9 lượt xem

Quản trị là gì? Đặc tính của hoạt động quản trị | Educationuk-vietnam.org

Quản trị và quản lý là hai thuật ngữ chúng ta thường sử dụng trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Cho nên Quản trị là gì? Đặc điểm của quản trị là gì? Quản trị và quản lý có giống nhau không? Những thắc mắc trên sẽ có trong nội dung bài viết dưới đây.

Quản trị là gì?

Quản trị là một phương pháp hoạt động hướng tới mục tiêu phải được thực hiện với hiệu quả cao, bởi và thông qua những người khác.

Marx đã đưa ra một hình ảnh về hoạt động quản lý, đó là hoạt động của người chỉ huy dàn nhạc, người này không chơi nhạc cụ nào mà chỉ chỉ đạo các nhạc công tạo nên bản giao hưởng.

Ngày nay, xét về nội dung, thuật ngữ Quản trị là gì? Có nhiều cách giải thích khác nhau, sau đây là một số:

Ý nghĩa thứ nhất, Quản lý là một quá trình do một hoặc nhiều người phối hợp hoạt động của những người khác để đạt được kết quả mà một người không thể đạt được. Theo nghĩa này, hoạt động quản lý chỉ nảy sinh khi con người kết hợp với nhau để tạo thành một tổ chức.

Ý nghĩa thứ hai, Quản trị là sự tác động của chủ thể hành chính vào nền hành chính nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra một cách tối ưu trong điều kiện môi trường luôn thay đổi. Theo nghĩa này, quản trị là một quá trình trong đó chủ thể quản trị là tác nhân tạo ra các tác động của quản trị; khách thể quản trị tiếp nhận những ảnh hưởng do chủ thể quản trị tạo ra; Các mục tiêu quản trị cần được xác định cho cả chủ thể quản trị và đối tượng quản trị và được xác định trước khi thực hiện hành động quản trị.

Ý nghĩa thứ ba, Quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát công việc và nỗ lực của con người, và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đạt được mục tiêu.

Tóm lại, có thể hiểu đơn giản quản lý là hoạt động cần thiết được thực hiện khi mọi người cùng làm việc trong một tổ chức để đạt được mục tiêu chung với hiệu quả cao. Quản trị là hoạt động hướng tới nguồn lực dựa trên việc sử dụng các nguồn lực, con người đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý và hoạt động quản lý thường chịu ảnh hưởng của tác động của môi trường.

Đặc điểm của hoạt động quản lý

Sau khi hiểu Quản trị là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các tính năng để xác định các hoạt động quản lý.

Quản lý vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật.

thuộc về khoa học

Quản lý là một hoạt động khoa học. Khoa học quản lý là bộ phận tri thức được tích lũy trong nhiều năm, kế thừa kết quả của nhiều ngành khoa học khác như kinh tế học, xã hội học, tâm lý học, toán học.

Khoa học quản lý cung cấp cho nhà quản trị tư duy hệ thống trước khi phát sinh vấn đề, phương pháp khoa học, công cụ giải quyết vấn đề… Khoa học quản lý thể hiện ở các yêu cầu sau.

Quản lý phải đảm bảo tuân theo sự vận động của các quy luật khách quan. Điều này đòi hỏi công tác quản lý phải dựa trên sự hiểu biết sâu sắc các quy luật chung và cụ thể của tự nhiên và xã hội. Trên cơ sở hiểu biết các quy luật khách quan mà sử dụng tốt nhất các thành tựu khoa học. Trước hết là triết học, kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, tin học, điều khiển học, công nghệ… cùng với những kinh nghiệm thực tiễn trong thực tiễn quản lý.

Ban quản lý nên sử dụng các phương pháp và kỹ thuật quản lý. Đó là những cách thức và phương pháp thực hiện công việc như: kỹ thuật xây dựng chiến lược, kỹ thuật thiết kế cơ cấu tổ chức, kỹ thuật kiểm tra, v.v.

Ban lãnh đạo phải đảm bảo phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của từng tổ chức trong từng thời kỳ cụ thể. Điều này đòi hỏi người quản lý phải kiên định các nguyên tắc và vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức và kỹ năng quản lý phù hợp với từng tình huống nhất định.

Như vậy, khoa học quản lý cho chúng ta hiểu biết về các nguyên tắc, quy luật, phương pháp và kỹ thuật quản lý để từ đó biết cách giải quyết các vấn đề quản lý trên cơ sở đó. Tuy nhiên, áp dụng khoa học quản lý vào thực tiễn cần tính đến một số yếu tố khác trong từng hoàn cảnh cụ thể, hay quản lý cũng cần có nghệ thuật.

Nghệ thuật quản lý

Nghệ thuật quản lý là các kỹ năng, kỹ xảo, kiến ​​thức, “thủ thuật” và “bí quyết” để đạt được mục tiêu mong muốn với hiệu quả cao. Nếu khoa học là sự hiểu biết có hệ thống của tri thức, thì nghệ thuật là sự hoàn thiện của tri thức để áp dụng nó một cách phù hợp trong mọi lĩnh vực, trong mọi tình huống. Vì vậy, nghệ thuật quản lý luôn gắn với những tình huống, trường hợp cụ thể.

Nghệ thuật quản lý thường được thể hiện trên một số lĩnh vực như:

Nghệ thuật dùng người: Mỗi người có những ưu nhược điểm khác nhau, nếu biết cách dùng thì tất cả đều có ích, sẽ đóng góp được nhiều nhất cho tổ chức, xã hội, cộng đồng nơi mình sinh sống. Điều này đòi hỏi nhà quản trị phải hiểu rõ đặc điểm tâm lý của từng người, sử dụng chúng để làm gì, ở đâu phù hợp. Chỉ có như vậy, mỗi cá nhân mới có điều kiện và cơ hội để phát huy hết khả năng của mình và cống hiến nhiều nhất có thể cho tập thể.

Nghệ thuật giáo dục con người: Để giáo dục con người, người ta thường sử dụng các hình thức: biểu dương, phê bình, thuyết phục, tự phê bình và phê bình, khen thưởng, kỷ luật …. Với ai, áp dụng hình thức nào, biện pháp gì, mức độ hay thấp thấp, và biểu diễn ở đâu và khi nào đều là vấn đề của nghệ thuật. Cùng một vấn đề, nhưng mỗi đối tượng khác nhau có thể cần giải quyết nó theo cách khác nhau.

Nghệ thuật ứng xử: Xuất hiện trong quá trình giao tiếp. Lựa chọn từ ngữ, cách nói và thái độ phù hợp với người nghe là nghệ thuật ứng xử trong giao tiếp. Lời nói đúng đắn, lời nói gợi mở, lời nói triết học, v.v. là những phương thức nói phải được lựa chọn sao cho phù hợp với mọi trình độ và tâm lý của người nghe. Thái độ tôn trọng, chân thành, khiêm tốn, hòa nhã, v.v. là một nghệ thuật giao tiếp không thể thiếu trong quá trình giao tiếp.

Ngoài ra, nghệ thuật quản lý còn được thể hiện ở nghệ thuật tạo cơ hội, nghệ thuật sử dụng đòn bẩy trong quản lý, nghệ thuật ra quyết định …

Tóm lại: để quản lý có hiệu quả, trước hết nhà quản lý phải sử dụng các thành tựu của khoa học quản lý và vận dụng chúng một cách có nghệ thuật vào thực tiễn.

Quản trị và quản lý khác nhau như thế nào?

Bạn có hiểu không? Quản trị là gì? Vậy dựa trên cơ sở nào để chúng ta phân biệt quản trị với quản lý. Hãy xem xét các tiêu chí phân biệt cơ bản sau:

Về cơ sở

Quản lý là quản lý công việc.

Quản lý là quản lý con người.

nền tảng

Chức năng của quản lý là ra quyết định.

Ban lãnh đạo đặt ra các mục tiêu và chính sách cho tổ chức.

Về chức năng

+ Quản lý có chức năng thực thi. Người quản lý hoàn thành công việc của mình dưới sự giám sát nhất định. Chức năng quan trọng nhất của quản lý là động viên và kiểm soát nhân viên.

Quản lý có chức năng tư duy. Các kế hoạch và chính sách được quyết định bởi trí lực. Chức năng quan trọng nhất của quản lý là lập kế hoạch.

Về mức độ

+ Quản trị là cấp cao nhất

Quản lý là một hoạt động cấp trung

Về mức độ tác động

Các quyết định quản lý được đưa ra chịu ảnh hưởng của quyết định và ý kiến ​​của nhà quản lý.

Quản trị đưa ra các quyết định chịu ảnh hưởng của cộng đồng, chính phủ, phong tục tập quán, v.v.

Vì vậy, quản lý là một hoạt động khoa học và nghệ thuật. Một nhà quản lý giỏi phải có những kỹ năng cần thiết.

Dưới đây là nội dung của các thủ thuật để trả lời các câu hỏi Quản trị là gì? Nếu bạn còn thắc mắc về vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6557.

READ  Soạn bài Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: