10 lượt xem

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 1 | Educationuk-vietnam.org

Sách giáo khoa toán lớp 1, gồm các bộ phận: Các số có đến 10, hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Cộng và trừ trong vòng 10. Các số trong vòng 100, đo độ dài. Cộng và trừ trong vòng 100, đo thời gian.

Nội dung sách giáo khoa toán lớp 1:

1. CÁC SỐ TRONG 10. HÌNH VUÔNG, MẶT PHNG VÀ TAM GIÁC

 • Rất ít
 • Vuông tròn
 • Tam giác
 • Thực hành xung quanh hình tam giác
 • Số 1, 2, 3
 • Thực hành về các số 1, 2, 3
 • Các số 1,2,3,4,5
 • Thực hành về các số 1, 2, 3, 4, 5
 • Nhỏ hơn. Dấu hiệu nhỏ hơn
 • To hơn. Dấu hiệu lớn hơn
 • Bài tập về các dấu hiệu lớn hơn và nhỏ hơn
 • Bình đẳng. Dấu bằng
 • Bài tập về các dấu hiệu lớn hơn, nhỏ hơn và bằng
 • Thực hành chung về các dấu hiệu lớn hơn, nhỏ hơn và bằng
 • nr 6
 • Số 7
 • số 8
 • Số 9
 • Số 0
 • nr 10
 • Bài tập số 10
 • Luyện tập chung số 10
 • Luyện tập chung số 10 (tiếp theo)

2. CỘNG, TRỪ TRONG 10

 • Bổ sung trong vòng 3
 • Thực hành thêm trong vòng 3
 • Bổ sung trong vòng 4
 • Thực hành thêm bên trong 4
 • Bổ sung trong vòng 5
 • Thực hành thêm trong vòng 5
 • Thêm vào số 0
 • Thực hành cộng số 0
 • Thực hành với số 0 trong phép cộng
 • Phép trừ trong vòng 3
 • Thực hành chiết khấu trong vòng 3
 • Phép trừ trong vòng 4
 • Thực hành chiết khấu trong vòng 4
 • Phép trừ trong vòng 5
 • Thực hành chiết khấu trong vòng 5
 • Không giảm giá
 • Thực hành zeroing với chiết khấu
 • Bài tập với số 0 ở phần dưới
 • Thực hành chung về chiết khấu bằng không (tiếp theo)
 • Bổ sung trong vòng 6
 • Phép trừ trong vòng 6
 • Thực hành cộng và trừ trong vòng 6
 • Bổ sung trong vòng 7
 • Phép trừ trong vòng 7
 • Thực hành cộng và trừ trong vòng 7
 • Bổ sung trong vòng 8
 • Phép trừ trong vòng 8
 • Thực hành cộng và trừ trong vòng 8
 • Phép cộng trong vòng 9
 • Phép trừ trong vòng 9
 • Thực hành cộng và trừ trong vòng 9
 • Bổ sung trong vòng 10
 • Thực hành thêm trong vòng 10
 • Phép trừ trong vòng 10
 • Thực hành giảm giá trong vòng 10
 • Bảng cộng và trừ trong vòng 10
 • Luyện bảng cộng trừ trong vòng 10
 • Bài tập chung trang 89
 • Bài tập chung trang 90
 • Bài tập chung trang 91
 • Bài tập chung trang 92
READ  Quy luật là gì? Đặc điểm của quy luật | Educationuk-vietnam.org

3. CÁC SỐ TRONG BÁO CÁO 100. ĐO CHIỀU DÀI. LÀM BÀI TOÁN

 • Point.Direct
 • Độ dài dòng
 • Thực hành đo độ dài
 • Một chục, bán kính số
 • Mười một và mười hai
 • Mười ba, mười bốn, mười lăm
 • Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
 • Hai mươi hai mươi
 • Dạng bổ sung 14 + 3
 • Thực hành cộng dạng 14 + 3
 • Phép trừ 17 – 3
 • Thực hành phép trừ ở dạng 17-3
 • Phép trừ dạng 17 – 7
 • Bài tập trang 113
 • Bài tập chung trang 114
 • Các vấn đề toán học với từ
 • Giải quyết vấn đề với công thức
 • xăng-ti-mét khối. Đo chiều dài
 • Bài tập trang 121
 • Bài tập trang 122
 • Vẽ một đoạn có độ dài nhất định
 • Bài tập chung trang 124
 • Bài tập chung trang 125
 • Làm tròn số
 • Thêm số về hàng chục
 • Luyện tập trang 130
 • Phép trừ các số tròn trăm
 • Bài tập trang 132
 • Chỉ vào bên trong, chỉ ra bên ngoài một biểu mẫu
 • Bài tập chung trang 135
 • Số có hai chữ số
 • Số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Số có hai chữ số (tiếp theo)
 • So sánh các số có hai chữ số
 • Bài tập trang 144
 • Bảng số từ 1 đến 100
 • Bài tập trang 146
 • Bài tập chung trang 147
 • Giải bài toán đố (tiếp theo)
 • Bài tập trang 151
 • Bài tập chung trang 152

4. CỘNG, TRỪ 100

 • Bộ sưu tập trong vòng 100 (bổ sung không được nhớ)
 • Bài tập trang 156
 • Bài tập trang 157
 • Giảm giá trong vòng 100 (trừ đi không nhớ)
 • Giảm giá trong vòng 100 (chiết khấu chưa tính) (tiếp theo)
 • Bài tập trang 160
 • Các ngày trong tuần
 • Cộng và trừ (không nhớ) trong vòng 100
 • Bài tập trang 163
 • Thời gian trong ngày
 • Bài tập trang 167
 • Bài tập chung trang 168
 • Bài tập chung trang 169
 • Đánh giá: số lên đến 10
 • Đánh giá: số lên đến 10 (tiếp theo)
 • Ôn tập: số đến 10 trang 172
 • Ôn tập: số đến 10 trang 173
 • Ôn tập: số đến 100 trang 174
 • Xem lại: số đến 100 trang 175
 • Xem lại: số đến 100 trang 176
 • Bài tập chung trang 178 SGK
 • Luyện tập chung trang 179 SGK
 • Luyện tập chung trang 180 SGK
 • Luyện tập chung trang 181 SGK
READ  Đại học Kinh tế TPHCM | Educationuk-vietnam.org

4.2 / 5 – (38 phiếu bầu)

Bài viết cùng chủ đề: