4 lượt xem

Sơ đồ tư duy môn Vật lý lớp 12 cập nhật mới và đầy đủ nhất | Educationuk-vietnam.org

Học theo sơ đồ tư duy là phương pháp học rất hiệu quả, giúp bạn tiếp thu kiến ​​thức, hiểu sâu và nhớ lâu. Dưới đây, Tuyển Sinh Số muốn gửi đến các bạn thí sinh sơ đồ tư duy những kiến ​​thức Vật lý quan trọng trong khi làm bài thi THPT quốc gia.

GIÁO TRÌNH VẬT LÝ LỚP 12 BAO GỒM CHƯƠNG VÀ CÁC BÀI SAU:

I / Chương 1: Dao động cơ

 • Rung của máy điều hòa không khí
 • Con lắc lò xo
 • Một con lắc
 • Dao động khấu hao và dao động cưỡng bức
 • Tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và phương Fre-Nen.
 • Thực hành Thực nghiệm Khảo sát các định luật dao động của con lắc đơn

II / Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

 • Sóng cơ học và sóng cơ học lan truyền
 • Giao thoa sóng
 • Sóng tĩnh
 • Đặc tính vật lý của âm thanh
 • Đặc điểm sinh lý của âm thanh

III / Chương 3: Dòng điện xoay chiều

 • Sơ lược về dòng điện xoay chiều
 • Mạch xoay chiều
 • Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp
 • Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều và hệ số công suất
 • Truyền tải điện và máy biến áp
 • Máy phát điện
 • Động cơ không đồng bộ ba pha
 • Thực hành giám sát mạch RLC
READ  Ngành kinh tế là gì? Muốn theo kinh tế học trường nào tốt nhất? | Educationuk-vietnam.org

IV / Chương 4: Rung động và sóng điện từ

 • Mạch dao động
 • Điện trường
 • Sóng điện từ
 • Nguyên tắc của liên lạc vô tuyến

V / Chương 5: Sóng ánh sáng

 • Phân phối ánh sáng
 • Giao thoa ánh sáng
 • Các loại quang phổ
 • Tia hồng ngoại và tia cực tím
 • Tia X
 • Thực hành Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

VI / Chương 6: Lượng tử ánh sáng

 • Hiệu ứng quang điện và thuyết lượng tử ánh sáng
 • Hiệu ứng quang điện trên
 • Hiện tượng quang phát quang
 • Mô hình nguyên tử Bo
 • Sơ lược về tia laser

VII / Chương 7: Hạt nhân nguyên tử

 • Tính chất và cấu trúc hạt nhân
 • Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân
 • Sự bức xạ
 • phản ứng tách
 • Phản ứng nóng chảy

VIII / Chương 8: Từ vi mô đến vĩ mô

 • Hạt sơ cấp
 • Tạo ra vũ trụ

Sơ đồ tư duy vật lý lớp 12

XEM VÀ TẢI sơ đồ tư duy môn vật lý lớp 12 TẠI ĐÂY

Suzy

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position ": 0," setting_process_comtext " "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail_news, resize_nows ":" ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_igage_ize_ 0, mobile_ignature_ize_ize_ 0," mobile_ignature " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trong u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: