25 lượt xem

Test Case là gì? Học cách viết Test Case cho người mới nhập môn | Educationuk-vietnam.org

Phần mềm CNTT hoạt động

1. Định nghĩa của test case là gì?

Định nghĩa của test case là gì?

Trường hợp thử nghiệm, còn được gọi là trường hợp thử nghiệm, là một tài liệu chứa một tập hợp các điều kiện hoặc hành động phải được thực hiện trong một ứng dụng phần mềm để xác minh chức năng dự kiến ​​của tính năng.

Sau Tập lệnh thử nghiệm, Trường hợp thử nghiệm là cách chi tiết thứ hai để ghi lại hiệu suất thử nghiệm. Chúng mô tả một ý tưởng cụ thể sẽ được thử nghiệm, mà không nêu chi tiết các bước chính xác cần thực hiện hoặc dữ liệu sẽ được sử dụng.

Các trường hợp kiểm thử có ảnh hưởng lớn đến giai đoạn kiểm thử. Việc viết các trường hợp kiểm thử cũng quan trọng như chính quá trình kiểm thử. Hoạt động viết các trường hợp kiểm thử giúp bạn suy nghĩ chi tiết và đảm bảo rằng bạn tiếp cận các bài kiểm tra từ nhiều góc độ nhất có thể.

Giá trị của việc có các bài kiểm tra nhất quán là bất kỳ ai cũng có thể đăng nhập và kiểm tra lại bằng cách sử dụng bài kiểm tra. Các trường hợp thử nghiệm là những đối tượng mạnh mẽ mang lại lợi ích cho những người đồng đội trong tương lai, cũng như một nguồn thông tin xác thực về cách thức hoạt động của một hệ thống và tính năng cụ thể. Tóm lại, các trường hợp kiểm thử cung cấp giá trị sau:

 • Các trường hợp kiểm thử cung cấp phạm vi kiểm tra tốt.
 • Giúp cải thiện chất lượng phần mềm.
 • Giảm chi phí hỗ trợ và bảo trì phần mềm.
 • Hỗ trợ xác minh rằng phần mềm đáp ứng các yêu cầu của người dùng cuối.
 • Cho phép người kiểm tra suy nghĩ và tiếp cận các bài kiểm tra từ nhiều góc độ nhất có thể.
 • Các trường hợp kiểm thử có thể tái sử dụng cho tương lai, bất kỳ ai cũng có thể tham khảo chúng và thực hiện kiểm thử.

Dưới đây là một số lý do tại sao các trường hợp kiểm thử cực kỳ hữu ích trong quá trình này kiểm tra phần mềm. Các trường hợp kiểm thử là các đối tượng mạnh mẽ hoạt động như một nguồn trung thực tốt về cách thức hoạt động của một hệ thống và tính năng phần mềm nhất định. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào các bài học để viết các trường hợp kiểm thử chính, chúng ta hãy có ý tưởng cơ bản về các thuật ngữ liên quan đến chúng. Test Case là gì?? Bạn có hiểu không?

Các trường hợp kiểm thử được sử dụng sau khi hoàn thành việc phát triển một tập hợp các tính năng hoặc chức năng. Trong khi quá trình phát triển đang diễn ra hoặc ngay sau đó, nhóm kiểm thử có thể chuẩn bị các Trường hợp kiểm thử để thực hiện các bài kiểm tra trong tương lai. Mục đích là chuẩn bị sẵn sàng các Trường hợp Kiểm thử trước khi bắt đầu thử nghiệm.

Khi quá trình thử nghiệm bắt đầu, nhóm thử nghiệm sẽ theo dõi các trường hợp thử nghiệm hoặc tập lệnh mà họ đã viết để chạy thử nghiệm và xác minh phần mềm. Chuỗi hoặc nhóm các trường hợp kiểm thử được gọi là nhóm kiểm thử.

Hay nhin nhiêu hơn: Kế hoạch thử nghiệm là gì? Thông tin đầy đủ cho người mới bắt đầu

2. Kỹ thuật viết test case điển hình

Các kỹ thuật viết test case điển hình
Các kỹ thuật viết test case điển hình

Một kỹ thuật thiết kế trường hợp kiểm thử hiệu quả là cần thiết để cải thiện chất lượng của quá trình kiểm thử phần mềm. Giúp cải thiện chất lượng tổng thể và hiệu quả của phần mềm được phát hành. Các kỹ thuật thiết kế trường hợp thử nghiệm được phân loại thành ba loại chính:

– Dựa trên Đặc điểm kỹ thuật (Kỹ thuật Hộp đen): Loại kỹ thuật này có thể được sử dụng để thiết kế các Trường hợp Kiểm thử theo một định dạng có hệ thống. Họ sử dụng các tính năng phần mềm bên ngoài như thông số kỹ thuật, thiết kế, yêu cầu của khách hàng và hơn thế nữa để có được các Trường hợp kiểm thử. Với loại kỹ thuật thiết kế Test Case này, người kiểm tra có thể phát triển các Test Case giúp tiết kiệm thời gian kiểm tra và cho phép phạm vi kiểm tra đầy đủ.

Dựa trên cấu trúc (Kỹ thuật hộp trắng): Các kỹ thuật này thiết kế các Trường hợp kiểm thử dựa trên cấu trúc bên trong của chương trình và mã phần mềm. Từng nhà phát triển và người thử nghiệm.

– Các kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm: Các kỹ thuật này chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người kiểm thử để hiểu các lĩnh vực quan trọng nhất của phần mềm. Họ dựa vào kỹ năng và chuyên môn của những người liên quan.

Việc áp dụng thành công bất kỳ kỹ thuật thiết kế Test Case nào sẽ tạo ra các trường hợp kiểm thử đảm bảo sự thành công của quá trình kiểm thử phần mềm. Đây là cách viết một trường hợp thử nghiệm!

 • Chuẩn bị viết Test Case

– Kiểm tra xem một trường hợp thử nghiệm đã tồn tại hay chưa. Nếu vậy, hãy xem xét việc cập nhật Test Case, thay vì viết một Test Case mới.

– Đảm bảo rằng Test Case có các đặc điểm nhất định như độ chính xác, độ lặp lại, tính khả dụng, tính độc lập, …

– Xem xét tất cả các tình huống khác nhau có thể xảy ra trước khi viết.

– Cho bản thân đủ thời gian để viết Test Case.

– Chọn một công cụ để viết một ca kiểm thử.

– Viết một trường hợp kiểm thử theo định dạng và cấu trúc đã thảo luận trước đó.

– Viết các câu kiểm tra cơ bản.

– Rà soát kỹ lưỡng các trường hợp kiểm tra viết.

Biết cách viết các Test Case là vô cùng quan trọng. Không mất nhiều công sức và thời gian để viết các kịch bản kiểm thử hiệu quả, miễn là bạn làm theo các hướng dẫn nhất định.

Đọc ngay: Mạng máy tính là gì? Thông tin về mạng máy tính đầy đủ nhất

IT làm phần mềm tại Hà Nội

3. Định dạng cấu trúc của một ca kiểm thử

Định dạng cấu trúc của một trường hợp kiểm thử
Định dạng cấu trúc của một trường hợp kiểm thử

Các thành phần chính của Test Case là ID, mô tả, trạng thái, một số bước hành động cũng như kết quả mong đợi và hiện tại. Như sau:

 • ID trường hợp thử nghiệm: Một trường hợp thử nghiệm phải có tên hoặc tiêu đề tự giải thích.
 • Mô tả / Tóm tắt về Test Case: Mô tả sẽ cho người kiểm tra biết ngắn gọn những gì họ sẽ kiểm tra.
 • Điều kiện tiên quyết: Bất kỳ giả định nào áp dụng cho thử nghiệm và bất kỳ điều kiện tiên quyết nào phải được đáp ứng trước khi thử nghiệm có thể được thực hiện phải được liệt kê trong Trường hợp thử nghiệm.
 • Các bước kiểm tra thử nghiệm ngẫu nhiên: Các bước kiểm tra phải bao gồm dữ liệu và thông tin cần thiết về cách chạy thử nghiệm. Các bước phải rõ ràng và ngắn gọn, không bỏ sót các dữ kiện thiết yếu.
 • Kiểm tra dữ liệu: Điều quan trọng là chọn một tập dữ liệu cung cấp mức độ phù hợp. Chọn một tập dữ liệu không chỉ xác định các trường hợp tích cực mà còn các trường hợp tiêu cực.
 • Kết quả mong đợi: Kết quả mong đợi cho người thử nghiệm biết những gì anh ta phải trải qua khi thực hiện các bước thử nghiệm.
 • Kết quả thực tế: Chúng xác định cách ứng dụng thực sự hoạt động khi thực thi các trường hợp thử nghiệm.
 • Nhận xét: Bất kỳ thông tin hữu ích nào khác, ví dụ: Ảnh chụp màn hình mà người kiểm tra muốn chỉ định có thể được đưa vào đây.

Đây là định dạng điển hình mà người kiểm tra tuân theo khi viết các Trường hợp kiểm thử. Cùng với các tham số này, người kiểm tra có thể bao gồm các tham số bổ sung như mức độ ưu tiên của trường hợp thử nghiệm, loại trường hợp thử nghiệm, ID lỗi, v.v.

IT làm phần mềm tại Hồ Chí Minh

4. Các trường hợp thử nghiệm tốt nhất

Các trường hợp thử nghiệm tốt nhất
Các trường hợp thử nghiệm tốt nhất

của Test Case là gì?? Nó rất quan trọng đối với bất kỳ dự án nào, vì chúng là bước đầu tiên trong bất kỳ quá trình thử nghiệm nào. Nếu có gì sai trong bước này, có thể có những tác động không mong muốn khi bạn tiến lên trong vòng đời kiểm thử phần mềm. Một số hướng dẫn cần tuân theo khi viết các trường hợp kiểm thử là:

 • Ưu tiên các trường hợp thử nghiệm để viết dựa trên các mốc thời gian của dự án và các yếu tố rủi ro trong ứng dụng của bạn.
 • Hãy nhớ quy tắc 80/20. Để có được mức độ phù hợp tốt nhất, 20% bài kiểm tra của bạn phải bao phủ 80% đơn đăng ký của bạn.
 • Đừng cố gắng kiểm tra các trường hợp với một bước, thay vì ứng biến chúng khi bạn tiến bộ.
 • Liệt kê các trường hợp thử nghiệm của bạn và phân loại chúng dựa trên các tình huống và chức năng kinh doanh.
 • Đảm bảo các trường hợp thử nghiệm là mô-đun (mô-đun) và các bước thực hiện Test Case càng chi tiết càng tốt.
 • Viết các trường hợp kiểm thử theo cách mà người khác có thể dễ dàng hiểu chúng và sửa đổi chúng khi cần thiết.
 • Luôn ghi nhớ các yêu cầu của người dùng cuối, vì cuối cùng phần mềm được thiết kế hướng đến khách hàng.
 • Tích cực sử dụng công cụ quản lý thử nghiệm để quản lý chu kỳ phát hành bền vững.
 • Theo dõi các trường hợp thử nghiệm của bạn thường xuyên. Nhập các Trường hợp thử nghiệm duy nhất và xóa các Trường hợp thử nghiệm tầm thường hoặc các Trường hợp thử nghiệm trùng lặp.

Các tiêu chí được liệt kê ở trên là đủ tốt để bạn bắt đầu viết Test Case.

Trở thành Kỹ sư kiểm thử phần mềm ngay hôm nay !!!

Kỹ sư kiểm thử phần mềm ngay hôm nay !!!
Trở thành Kỹ sư kiểm thử phần mềm ngay hôm nay !!!

Thông qua khám phá và học hỏi Test Case là gì?? Chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng của quá trình kiểm thử phần mềm, nó được xem như một hoạt động cung cấp kết quả thực tế cho dù chúng có đạt kết quả như mong muốn hay không. Các doanh nghiệp phát triển và phân phối phần mềm hoặc một ứng dụng công nghệ luôn có sự đầu tư nhất định vào các quy trình và hoạt động kiểm thử. cntt .pune nổi tiếng.

Bởi vì lỗi phần mềm có thể gây tốn kém hoặc thậm chí nguy hiểm. Vậy ai là người chịu trách nhiệm cho quá trình khó khăn này? Tất nhiên, họ là kỹ sư kiểm thử phần mềm. Anh ấy đang tự mình kiểm tra, sửa chữa, phát hiện và báo cáo lỗi của bất kỳ phần mềm nào. Các kỹ sư kiểm thử phần mềm là một phần của nhóm phát triển phần mềm, họ thực hiện kiểm thử phần mềm chức năng cũng như phi chức năng bằng cách sử dụng các kỹ thuật kiểm thử phần mềm tự động hoặc thủ công.

Tuyển dụng người kiểm tra

Người kiểm thử phần mềm phải có khả năng thiết kế các gói kiểm thử và phải có thể hiểu các vấn đề về khả năng sử dụng. Người kiểm thử như vậy phải có kiến ​​thức vững chắc về thiết kế kiểm thử phần mềm và các phương pháp thực thi kiểm thử. Điều rất quan trọng là người kiểm thử phần mềm phải có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời để có thể tương tác với nhóm phát triển một cách hiệu quả.

Trong kiểm thử phần mềm, mỗi công ty xác định hệ thống phân cấp, vai trò và trách nhiệm của riêng mình. Vì vậy, hãy truy cập Timviec365.vn để tìm kiếm những công việc có vẻ phù hợp với bạn nhất!

Test Case là gì? Hi vọng với những kiến ​​thức trên, bạn sẽ áp dụng để viết test case thành công!

Các mục tham khảo: Lập trình trò chơi là gì? Giải đáp bài toán lập trình game đầy đủ nhất

Tìm việc nhanh chóng

Chia thành VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data - ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 7671 & cateid = 83 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (to data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more" ). attr ("data -id", x);});}}); $ ("show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd") . click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd ") .click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude "). addClass (" hidden_dtblog ");});

READ  Bảng thống kê thép bằng Excel | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: