3 lượt xem

Quy hoạch là gì? | Educationuk-vietnam.org

Quy hoạch là một khái niệm không còn xa lạ trong đời sống xã hội ngày nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về cụm từ này. Cho nên Lập kế hoạch là gì?. Sau đây, Luật Hoàng Phi muốn giải đáp thắc mắc trên của bạn qua bài viết dưới đây.

Lập kế hoạch là gì?

khoanh vùng là sự điều tiết và phân bố không gian của các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên một vùng lãnh thổ được chỉ định sử dụng hiệu quả tài nguyên đất nước nhằm mục đích phát triển bền vững trong một thời kỳ nhất định. theo điểm 1, điều 3 Luật Quy hoạch 2017.

Từ quan niệm trên ta thấy, quy hoạch là công việc quan trọng, mang tính chiến lược của nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và bền vững trên mọi lĩnh vực. Vì vậy, cơ quan có thẩm quyền cần căn cứ vào tiềm năng của địa bàn, từng địa phương và trách nhiệm của từng cơ sở quy hoạch để đưa ra các chính sách quy hoạch phù hợp.

Cùng với câu trả lời Lập kế hoạch là gì? Bài viết tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những thông tin cụ thể hơn về quy hoạch, các bạn đừng bỏ qua phần còn lại của bài viết nhé.

Lập kế hoạch phân loại

1 / Căn cứ vào cơ sở vật chất được quy hoạch, quy hoạch bao gồm:

Quy hoạch không gian biển:

Thực hiện phân vùng, điều tiết không gian và phân bố hợp lý các ngành, vùng trên các vùng đất ven biển, hải đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc tế của đất nước Việt Nam.

Quy hoạch sử dụng đất:

Là việc phân chia, khoanh đất theo không gian sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội. huyện và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian nhất định.

Quy hoạch ngành

Là quy hoạch ngành dựa trên sự liên kết của các ngành và vùng liên quan đến cơ sở hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

Quy hoạch đô thị

Là tổ chức không gian, kiến ​​trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở nhằm tạo ra môi trường sống phù hợp cho người dân sống trong đô thị, thể hiện qua các công trình đô thị.

2 / Căn cứ vào phạm vi lập kế hoạch, việc lập kế hoạch bao gồm:

Quy hoạch tổng thể quốc gia

Là quy hoạch chiến lược cấp quốc gia về phân vùng, kết nối vùng lãnh thổ bao gồm lục địa, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời; hệ thống đô thị và nông thôn; cơ sở hạ tầng; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

khoanh vùng

Là quy hoạch tổng thể cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia cấp vùng về các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước các lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh.

Quy hoạch tỉnh

Là quy hoạch tổng thể cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng cấp tỉnh về không gian hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng và bảo vệ tài nguyên. của môi trường dựa trên. của sự kết nối giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Quy hoạch các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt: do Quốc hội quyết định.

Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Các nguyên tắc cơ bản trong lập kế hoạch hoạt động

Tuân thủ các quy định của Luật Quy hoạch và các quy định khác của pháp luật có liên quan và các điều ước quốc tế của Việt Nam.

Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa chiến lược, kế hoạch quy hoạch và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ; bảo đảm bảo vệ, an ninh quốc gia; Bảo vệ môi trường.

Đảm bảo tính thống nhất, liên tục, kế thừa, ổn định và thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Đặc biệt:

+ Quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch các đơn vị hành chính kinh tế, đặc biệt là quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trong cả nước.

+ Quy hoạch ngành phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển và quy hoạch sử dụng đất của từng ngành.

+ Quy hoạch vùng phải phù hợp với quy hoạch cả nước; Quy hoạch của tỉnh phải phù hợp với quy hoạch của vùng và quốc gia.

+ Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Đảm bảo danh tính của người dân, sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân; bảo đảm hài hòa lợi ích quốc gia, khu vực, địa phương và lợi ích chung, trong đó lợi ích quốc gia là cao nhất; bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới.

Cung cấp khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, liên thông, dự báo, khả thi, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đất nước; cung cấp tính khách quan, công khai, minh bạch và bảo tồn.

Đảm bảo tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch và hội đồng thẩm định quy hoạch.

Cung cấp các nguồn lực cho việc thực hiện kế hoạch.

Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước.

Thời kỳ kế hoạch

Kỳ kế hoạch là khoảng thời gian xác định làm cơ sở cho việc dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế – xã hội để lập quy hoạch. Tùy theo mục đích và phạm vi lập kế hoạch mà thời kỳ lập kế hoạch khác nhau.

Bán tại:

+ Thời hạn lập quy hoạch theo hệ thống quy hoạch quốc gia là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch quốc gia là từ 30 năm đến 50 năm. Tầm nhìn của quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh là từ 20 năm đến 30 năm.

+ Thời hạn quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất bảo vệ đất, an ninh trật tự là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất của các huyện được lập hàng năm.

Đơn vị chịu trách nhiệm lập kế hoạch

1 / Thẩm quyền tổ chức lập kế hoạch

Chính phủ tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ tổ chức lập quy hoạch vùng.

Các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ tổ chức lập quy hoạch ngành cấp quốc gia.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch cấp tỉnh.

2 / Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

Chính phủ tổ chức thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia;

Thủ tướng Chính phủ tổ chức thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

3 / Thẩm quyền đánh giá quy hoạch

Hội đồng thẩm định quy hoạch các cấp có trách nhiệm thẩm định quy hoạch.

Thành phần Hội đồng thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, vùng gồm Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch là Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ. Thành phần Hội đồng đánh giá gồm đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác. Cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá do Chủ tịch Hội đồng đánh giá quyết định.

Thành phần Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh gồm Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Hội đồng thẩm định gồm đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác. Cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá do Chủ tịch Hội đồng đánh giá quyết định.

4 / Thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch

Quốc hội quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Đối với quy hoạch vốn, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi xin ý kiến ​​Quốc hội.

5 / Trách nhiệm thông báo quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố quy hoạch chung cả nước và vùng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức công bố quy hoạch ngành cấp quốc gia theo thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức công bố quy hoạch vùng tỉnh.

Thông báo quy hoạch phải được đăng tải thường xuyên, liên tục trên trang thông tin điện tử của tổ chức quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch.

Trong trường hợp đã được quy hoạch sử dụng đất thì người dân có được tiếp tục thực hiện quyền sử dụng đất trong khu đất quy hoạch không?

Theo quy định tại điểm 1 điều 168 luật đất đai 2013 thì người sử dụng đất có quyền thực hiện các quyền sau đây: chuyển nhượng đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, tặng cho. quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất, quyền thế chấp quyền sử dụng đất, quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất … nhưng phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong trường hợp nhà nước đã tiến hành quy hoạch sử dụng đất thì nhiều người dân không hiểu rõ các quy định của pháp luật dẫn đến không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên làm như sau:

Trường hợp đã công bố quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất và thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trên địa bàn chuyển mục đích sử dụng đất và khai hoang theo quy hoạch để tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhưng không xây nhà mới. công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin đầu vào về bài báo Lập kế hoạch là gì? Bạn đọc có thể liên hệ với luathoangphi.vn, chúng tôi luôn sẵn lòng đón nhận và chia sẻ.

READ  Soạn bài Thuyết minh về một phương pháp cách làm | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: