt động phát hành cổ phiếu của các công ty. Nghiệp chướng.

Phát hành cổ phiếu là gì?

Phát hành cổ phiếu là hoạt động tăng vốn cổ phần chỉ có ở công ty cổ phần, trong đó, cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử chứng minh quyền sở hữu, sở hữu một hoặc nhiều cổ phần của công ty đó.

Các cổ đông (nắm giữ cổ phần trong công ty cổ phần) sẽ chuyển nhượng, mua bán cổ phần (vốn cổ phần) của công ty và những người mua cổ phần sẽ được chứng nhận và quyền sở hữu cổ phần mà mình sở hữu theo cổ phần sẽ được đã được xác minh.

Việc phát hành cổ phiếu nhằm giúp công ty cổ phần huy động vốn từ nước ngoài.

hiểu không Phát hành cổ phiếu là gì?Chúng tôi tiếp tục làm rõ các nội dung như điều kiện phát hành cổ phiếu, quy định pháp luật cho việc phát hành cổ phiếu.

Điều kiện phát hành cổ phiếu?

Để phát hành cổ phiếu, công ty cổ phần phải đáp ứng các điều kiện và yêu cầu sau:

– Về vốn cổ phần: Tại thời điểm đăng ký chào bán, vốn cổ phần đã góp của công ty phải đạt từ 10 tỷ đồng trở lên (theo giá trị ghi trên sổ kế toán).

– Về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty: năm trước của năm đăng ký dự thầu có lãi; Ngoài ra, cho đến năm đăng ký chào bán, đáng lẽ công ty không có lỗ lũy kế.

– Về phương thức phát hành và phương án sử dụng vốn sau khi nhận được ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước.

Một số điều khoản khác phù hợp với quy mô, tính chất và ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy chế phát hành cổ phiếu

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành và các văn bản quy định khác có liên quan:

– Trong quá trình phát hành cổ phiếu, trong cổ phiếu phải có các nội dung cơ bản sau:

+ Tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa điểm đặt trụ sở chính

+ Loại cổ phiếu có số lượng cổ phiếu

+ Tổng giá trị danh nghĩa của cổ phiếu và giá trị danh nghĩa của từng cổ phiếu được ghi trên mỗi cổ phiếu

+ Họ, tên, quốc tịch, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp khác để chứng minh thông tin của cổ đông nếu là cá nhân.

Trường hợp cổ đông là tổ chức thì trên cổ phiếu phải đăng ký thông tin về tên tổ chức, mã số công ty, địa chỉ trụ sở chính hoặc số quyết định thành lập công ty.

+ Tóm tắt ngắn gọn quá trình chuyển kho

+ Chữ ký (ghi rõ họ tên) của người đại diện theo pháp luật kèm theo con dấu công ty (nếu có)

+ Thời điểm phát hành cổ phiếu và số đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông

Một số nội dung thông tin khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đặc biệt đối với trường hợp cổ phần thuộc loại cổ phần ưu đãi.

Giá phát hành của cổ phiếu là bao nhiêu?

Giá phát hành hoặc giá trị danh nghĩa của cổ phiếu là giá trị danh nghĩa mà công ty cổ phần ấn định cho một cổ phiếu, được đăng ký trên cổ phiếu. Mệnh giá của cổ phiếu thường được dùng để ghi vào sổ sách kế toán của một công ty. Giá trị danh nghĩa của cổ phiếu không có giá trị thực đối với nhà đầu tư khi đã đầu tư.

Mệnh giá cổ phiếu chỉ quan trọng tại thời điểm doanh nghiệp phát hành cổ phiếu phổ thông lần đầu để huy động vốn thành lập công ty. Giá trị danh nghĩa đại diện cho số tiền tối thiểu mà công ty phải nhận được cho mỗi cổ phiếu mà công ty phát hành. Ở một số nước, luật cho phép các công ty cổ phần phát hành cổ phiếu phổ thông không có mệnh giá.

Theo quy định tại điểm 2 Điều 13 Luật chứng khoán thì giá trị danh nghĩa của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được chào bán.dù che nắngchung là 10 nghìn đồng. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là 100.000 VND và bội số Ngày thứ nhất00 nghìn đồng.

Số lượng cổ phiếu được phép phát hành

Cổ phiếu được phép phát hành, tiếng anh gọi là cổ phiếu được phép phát hành hoặc cổ phiếu được phép phát hành hoặc cổ phần vốn được phép phát hành. Cổ phiếu được phát hành là số lượng cổ phiếu tối đa mà một doanh nghiệp được phép phát hành một cách hợp pháp.

Khi một công ty được thành lập, nó sẽ đặt số lượng cổ phần tối đa mà nó muốn chào bán. Những cổ phiếu này được gọi là cổ phiếu được phép. Cổ phiếu phát hành ra công chúng để giao dịch trên thị trường mở có thể bao gồm toàn bộ hoặc chỉ một phần cổ phiếu được quyền chào bán của công ty.

Quy định về số lượng cổ phiếu được phép phát hành đã ra đời nhằm tránh pha loãng tỷ lệ sở hữu trong công ty của các cổ đông hiện hữu. Trên thực tế, nhiều công ty không phát hành bao nhiêu cổ phiếu được phép.

Ưu nhược điểm của phát hành cổ phiếu

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ nêu ra những thuận lợi và khó khăn của việc phát hành cổ phiếu phổ thông.

Như sau:

– Về lợi thế của việc phát hành cổ phiếu:

+ Việc phát hành cổ phiếu phổ thông giúp doanh nghiệp tăng vốn, đồng thời không bị bó buộc bởi nghĩa vụ trả thu nhập cố định.

=> Khi công ty cổ phần có thu nhập thấp cũng làm giảm nguy cơ phá sản trong trường hợp doanh nghiệp phá sản.

+ Khi lạm phát xảy ra, cổ phiếu phổ thông sẽ có sức hấp dẫn và hiệu quả đầu tư cao hơn các loại cổ phiếu hay trái phiếu ưu đãi khác.

+ Cổ phiếu phổ thông là loại vốn yêu cầu nên công ty không phải lo lắng về vấn đề trả nợ.

Một số ưu điểm khác, v.v.…

Về nhược điểm của việc phát hành cổ phiếu:

+ Khi phát hành cổ phiếu, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự chia sẻ quyền lực với các cổ đông mới là điều hiển nhiên.

Đây là điều mà ban lãnh đạo và cổ đông cũ không mong muốn bởi điều đó cũng đồng nghĩa với việc thu nhập từ cổ phần của cổ đông cũ bị giảm khi phải chia theo cổ phần của cổ đông mới.

+ Chi phí phát hành cổ phiếu thường cũng cao hơn chi phí phát hành trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi.

+ Cổ phiếu thông thường là loại chứng khoán có mức độ rủi ro cao hơn một số loại chứng khoán khác.

Trên đây là tất cả các bài viết có nội dung liên quan đến các vấn đề như khái niệm Phát hành cổ phiếu là gì? và các vấn đề liên quan khác như điều kiện phát hành cổ phiếu là gì? Hay quy định cụ thể của pháp luật về việc phát hành cổ phiếu là gì? Và những thuận lợi và khó khăn của việc phát hành cổ phiếu.

Khi đã đọc bài viết của chúng tôi nhưng bạn và các bạn vẫn chưa hiểu nội dung hoặc có thắc mắc cần hỗ trợ giải đáp một số thắc mắc liên quan đến các hoạt động phát hành cổ phiếu khác. Ngoài ra, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ hotline 1900 6557 để được tư vấn trực tiếp.

READ  [HƯỚNG DẪN] Cách viết bản tự nhận xét đánh giá cá nhân chuẩn nhất 2022 | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: