8 lượt xem

[Sách Giải] ✅ Bài 16: Ròng rọc – Sách Giải | Educationuk-vietnam.org

Xem tất cả các tài liệu lớp 6: đây

Một lý thuyết

1. Cuộn giấy là gì?

Con lăn là một bánh xe, quay dễ dàng quanh một trục, ở mép của trục có rãnh để đặt xích.

2. Các loại bánh cuốn

Lý thuyết: cuộn  Lý thuyết - Vở bài tập Vật Lý 6 có đáp án Lý Thuyết Rồng Rộc 1

– Ròng rọc cố định (hình a)

Cuộn dây cố định là cuộn dây chỉ quay quanh một trục cố định.

– Các ròng rọc động (Hình b)

Cuộn dây động là trục quay có trục quay. Khi kéo sợi dây, cuộn dây không chỉ quay quanh trục của nó mà còn chuyển động theo vật thể.

2. Tác dụng của cuộn

– Ròng rọc cố định giúp đổi hướng của lực kéo so với khi được kéo trực tiếp (không có lợi cho ta về lực và cũng không có lợi về mặt đường).

– Ròng rọc động giúp lực kéo vật đi lên phía trên nhỏ hơn trọng lượng của vật (được công nhưng hao phí trên đường).

3. Ghi chú

Để phát huy tác dụng của các con lăn, người ta thường sử dụng hệ thống bao gồm các con lăn cố định và di chuyển được, hệ thống này được gọi là vận thăng.

Một máy nâng có thể có hai hoặc nhiều ròng rọc cố định và nhiều hơn một ròng rọc có thể di chuyển được.

Lý thuyết: cuộn  Lý thuyết - Vở bài tập Vật lý 6 có đáp án Lý Thuyết Rồng Rộc 2

4. Một số hiện tượng thực tế

Lý thuyết: cuộn  Lý thuyết - Vở bài tập Vật Lý 6 có đáp án Lý Thuyết Rồng Rộc 3

Lý thuyết: cuộn  Lý thuyết - Vở bài tập Vật Lý 6 có đáp án Lý Thuyết Rồng Rộc 4
Lý thuyết: cuộn  Lý thuyết - Vở bài tập Vật Lý 6 có đáp án Lý Thuyết Rồng Rộc 5
Lý thuyết: cuộn  Lý thuyết - Vở bài tập Vật Lý 6 có đáp án Lý Thuyết Rồng Rộc 6

II. Phương pháp giải quyết

Làm thế nào để xác định một cuộn cố định hoặc một cuộn di chuyển?

Căn cứ vào tình trạng của con lăn trong quá trình hoạt động. Nếu:

– Khi kéo một vật, vật chuyển động nhưng con lăn đứng yên thì con lăn là con lăn cố định.

– Khi kéo vật, vật, trục quay chuyển động thì trục quay là trục quay chuyển động được.

READ  Soạn bài Văn bản tường trình | Educationuk-vietnam.org

Ghi chú: Khi sử dụng guồng, nếu bạn được tăng sức mạnh nhiều lần thì bạn sẽ bị thua nhiều lần trên đường.

Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới treo vật nặng 100 g thì độ biến dạng của lò xo là 0,5 cm. Nếu đổi quả nặng trên thành quả nặng khác thì độ biến dạng của lò xo là 1,5 cm. Lực của lò xo trong trường hợp này là bao nhiêu?

B. Đố

Bài 1: Điều nào sau đây là đúng về tác dụng của trục quay cố định?

Đá cố định giúp

MỘT. thay đổi độ lớn của lực kéo.

B. đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

C. thay đổi hướng và độ lớn của lực hút so với lực hút trực tiếp.

D. Cả ba câu trên đều sai.

Bài 2: Khi kéo một thùng nước lên khỏi giếng, người ta thường dùng

MỘT. cuộn cố định

B. anoj.

C. đòn bẩy.

D. kế hoạch và đòn bẩy dốc.

Bài tập 3: Chọn câu đúng:

MỘT. Ròng rọc cố định chỉ làm thay đổi độ lớn của lực.

B. Trong hệ thống quay động, không có sự quay cố định.

C. Các con lăn động có thể thay đổi cả về độ lớn và hướng lực.

D. Với hai con lăn cố định có thể thay đổi độ lớn của lực.

Bài 4: Để ở dưới, kéo một vật lên với lực căng nhỏ hơn trọng lượng của vật, cần dùng hệ thống cuộn nào sau đây?

MỘT. Một cuộn cố định.

B. Một cuộn chuyển động.

C. Hai cuộn cố định.

D. Một ròng rọc chuyển động và một ròng rọc cố định

Bài 5: Kết luận nào sau đây là đúng về tác dụng của con lăn chuyển động?

Ròng rọc động có tác dụng kéo vật lên trên

MỘT. lớn hơn trọng lượng của vật.

B. bằng trọng lượng của vật.

C. nhỏ hơn trọng lượng của vật.

D. lớn hơn trọng lượng của vật và đổi chiều của lực kéo.

Bài 6: Dùng con lăn khi nâng một vật có lợi ích gì

MỘT. liên quan đến lực lượng

B. theo hướng của lực

C. cho đường đi

D. Cả 3 đều đúng

Bài 7: Công việc nào sau đây không sử dụng trục quay?

MỘT. Khi thi công các công trình nhỏ, công nhân phải tháo dỡ vật liệu.

B. Khi chúng ta bay hoặc thả cờ, chúng ta không cần phải trèo lên cột.

C. Kéo dùng để cắt kim loại thường có cán dài hơn lưỡi để tận dụng thế mạnh.

READ  Thông tin về số điện thoại tổng đài Grab | Educationuk-vietnam.org

D. Ở cuối móc cẩu hoặc xe cẩu được trang bị các con lăn động.

Bài tập 8: Máy đơn giản nào sau đây không thể đồng thời làm thay đổi độ lớn và hướng của một lực?

MỘT. Xe cố định

B. Rủi ro động

C. Dốc

D. Đòn bẩy

Bài 9: trục quay cố định được dùng trong công việc nào sau đây?

MỘT. Nhấc xe máy lên dốc cửa để vào nhà.

B. Di chuyển một viên đá sang một bên.

C. Ở phía sau với công dụng cao để đưa vật liệu xây dựng từ dưới lên.

D. Đứng trên mặt đất dùng lực rơi để nâng vật liệu xây dựng lên.

Bài 10: Con người dùng vận thăng gồm 1 ròng rọc cố định và 3 con lăn chuyển động để đưa một vật khối lượng m = 0,3 tấn lên độ cao 1,5 m. Xác định quãng đường dây đi được.

Bài viết cùng chủ đề: