4 lượt xem

Quang hợp không có vai trò nào sau đây? Tổng hợp gluxit | Educationuk-vietnam.org

ĐÁP ÁN C

Chất nào sau đây không có vai trò gì đối với quang hợp?  Tổng hợp glucose (ảnh 1)

Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohydrat và thải ra khí ôxi từ khí cacbonic và nước. Từ đó, suy ra tính đúng – sai của từng câu trả lời:

A. Đúng. Glucozơ, các chất hữu cơ, oxi là sản phẩm của quá trình quang hợp; Trong đó chất hữu cơ được thực vật sử dụng và tích lũy còn oxy được thải ra môi trường.

B. Đúng. Quang hợp chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học được lưu trữ trong các hợp chất hữu cơ.

C. Sai. Quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ để giải phóng năng lượng là vai trò của hô hấp tế bào, không phải là vai trò của quang hợp.

D. Đúng. Quang hợp sử dụng CO2 và phát hành O2 → Quang hợp có vai trò điều hòa tỉ lệ khí O2/ CO2 của bầu khí quyển. Vì vậy, thực vật được coi là “lá phổi xanh” của Trái đất.

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: