7 lượt xem

Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Vật lý lớp 12 bằng máy tính Casio | Educationuk-vietnam.org

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Vật lý bằng máy tính Casio sẽ giúp các bạn thí sinh giải một số dạng bài thường gặp một cách nhanh chóng và chính xác. Với máy tính Casio Fx-570ES Plus; VINACAL Fx-570ES Plus, bạn có thể tham khảo giải pháp bên dưới.

Phương pháp giải các bài toán vật lý được đề cập như sau:

PHẦN I: ỨNG DỤNG CỦA SỐ PHỨC TRONG CÁC VẤN ĐỀ VẬT LÝ

 • Viết phương trình dao động điều hòa
 • Giải pháp tổng hợp dao động nhanh chóng
 • Tăng (giảm) hiệu điện thế trên đoạn mạch xoay chiều
 • Tìm biểu thức i hoặc u trong đoạn mạch xoay chiều
 • Nhận dạng hộp đen trong mạch điện xoay chiều
 • Xác định hệ số công suất trên đoạn mạch xoay chiều

PHẦN THỨ HAI: SỬ DỤNG KEY 7 BÀI TẬP LÀM VIỆC GIAO DIỆN GIẢI QUYẾT

 • Sử dụng MODE 7 để giải bài tập can thiệp cơ học sóng
 • Sử dụng BÀI 7 để giải bài tập về giao thoa sóng ánh sáng

PHẦN III. TÌM HIỂU GIÁ TRỊ NGAY LẬP TỨC CỦA CON CÚ

 • Tìm độ dời tức thời trong dao động điều hòa – độ lệch pha
 • Tìm giá trị tức thời trong dao động điện – biến pha
 • Tìm độ lệch tức thời tại một điểm có sóng trên phương truyền của sóng cơ

PHẦN IV. TÌm bội chung nhỏ nhất (BCNN) và ước chung lớn nhất (ƯCLN) của 2 số bằng máy tính

Áp dụng cho bài tập tìm khoảng cách trùng nhau khi giao thoa ánh sáng bởi 2 hoặc 3 bức xạ đơn sắc.

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học dân lập Lạc Hồng | Educationuk-vietnam.org

PHẦN V. TÌM NHANH SỐ LƯỢNG KHÔNG CẦN THIẾT TRONG TƯƠNG ĐƯƠNG

PHẦN VI: SỬ DỤNG CẤU HÌNH MÁY TÍNH RIÊNG TƯ

 • Hằng số VẬT LÝ và CHUYỂN ĐỔI CỦA ĐƠN VỊ VẬT LÝ

PHẦN VII: DÒNG PHÂN TÍCH RUNG ĐỘNG HARMATOR

Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Vật lý từ máy tính Casio

XEM VÀ TẢI NHANH BÀI TOÁN VẬT LÝ MÁY TÍNH CASIO TẠI ĐÂY

Suzy

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position ": 0," setting_process_comtext " "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail_news, resize_nows ":" ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_igage_ize_ 0, mobile_ignature_ize_ize_ 0," mobile_ignature " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trong u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: