56 lượt xem

STB – Cần chờ đợi hiệu quả hoạt động kinh doanh và xử lý nợ | Educationuk-vietnam.org

Sacombank là ngân hàng bán lẻ có thương hiệu mạnh và mạng lưới hoạt động rộng khắp. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của ban lãnh đạo mới đã giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và xử lý được nhiều khoản nợ xấu. Tuy nhiên, (1) STB có mức tài sản xấu lớn, trong khi thông tin về tiến độ trả nợ xấu khá hạn chế và (2) định giá toàn ngành ngân hàng ở mức cao so với bình quân lịch sử. Với những lý do trên, chúng tôi kết luận rằng việc đầu tư vào cổ phiếu STB sẽ không hấp dẫn trong việc đánh đổi rủi ro có lãi trong 3-6 tháng tới.

Chúng tôi thấy rằng những mặt tích cực của STB bao gồm:

(1) Ngành ngân hàng vẫn có tiềm năng tăng trưởng tốt trong trung và dài hạn;

(2) Thương hiệu tốt, hệ thống chi nhánh đứng đầu trong nhóm ngân hàng tư nhân;

(3) Hiệu quả hoạt động kinh doanh có xu hướng cải thiện.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý một số điểm tiêu cực như:

(1) Covid-19 kéo dài gây áp lực nợ xấu lên toàn bộ hệ thống;

(2) Số lượng tài sản khó đòi trên bảng cân đối kế toán khá lớn và

(3) Định giá trong toàn ngành đang ở mức cao hơn so với mức trung bình trong quá khứ.

Xem chi tiết báo cáo tại đây

READ  How là gì? Tổng hợp các cách đặt câu hỏi với How chi tiết | Educationuk-vietnam.org