199 lượt xem

Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 2022

Phiếu tự đánh giá của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp là mẫu phiếu đánh giá giáo viên mới nhất được ban hành theo chuẩn công văn 4530 / BGDĐT-NGCBQLGD dành cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Dưới đây là nội dung chi tiết của mẫu bản tự đánh giá giáo viên mới nhất, mời các bạn tham khảo.

Phần thi giáo viên là khuôn mẫu được tạo ra để giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học phổ thông đánh giá lại những mặt mạnh, mặt yếu của giáo viên trong suốt một năm học, từ đó đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong năm tới. Phiếu đánh giá giáo viên năm 2022 cần ghi rõ các thông tin sau: Tên giáo viên, tên trường, bộ môn đã dạy, lớp trưởng. Cũng như nêu rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá.

Biểu mẫu 1 phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông năm 2022

1. Các bước kiểm tra đánh giá giáo viên mới nhất

Việc đánh giá, xếp loại giáo viên phải khách quan, toàn diện, công bằng, dân chủ theo quy trình tại Điều 10 của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 20 nêu trên với 3 bước:

Bước 1: Giáo viên được tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp với các tiêu chí về phẩm chất nhà giáo, nâng cao nghề nghiệp, xây dựng môi trường giáo dục, phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội, sử dụng ngoại ngữ, tin học và giảng dạy;

Bước 2: Nhà trường tổ chức lấy ý kiến ​​góp ý của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

Bước 3: Hiệu trưởng đánh giá và công bố kết quả dựa trên kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến ​​của đồng nghiệp và thực tế thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.

2. Thế kỷMức độ đánh giá giáo viên trong cơ sở giáo dục phổ thông

Để có cơ sở cho giáo viên phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, khuyến khích nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 20/2018 / TT- BGDĐT.

READ  Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Toán (Full mã đề)

Do đó, các chuẩn nghề nghiệp nêu tại Thông tư này áp dụng đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường chuyên biệt, trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông dân tộc nội trú.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông bao gồm các tiêu chuẩn 05 nêu tại Chương II Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 20 này và được phân thành 3 mức độ tăng dần:

– Mức độ đạt được: Có phẩm chất và năng lực tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trong quá trình giảng dạy và giáo dục học sinh;

– Mức độ phù hợp: Có phẩm chất, năng lực tự học, tự rèn luyện, chủ động đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ;

– Trình độ tốt: Có tác động tích cực đến học sinh, bạn bè đồng trang lứa, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh trong việc đạt được các mục tiêu và sự phát triển giáo dục của địa phương.

3. Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có minh chứng – Phiếu giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp

Phiếu tự đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 2022

GIÁO VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TỔNG HỢP

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn A

Trường học: Tiểu học A

Môn dạy: Toán Lớp dẫn đầu: 1A

Quận / Huyện / Thành phố, Tx: A Tỉnh / Thành phố: A

Giáo viên đọc kỹ nội dung yêu cầu của các mức độ của từng tiêu chí, đối chiếu kỹ minh chứng và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học, tự đánh giá (chấm x) những mức độ chưa đạt (Cao đẳng); Kalimi (Đ); Công bằng (K); Tốt (T)

READ  Lời bài hát XTC (Xích Thêm Chút) Remix

Tiêu chuẩn

Kết quả phân loại

kiểm tra

Trường đại học

D

cái này

milliard

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất của người giáo viên
Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo
Tiêu chí 2: Phong cách giáo viên
Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn và nghiệp vụ
Tiêu chí 3: Phát triển nghề nghiệp cá nhân
Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất và kỹ năng của học sinh
Tiêu chí 5: Sử dụng các phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất và kỹ năng của học sinh
Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh
Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ sinh viên
Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa học đường
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong trường học
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực trong trường học
Tiêu chuẩn 4. Phát triển các mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tiêu chí 11. Xây dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan khác
Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện các hoạt động học tập cho học sinh
Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng và tận dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục
Tiêu chí 14. Sử dụng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc
Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng và tận dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục
READ  Cách tra cứu mã học sinh trên VnEdu

1. Nhận xét (ghi rõ):

– Sức lực: Thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; Chấp hành tốt nội quy, quy tắc ứng xử của Nhà trường; Vẫn tư vấn, hỗ trợ học viên hòa nhập quá trình học tập …

– Các vấn đề cần cải thiện: Kỹ năng ngôn ngữ…

2. Kế hoạch dạy học bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp năm học tới

– Mục tiêu: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020; Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy…

– Nội dung đăng ký giảng dạy, bồi dưỡng (những năng lực cần ưu tiên nâng cao): Ngoại ngữ

– Thời gian: Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020

Điều kiện thực thi: Tổ chức các lớp học chiều thứ bảy hàng tuần

Những kết quả đánh giá: Ngược lại

……… .., ngày tháng năm ….

Người tự trọng
(Ký và điền họ tên của bạn)

Tiêu chí 2. Phong cách giáo viên Lấy: Có tác phong, lề lối làm việc phù hợp với công việc của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Không mặc quần áo hoặc có những lời lẽ xúc phạm, không làm những việc vi phạm đạo đức nhà giáo;

Đánh giá, xếp loại giáo viên….

Ngược lại: Ý thức rèn luyện tạo phong cách nhà giáo mẫu mực; tác động tốt đến học sinh

Mẫu phiếu tự đánh giá giáo viên tiểu học

Dưới đây là mẫu phiếu tự đánh giá giáo viên tiểu học mới nhất năm 2022 mà bạn không nên bỏ qua. Cùng đọc ngay nhé!

Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Thông tư 20

Trên đây Hoatieu.vn đã giới thiệu đến bạn Phiếu tự đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 2022 với hướng dẫn chi tiết về cách viết. Cảm ơn bạn đã đón đọc tại trang educationuk-vietnam.org.