569 lượt xem

Sổ thu nộp đảng phí mẫu S01/ĐP file Word | Educationuk-vietnam.org

Hãy cùng xem ngay bài viết sau đây để tham khảo Sổ thu nộp đảng phí mẫu S01/ĐP file Word mới nhất này nhé!

Việc thu nộp đảng phí theo S01 / PD như thế nào?

Sổ thu nộp đảng phí mẫu S01 / PD là mẫu sổ được lập theo công văn số 141-CV / VPTW / nb để theo dõi, quản lý việc thu nộp đảng phí của đảng viên thuộc các chi bộ. trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở.

Sổ thu nộp đảng phí mẫu S01 / PĐ theo Công văn số 1. 141-CV / VPTW / nb ✓ Mẫu sổ thu nộp đảng phí dùng cho các chi bộ, chi bộ, đảng ủy, chi bộ cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở để theo dõi việc thu nộp đảng phí của đảng viên theo tháng. , tiêu chuẩn quý và năm Nội dung tiêu chuẩn được xây dựng trước falas Tải xuống tệp Word miễn phí
Việc thu nộp đảng phí mẫu S01 / PD dùng để làm gì?

Việc thu nộp đảng phí mẫu S01 / PD dùng để làm gì?

Các chi bộ trực thuộc đảng bộ, chi bộ, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và các chi bộ cơ sở lập sổ thu, nộp đảng phí mẫu S01 / PĐ dùng để theo dõi chi tiết việc thu, nộp đảng phí tại chi nhánh của họ. phân theo tháng, quý, năm. Việc lập sổ chi tiết theo quy định giúp chi bộ dễ dàng báo cáo tình hình thu đảng phí với cấp trên và có xác nhận của Đảng ủy cấp trên về việc họp chi bộ hàng năm và nộp đảng phí làm công tác lưu trữ.

Dưới đây là bảng thu nộp đảng phí mẫu S01 / DP theo Công văn số. 141-CV / VPTW / nb ✓ Nội dung tích hợp chuẩn ✓ ViecLamVui hỗ trợ tải mẫu tệp Word hoàn toàn miễn phí

Tải file sổ nộp đảng phí theo mẫu S01 / DP Word – Mẫu sổ thu Đảng phí S01/ĐP

Link tải mẫu sổ S01/ĐP – Sổ thu nộp đảng phí mẫu S01/ĐP

Hãy nhấp vào link sau đây để tải ngay mẫu sổ thu nộp Đảng phí S01/ĐP mới nhất mà bạn không nên bỏ qua.

READ  Lý thuyết tụ điện - loigiaihay.com | Educationuk-vietnam.org

DOWNLOAD

Mẫu sổ thu nộp đảng phí S01/ĐP gồm những thông tin gì?

Nội dung của mẫu nộp đảng phí S01 / PD là:

  • Trải ra: Tiêu đề “Đảng Cộng sản Việt Nam”, tên Đảng bộ, tên chi bộ, tên sách, năm sáng tác sách, ngày tháng năm tạo sách, chữ ký và họ tên. có thẩm quyền thay mặt cấp ủy, ký, ghi tên kế toán.
  • Nội dung cuốn sách: Chi bộ quản lý thu đảng phí hàng tháng lập bảng chi tiết với các chỉ tiêu: số, họ, tên đảng viên, lĩnh vực xếp loại đảng viên loại trừ không đóng đảng phí, thu nhập tính đảng. số tiền đóng đảng phí, số đảng phí phải đóng, số đảng phí đã thu (tháng này, tháng trước còn nợ, cộng lại), số đảng phí cuối tháng còn chưa đóng, đảng viên của bên ký và thanh toán. Bảng tổng hợp thu nộp đảng phí lập bảng gồm các chỉ tiêu: ngày, tháng thu đảng phí, tư cách đảng viên, tình hình đảng phí, tình hình nộp đảng phí với cấp trên và chữ ký của người thu. (Tên người nhận.
  • Xác nhận của Đảng ủy cấp trên: Xác nhận thông tin: tổng số đảng viên cuối năm, số đảng viên được miễn đóng đảng phí, đảng phí chưa đóng cuối năm, tổng số đảng phí đã thu, đảng phí phải nộp, đảng phí phải nộp. do cấp trên chi trả, đảng phí đã nộp cho cấp trên và đảng phí còn chưa nộp cho cấp trên. Thay mặt cơ quan cấp trên ký tên và đóng dấu.
READ  Thuế trực thu là gì? Thuế gián thu là gì? So sánh thuế trực thu và thuế gián thu | Educationuk-vietnam.org

➤➤➤ Xem thêm các mẫu sổ, báo cáo dùng để theo dõi, quản lý việc thu, nộp đảng phí:

Hình mẫu sổ S01/ĐP sổ thu nộp Đảng phí mới nhất

HÌnh mẫu sổ S01/ĐP sổ thu nộp Đảng Phí mới nhất cho bạn tham khảo. Cùng xem ngay nhé!

DOC) Bìa sổ | thu thảo hoàng - Academia.edu
Mẫu bìa sổ thu nộp Đảng Phí
 | Shopee Việt Nam
SỔ THU – CHI ĐẢNG PHÍ
Tôi thích đọc . I love to read: Đang có bao nhiêu đảng viên không đóng đảng phí?
Sổ thu, nộp Đảng phí có mẫu mã đẹp

Trên đây là bảng thu chi đảng phí mẫu S01 / DP, file Word. Hy vọng với mẫu sổ chi tiết chuẩn trên đây, các bạn có thể dễ dàng theo dõi việc thu, nộp đảng phí của chi bộ theo đúng quy định. Cảm ơn bạn đã đón đọc tại trang educationuk-vietnam.org.