81 lượt xem

Quy luật giá trị là gì? Những tác động của quy luật giá trị | Educationuk-vietnam.org

Quy luật giá trị là một cụm từ được rất nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây. Đặc biệt không phải là ngoại lai đối với nền kinh tế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về quy luật này. Và trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về tác dụng của quy luật giá trị, hãy chú ý theo dõi.

Bạn có hiểu quy luật giá trị là gì không? 

Bạn có hiểu quy luật giá trị là gì không?
Bạn có hiểu quy luật giá trị là gì không?
Quy luật giá trị có thể hiểu là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Ở đâu có sản xuất và trao đổi sản phẩm thì ở đó luôn xuất hiện và phát huy tác dụng của quy luật này.

Một yêu cầu cơ bản của luật này mà bạn cần hiểu là các hoạt động sản xuất và hoạt động trao đổi hàng hóa đều dựa trên cơ sở mất sức lao động xã hội cần thiết. Ngoài ra, luật này bắt buộc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên giá trị của nó, nghĩa là hao phí lao động cần thiết.

Trong hoạt động tạo ra hàng hóa, người thực hiện công việc này phải có mức mất việc làm cá nhân nhỏ hơn, bằng mức mất việc làm cần thiết của xã hội để có lợi thế cạnh tranh lớn hơn. (Lợi thế cạnh tranh là thứ giúp các nhà sản xuất có nhiều lợi thế hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành).

👉 Xem thêm: 5S là gì? Quy trình 5S được thực hiện như thế nào?

Quy luật giá trị có yêu cầu gì? Nội dung và yêu cầu của quy luật giá trị

Quy luật giá trị sẽ được thể hiện ở hai nội dung sau:

Nội dung cơ bản của quy luật giá trị

Việc sản xuất hàng hoá sẽ được thực hiện với chi phí lao động xã hội cần thiết. Điều đó cũng có nghĩa là bạn phải tiết kiệm sức lao động để cho một hàng hóa, giá trị của nó nhỏ hơn hoặc bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để làm cho nó trở nên tốt (giá thị trường của loại hàng hóa đó). Chỉ khi đó, việc tạo ra sản phẩm đó mới mang lại lợi thế cạnh tranh cho bạn.

Nội dung và yêu cầu của quy luật giá trị
Nội dung và yêu cầu của quy luật giá trị

Theo yêu cầu của quy luật giá trị – Các quy luật giá trị yêu cầu

Nguyên tắc bình đẳng phải được tôn trọng trong trao đổi hàng hoá. Có nghĩa là, bạn sẽ phải đảm bảo rằng bạn trang trải chi phí của những người làm việc đó, đảm bảo rằng việc sản xuất luôn mang lại lợi nhuận cho việc tái sản xuất.

Sự tác động và vận hành của quy luật sẽ được thể hiện thông qua sự vận động của giá cả hàng hoá. Vì giá trị là tiền đề của giá cả nên giá cả là biểu hiện bằng tiền giá trị. Đây là lý do tại sao nó phải phụ thuộc vào giá trị của chính mặt hàng đó.

Thị trường sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: cạnh tranh, cầu cung, khả năng cung ứng, sức mua của đồng tiền và theo yêu cầu của quy luật tổng giá trị sau khi bán hàng hoá. Tác động tương đối lớn của các yếu tố này đã làm cho giá cả hàng hoá trên thị trường tách khỏi giá trị và chuyển động lên xuống quanh trục giá trị.

Ảnh hưởng của quy luật giá trị – Phân tích tác động của quy luật giá trị

Có thể nói, các quy luật giá trị này sẽ tác động lớn đến hoạt động sản xuất và lưu thông sản phẩm trên thị trường. Nó cho thấy tác động của nó đối với các vấn đề sau:

Ảnh hưởng của quy luật giá trị
Ảnh hưởng của quy luật giá trị

Quy luật giá trị có tác dụng: Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá trên thị trường

Sự điều tiết ở đây được cho là sự chỉ đạo và phân bố của các yếu tố sản xuất. thuộc kinh tếcác khu vực sản xuất với nhau.

  • Nếu cung nhỏ hơn cầu, giá cả lớn hơn giá trị hàng hóa. Thời điểm này sản xuất hàng hóa có lãi nên bán rất chạy. Khi giá cả hàng hóa cao hơn giá trị của nó thì sản xuất sẽ mở rộng làm tăng cung và ngược lại.
  • Trong trường hợp cung lớn hơn cầu, hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất ra nhiều hơn cầu tiêu thụ của thị trường thì giá bán cũng thấp hơn và giá trị của nó cũng khó bán, không có lãi. Lúc này, nhà sản xuất sẽ phải ngừng hoặc giảm sản xuất, nếu giá giảm thì nhu cầu hàng hóa sẽ tăng lên.
  • Khi cung bằng cầu và giá bằng giá trị, nền kinh tế được cho là đã bão hòa.

👉 Xem thêm: GMP là gì? Mọi thứ bạn cần biết về tiêu chuẩn GMP

Quy luật giá trị có tác động: Đẩy mạnh cải tiến khoa học kỹ thuật, sản xuất hợp lý, tăng năng suất

Đẩy mạnh cải tiến khoa học kỹ thuật, sản xuất hợp lý, tăng năng suất
Đối với nền kinh tế hàng hoá, mỗi người sản xuất cá biệt sẽ là chủ sở hữu độc lập trong sản xuất. Chính sự độc lập này khiến chi phí cho công việc của mỗi người là khác nhau.

Nếu tổn thất công việc cá nhân của một người nhỏ hơn chi phí xã hội của công việc đó, họ có lợi thế và có lợi nhuận cao. Nếu người sản xuất có hao phí lao động cá nhân cao hơn hao phí lao động xã hội, thì anh ta có khả năng thua lỗ.

Để có lợi thế cạnh tranh và hạn chế nguy cơ phá sản, doanh nghiệp cần phải giảm hao phí lao động cá biệt bằng hoặc thấp hơn hao phí lao động xã hội. Và để đạt được điều này, các doanh nghiệp cần cải tiến khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động.

Các nhà sản xuất hàng hoá được phân chia thành người giàu và người nghèo

Những người có điều kiện sản xuất rất thuận lợi, có trình độ chuyên môn và tri thức cao thì hao phí lao động cá nhân thấp hơn hao phí lao động xã hội. Cũng từ đó họ sẽ có nhiều lợi nhuận và ngày càng giàu lên, họ sẽ dùng số tiền đó để mở rộng quy mô sản xuất.

Khác với những người không có ưu điểm, điều kiện tốt sẽ khiến họ trở nên nghèo nàn trong xã hội. Đặc biệt nếu bạn có thể áp dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế nước ta hiện nay, bạn sẽ thấy sự khác biệt này khá rõ ràng.

Vận dụng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá như thế nào?

Thực thi quy luật giá trị trong sản xuất
Thực thi quy luật giá trị trong sản xuất

Đối với lĩnh vực sản xuất hàng hóa

Trong sản xuất hàng hoá, quy luật giá trị áp dụng vào hai vấn đề chủ yếu sau:

Với kế hoạch kinh tế của các doanh nghiệp sản xuất

Trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa đang cạnh tranh với nhau khá mạnh mẽ. Vì vậy, để có thể đảm bảo được vị thế của mình cũng như đứng vững ở những vị trí đó, vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh khác thì doanh nghiệp phải có những tính toán về hiệu quả của hoạt động kinh doanh như: làm thế nào.

Cụ thể, những tác động này được đánh giá thông qua hình thái giá trị, giá cả hàng hóa, lợi nhuận thu được, chi phí liên quan, v.v. Do đó, để đảm bảo lợi nhuận cao, Doanh nghiệp cần có khả năng giảm chi phí trong các hoạt động sản xuất của mình. Doanh nghiệp có thể đơn giản hóa quy trình, tiết kiệm chi phí không cần thiết, tăng năng suất lao động ngày càng cao.

Như vậy, để có thể đảm bảo thực hiện các vấn đề này, các doanh nghiệp sẽ cần phải hiểu và lĩnh hội cách thức các quy luật giá trị được áp dụng trong kế hoạch hóa kinh tế. Và nhiều doanh nghiệp ngày nay vẫn làm rất tốt điều này. Đặc biệt, hiện nay nhà nước quyết định đánh đồng hầu hết các doanh nghiệp nhà nước và chỉ nắm giữ một số doanh nghiệp hoạt động trong các ngành liên quan đến an ninh quốc phòng.

Do đó, các doanh nghiệp khác đều sẽ chuyển sang mô hình cổ phiếu, đồng thời sẽ có nhiều chủ sở hữu và cổ đông hoạt động vì lợi ích chung. Vì vậy, việc vận dụng đúng quy luật giá trị trong kinh tế kế hoạch là hết sức cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp có mô hình cổ đông.

Với việc hình thành giá thành sản phẩm sản xuất

Với việc hình thành giá thành sản phẩm sản xuất
Với việc hình thành giá thành sản phẩm sản xuất
Trước đây, nước ta hoạt động kinh tế theo cơ chế quan liêu bao cấp, sản phẩm hàng hoá đều do nhà nước đặt. Tuy nhiên, sau thời kỳ đổi mới, toàn bộ vấn đề liên quan đến giá cả hàng hóa đều phụ thuộc vào thị trường. Vì vậy, nhà nước cho rằng cần vận dụng tối đa quy luật giá trị vào quá trình sản xuất và định giá sản phẩm khi gia nhập thị trường, giá cả phải do chính giá trị của sản phẩm đó quyết định. được xác định.

Tuy nhiên, trên thực tế, giá cả hàng hóa trên thị trường ngày nay phụ thuộc và chịu ảnh hưởng rất lớn của nhiều yếu tố liên quan khác như cung cầu con người, yếu tố cạnh tranh, v.v. cạnh tranh, sức mua của tiền, v.v. Và những vấn đề này không thể phụ thuộc vào ý chí và quyết định của nhà nước. Qua quy định này thấy rằng nhà nước đã phần nào hiểu được tầm quan trọng của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá.

Đối với lĩnh vực lưu thông hàng hóa

Bên cạnh quá trình sản xuất, vấn đề lưu thông hàng hoá cũng phải tuân theo những quy luật giá trị nhất định. Như đã phân tích ở trên, nguyên tắc trao đổi – lưu thông hàng hoá sẽ phải được áp dụng dưới hình thức bình đẳng. Và hàng hoá theo tác dụng của quy luật giá trị thì hàng hoá sẽ chuyển từ thị trường có giá thấp sang thị trường có giá cao hơn, từ nơi có nhiều cung đến nơi có nhiều cầu, v.v. Thông qua việc này. , hàng hóa giữa các vùng sẽ được phân phối hợp lý hơn, thuận tiện hơn.

Hiện nay nhà nước ta đang thực hiện quy luật giá trị trong lưu thông hàng hoá khá tốt. Cụ thể là giá của sản phẩm, hàng hóa gần với giá trị của chúng. Thông qua giá trị sản phẩm, nó có thể kích thích nhu cầu cải tiến kỹ thuật và quản lý.

Đối với lĩnh vực lưu thông hàng hóa
Đối với lĩnh vực lưu thông hàng hóa
Ngoài ra, nhà nước cũng thường xuyên chủ động trong việc tách giá sản phẩm ra khỏi giá trị của chúng trong các thời kỳ. Phân biệt được hai yếu tố này có thể điều tiết một phần hoặc toàn bộ quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa, đồng thời điều tiết tỷ lệ cung cầu hoặc phân phối hàng hóa giữa các vùng.

Như vậy, giá cả được coi là một công cụ kinh tế vô cùng quan trọng, cần thiết cho việc hoạch định các vấn đề tiêu dùng của xã hội hiện nay mà các doanh nghiệp và nhà nước cần hết sức quan tâm.

Quy luật giá trị quy định trong lưu thông tổng sản phẩm biểu hiện như thế nào?

  • Quy luật giá trị quy định trong lưu thông, tổng sản phẩm biểu hiện: Tổng giá cả = Tổng giá trị

Quy luật giá trị quy định trong sản xuất từng sản phẩm biểu hiện như thế nào?

  • Thời gian lao động cá biệt phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.

Video giải thích về nội dung và tác động của quy luật giá trị

Video giải thích chi tiết nhất về nội dung và tác động của quy luật giá trị mà bạn không nên bỏ qua.

Trên đây là những chia sẻ của JobsGO về quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp thực thi quy luật giá trị trong kinh tế học. Cảm ơn bạn đã đón đọc tại trang educationuk-vietnam.org.

READ  Giá trị của niềm tin trong cuộc sống | Educationuk-vietnam.org