9 lượt xem

Phương trình ion rút gọn và các bài toán liên quan | Educationuk-vietnam.orgChủ đề: Sự điện ly

Phương trình ion rút gọn và các vấn đề liên quan

I. Phương pháp giải

Viết phương trình ion thuần

Quảng cáo

+ Viết được các phản ứng ở dạng phân tử, phản ứng ở dạng phân tử thành dạng ion. Đơn giản các ion giống nhau ở hai phía, cân bằng điện tích và nguyên tử ở hai phía, ta được phương trình iot rút gọn.

Chất huỳnh quang, chất khí và chất điện li yếu vẫn ở dạng phân tử.

II. Ví dụ

Bài 1: Viết phương trình dạng phân tử và dạng ion của các phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl b) NaOH + HNO3 c) Mg (OH)2 + HCl

d) Fe2(VÌ THẾ)4)3 + KOH e) FeS + HCl f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH h) K2Co.3 + NaCl i) CuSO4 + Na2S

Đáp lại

một. Nó không xảy ra

Quảng cáo

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + BẠN BÈ2O

H+ + OH → BẠN BÈ2O

c. Mg (OH)2 + 2HCl → MgCl2 + BẠN BÈ2O

Mg (OH)2 + 2 NHÀ Ở+ G Mg2+ + BẠN BÈ2O

d. tôn giáo2(VÌ THẾ)4)3 + 6KOH → 2Fe (OH)3+ 3 nghìn2VÌ THẾ4

tôn giáo2+ + 3OH → Fe (OH)3

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + BẠN BÈ2SẼ

READ  Top 5 bài trắc nghiệm nghề nghiệp để định hướng nghề tương lai chính x | Educationuk-vietnam.org

FeS + 2H+ → Fe2+ + BẠN BÈ2SẼ

f. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2+2O

HCO3 + BẠN BÈ+ → CO2+2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2Co.3 + BẠN BÈ2O

HCO3 + OH → CO32- + BẠN BÈ2O

H. Nó không xảy ra

tôi. cuson4 + Na2S → CuS ↓ + Na2VÌ THẾ4

Cu2+ + ý chí2- → CuS ↓

Quảng cáo

Bài 2: Một dung dịch có chứa các ion: Mg2+ClBr.

– Cho dd này phản ứng với dd KOH dư thì thu được 11,6 gam kết tủa.

– Nếu dd này tác dụng với AgNO3 thì đúng 200 ml dd AgNO phải vừa3 2,5 M và sau phản ứng thu được 85,1 gam kết tủa.

một. đếm [ion] trong dd đầu tiên? tính bằng Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch ban đầu thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Đáp lại

Phương trình ion: Mg2+ + 2OH → Mg (OH)2

0,2 0,2 ​​mol

morn+ + Cl → AgCl ↓; morn+ + Br → AgBr ↓

Gọi x, y lần lượt là số mol ClBr.

x + y = 0,5 (1); 143,5x + 188y = 85,1 (2). Từ (1), (2) => x = 0,2, y = 0,3

một.[Mg2+] = 0,2 / 2 = 0,1 M; [Cl] = 0,2 / 2 = 0,1 M; [Br] = 0,3 / 0,2 = 0,15 EMA

b. m = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3,80 = 35,9 gam

Tham khảo thêm các chuyên đề 1 Hóa 11 khác:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề kiểm tra lớp 11 trong Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250 nghìn cho mỗi khóa học, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Đăng ký khóa học 11 tốt nhất dành cho teen 2k4 tại Khoahoc.vietjack.com

READ  Giải Sinh học 7 Bài 27: Đa đạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ | Educationuk-vietnam.org

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, chọn bài tập SGK, Soạn SBT, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng …. miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Hướng dẫn facebook miễn phí cho thanh thiếu niên 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Nhận xét không khớp quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


transfer-de-su-dien-li.jspCác bộ truyện lớp 11 khác