6 lượt xem

Sign in là gì | Educationuk-vietnam.orgĐiền vào chỗ trống Đăng nhập có 3 nghĩa:

Đăng nhập theo nghĩa

Ý nghĩa của Đăng nhập để trở thành:

Ví dụ về cụm động từ Đăng nhập

Ví dụ về cụm động từ Đăng nhập:

 
-  We SIGNED IN and went straight to bed.
Tôi đã đăng ký phòng và đi thẳng đến giường ngủ.

Đăng nhập theo nghĩa

Ý nghĩa của Đăng nhập để trở thành:

Ví dụ về cụm động từ Đăng nhập

Ví dụ về cụm động từ Đăng nhập:

 
-   I SIGNED IN and started chatting online.
Tôi đã đăng nhập và bắt đầu trò chuyện trực tuyến.

Đăng nhập theo nghĩa

Ý nghĩa của Đăng nhập để trở thành:

Ví dụ về cụm động từ Đăng nhập

Ví dụ về cụm động từ Đăng nhập:

 
-    You have to SIGN IN before you can enter the club.
Tôi phải ghi tên trước khi vào trong câu lạc bộ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Đăng nhập on, động từ dấu Ngoài ra còn có các cụm động từ sau:


s-cum-dong-tu-trong-tieng-eng.jspREAD  Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp? | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: