4 lượt xem

Quản lý là gì? Chức năng cơ bản của quản lý | Educationuk-vietnam.org

Quản lý là hoạt động cần thiết trong hoạt động của nhà nước và của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, việc tìm cách xác định quản lý, chức năng và vai trò của quản lý thì ngay cả người quản lý cũng chưa chắc đã hiểu rõ. Bài viết dưới đây mình sẽ cho các bạn hiểu rõ Quản lý là gì?

Quản lý là gì?

Quản lý là sự tác động liên tục có tổ chức, có định hướng, có chủ định và có kế hoạch của chủ thể quản lý đối với cơ sở được quản lý nhằm chỉ huy, kiểm soát và liên kết các yếu tố tham gia vào các hoạt động thành một thể thống nhất, hài hòa hoạt động của các giai đoạn nhằm đạt được mục tiêu một mục tiêu nhất định trong điều kiện môi trường thay đổi.

Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam định nghĩa động từ quản lý, theo đó, quản lý bao gồm hai yếu tố. “Quản” là chăm lo, duy trì theo những yêu cầu nhất định còn “Lý” là tổ chức, điều khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định.

Vì vậy công việc của “quản lý” là thực hiện hai quá trình có quan hệ mật thiết với nhau là “quản lý” và “quản lý”.

Từ những định nghĩa nhìn từ nhiều góc độ, chúng ta thấy rằng tất cả các tác giả đều thống nhất về bản chất của khái niệm quản lý, đó là câu trả lời cho câu hỏi; Ai quản lý? (Chủ thể quản lý); Bạn quản lý ai? Quản lý cái gì? (Đối tượng quản lý); Quản lý như thế nào? (Phương pháp quản lý); Quản lý bằng cái gì? (Công cụ quản lý); Quản lý để làm gì? (Mục đích của quản lý).

Người quản lý là gì?

Nhà quản lý là người làm việc trong một tổ chức, chỉ đạo công việc của người khác và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của mình, nhà quản lý cũng là người lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và điều khiển, kiểm soát con người, tài chính, vật tư và thông tin một cách hiệu quả để nó đạt được mục tiêu. .

Nhiệm vụ của người quản lý

+ Lập kế hoạch: đề ra mục tiêu, đề ra những việc cần làm trong tương lai (ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau, trong 5 năm tới…), lập kế hoạch hành động.

+ Tổ chức: việc sử dụng tối ưu các nguồn lực cần thiết để thực hiện kế hoạch.

+ Điều chỉnh lực lượng lao động: phân tích công việc, tuyển dụng và phân công các cá nhân cho từng công việc phù hợp.

+ Lãnh đạo / Động lực: Giúp các nhân viên khác làm việc hiệu quả hơn để đạt được kế hoạch (khiến các cá nhân sẵn sàng làm việc cho tổ chức).

+ Kiểm soát: Theo dõi và kiểm soát quá trình hoạt động theo kế hoạch (kế hoạch có thể thay đổi tùy theo các phản ứng của quá trình kiểm tra).

Quản lý tiếng anh là gì?

Tiếng anh quản lý là quản lý

Đặc điểm quản lý

Hoạt động quản lý thể hiện những đặc điểm cơ bản sau:

quản lý VẬT LÝ để trở thành của làm động Một GỌI MÓN Vâng MỤC hạt tiêuu, MỤC điểm đến

Nó cũng có nghĩa là trả lời câu hỏi tại sao phải quản lý và quản lý cái gì. Một quy trình quản lý hoàn chỉnh là phải có bước tìm hiểu đối tượng quản lý, xác định mục tiêu quản lý, tìm phương pháp và phương pháp quản lý, thực hiện quyền quản lý, kiểm tra đánh giá hiệu quả quản lý nếu kết quả quản lý nhất quán. với tiền đặt ra các mục tiêu;

tài sản động quản lý VẬT LÝ Chính để trở thành của ứng dụng hỏi vớ yếu đuối khi nào Vâng nghiêng động phổ thông của đứa trẻ Mọi người

Thật vậy, quản lý trong thời kỳ, xã hội nào phản ánh bản chất của thời kỳ đó và xã hội đó. Ví dụ, trong thời kỳ sơ khai của Đô thị, hoạt động quản lý vẫn còn mang tính chất thuần túy, đơn giản vì lúc này mọi người làm việc và vui chơi với nhau, hoạt động lao động chủ yếu dựa vào việc chụp và thu hoạch sản phẩm. những nhà sưu tập, những người quản lý lúc bấy giờ là những ông chủ. Thời kỳ này chưa có nhà nước nên hoạt động quản lý dựa vào phong tục, tập quán chứ chưa có luật để thích ứng. Đây được gọi là quản lý xã hội dựa trên các chuẩn mực xã hội;

quản lý lý tưởng Tốt THÀNH THẬT hiện tại được hỗ trợ bên trên CƠ BẮP trụ sở chính Chức vụ chính quyền

Quyền hành là sự thống nhất giữa quyền lực và uy tín. Quyền lực là một công cụ quản lý được xác định thông qua các thỏa thuận tập thể và cộng đồng. Uy tín thể hiện ở kiến ​​thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng điều hành, cùng với vvới phẩm chất đạo đức. Tóm lại, có thẩm quyền đảm bảo sự phục tùng của cá nhân đối với tổ chức. Quyền hạn là một công cụ quan trọng để đơn vị quản lý kiểm soát, chỉ đạo và bắt buộc cơ sở được quản lý thực hiện các mệnh lệnh và yêu cầu do đơn vị quản lý đặt ra.

Vai trò của quản lý là gì?

Quản lý nhằm tạo ra sự thống nhất về ý chí trong tổ chức giữa những người làm công tác quản lý và những người bị quản lý; giữa những người bị kiểm soát.

Định hướng sự phát triển của tổ chức trên cơ sở đề ra mục tiêu chung và định hướng mọi nỗ lực quản lý vì mục tiêu này.

Tổ chức, điều hòa, phối hợp và chỉ đạo hoạt động của các cá nhân và tổ chức, giảm bớt sự không chắc chắn để đạt được các mục tiêu quản lý.

Tạo động lực cho mọi cá nhân trong tổ chức bằng cách kích thích và thúc đẩy; sửa chữa những sai lệch, sai sót nhằm giảm bớt những tổn thất, sai lệch trong quá trình quản lý.

Tạo môi trường và điều kiện cho sự phát triển của mọi cá nhân, tổ chức, bảo đảm sự phát triển bền vững, bền vững và hiệu quả.

Chức năng cơ bản của quản lý là gì?

Một số chức năng quản lý như sau:

Chức năng dự đoán

Dự báo là dự báo về toàn bộ quá trình và các hiện tượng có thể xảy ra trong tương lai trong sự phát triển của hệ thống quản lý.

Dự đoán các yếu tố thuận lợi và không thuận lợi, cả các yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài trong hệ thống các yếu tố ảnh hưởng của chính môi trường bên trong và đưa ra chiến lược quản lý phù hợp.

Chức năng lập kế hoạch

Hoạch định là chức năng cơ bản nhất trong số các chức năng quản lý, nhằm mục đích hình thành các quyết định cho các mục đích, kế hoạch hành động và các bước cụ thể trong một thời kỳ nhất định của hệ thống quản lý.

Chức năng tổ chức là xác định vai trò, nhiệm vụ hoặc vị trí của từng cá nhân, bộ phận

Tổ chức là một tổ hợp, kết nối các bộ phận riêng biệt trong một hệ thống, hoạt động hài hòa như một thể thống nhất trong đó mỗi bộ phận, mỗi cá nhân đều đóng góp công sức vì mục tiêu chung của hệ thống.

Một tổ chức cũng được coi là hiệu quả khi áp dụng để đạt được các mục tiêu của hệ thống với chi phí tối thiểu cho bộ máy.

Chức năng động viên, khuyến khích nhằm phát huy những khả năng vô tận của con người trong quá trình thực hiện các mục tiêu của hệ thống.

Chức năng này đặc biệt được áp dụng trong quản lý nguồn nhân lực, nơi cần xác định các yếu tố thúc đẩy mọi người đóng góp hiệu quả và hiệu quả nhất có thể cho hệ thống.

Động lực là khuynh hướng, ước mơ, nhu cầu, nguyện vọng và động cơ của con người.

Chức năng điều chỉnh nhằm mục đích sửa chữa những sai lệch phát sinh trong quá trình vận hành của hệ thống nhằm duy trì mối quan hệ bình thường giữa phần tử điều khiển và cơ cấu chấp hành; giữa bộ máy chỉ đạo và hoạt động của hàng trăm nghìn người sao cho hài hòa với nhau.

Trong hệ thống khi có sự cố cần khắc phục ngay để hệ thống ổn định.

Chức năng kiểm tra, là chức năng đánh giá thích hợp hoạt động của hệ thống, bao gồm cả việc đo lường các sai lệch do vận hành, là một chức năng quan trọng đối với tất cả các cấp quản lý dựa trên mục tiêu, mục tiêu và kế hoạch của hệ thống đã đặt ra.

Kế hoạch chỉ đạo việc sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu và kiểm soát xem chúng có hoạt động phù hợp với các mục tiêu và kế hoạch hay không.

Chức năng đánh giá và lập kế hoạch nhằm cung cấp cho cơ quan quản lý những thông tin cần thiết để đánh giá đúng thực trạng của cơ sở được quản lý và lập kế hoạch để quyết định bước phát triển mới.

Trên đây là ý kiến ​​tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc về Quản lý là gì? để độc giả tham khảo.

READ  Danh sách các trường Cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2019 | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: