55 lượt xem

Tham luận là gì? Hướng dẫn viết một bài tham luận đúng chuẩn | Educationuk-vietnam.org

Giáo dục việc làm – Đào tạo

1. Gương soi là gì?

1.1. Khái niệm nghị luận là gì?

Luận văn là dạng bài văn nghị luận, dùng để bày tỏ quan điểm của người viết với những dẫn chứng, luận cứ chính xác nhằm cung cấp những thông tin quan trọng để làm sáng tỏ vấn đề mà bạn cần làm rõ. Bài luận là một dạng văn bản cung cấp thông tin sâu rộng về một lĩnh vực cụ thể của tự nhiên hoặc xã hội.

Người viết tiểu luận sẽ đưa ra những yêu cầu, kiến ​​nghị và giải pháp để có thể phân tích hoặc bổ sung, phản ánh một vấn đề xã hội, tiểu luận thường được trình bày tại một buổi tọa đàm, hội nghị. đến các báo cáo diễn ngôn chuyên sâu khác.

Lưu ý chính là một bài báo được viết với cấu trúc xác định để tham gia một hội nghị, hội nghị để thảo luận về một vấn đề cụ thể hoặc đóng vai trò như một bài phát biểu dưới dạng một bài báo, bạn có thể đưa vào thực tế, mặt tốt và khuyết điểm của vấn đề để bác bỏ. . hoặc ăn mừng. Sau đó tìm giải pháp để khắc phục tình trạng đang diễn ra.

1.2. Đặc điểm của bài văn là gì?

Một bài thuyết trình rất hiệu quả cần phải có những đặc điểm nổi bật và chứng minh rằng bài luận đó có hiệu quả. Vậy những tính năng nào tạo nên hiệu quả cho một bài thuyết trình? Hãy xem các tính năng tuyệt vời này tạo nên một bài thuyết trình hiệu quả:

 • Thứ nhất, bài báo phải mang tính thời sự: Bài thuyết trình là một bài báo dùng trong hội nghị để mọi người cùng thảo luận về một vấn đề xã hội để hội nghị làm rõ thực trạng xã hội.
 • Thứ hai, bài báo phải mang tính thông tin: cần cập nhật những thông tin mới được xã hội quan tâm và nên chọn lọc thông tin và khái quát vấn đề.
 • Thứ ba, bài luận phải có tính phản biện: Mỗi bài luận sẽ bao gồm quan điểm của người viết, vì vậy sẽ có những ý kiến ​​đồng tình hoặc không đồng tình với quan điểm của người viết.
 • Thứ tư, bài văn cần gợi mở: Khi bài văn muốn làm sáng tỏ một vấn đề nào đó, ngoài suy nghĩ của bản thân, người viết cần nêu ra những gợi ý, hướng giải quyết vấn đề. chủ đề đã được đề cập trong bài báo.

Các đặc điểm của bài văn không tách rời hoặc có thể kết hợp với nhau, bổ sung cho nhau và đan xen tạo nên một bài thuyết trình mạch lạc và đạt hiệu quả cao.

READ  Mẫu Đơn Trình Bày Lý Do Sửa Sai Chứng Minh Nhân Dân (CMND) | Educationuk-vietnam.org

Việc làm Công chức – Viên chức

2. Nộp một bài luận tiêu chuẩn

Một bài luận nên bao gồm các phần sau:

 • Đề nghị: Anh (chị) hãy nêu ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của vấn đề nêu ra trong bài văn.
 • Tình huống vấn đề: Bạn cần chỉ ra tình hình hiện tại, những thuận lợi và khó khăn của vấn đề. Đồng thời cho biết lý do của tình trạng này.
 • Giải pháp: Những giải pháp nào đã rất hiệu quả hoặc mang lại những ý tưởng đề xuất chưa được thực hiện nhưng đã được lập luận một cách thuyết phục. Bạn không nên trình bày bài thuyết trình của mình quá rộng rãi khiến người nghe khó hiểu.
 • Kết quả: Bạn phải trình bày các kết quả nổi bật đạt được bằng cách áp dụng các giải pháp được mô tả trong bài báo.
 • Bài học kinh nghiệm: Từ những thực trạng và giải pháp đã được thực hiện để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, bạn cần lưu ý những bài học kinh nghiệm từ buổi thuyết trình tham vấn.
 • Định hướng cho tương lai: Bạn nên làm gì tiếp theo?
 • Hoàn thiện vấn đề: Bạn cần xác nhận lại tính cấp thiết của vấn đề, tính hiệu quả và khả thi của các giải pháp đã đề xuất. Đừng quên đưa ra các đề xuất và kiến ​​nghị để vấn đề được quan tâm và giải quyết một cách hiệu quả.

3. Hướng dẫn cách viết một bài văn hay

Hướng dẫn viết luận

Báo cáo phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không tẩy xóa, đánh số trang, đánh số bảng và số liệu.

3.1. Tập làm văn

 • Trong báo cáo trình bày, bạn sử dụng phông chữ “Times New Roman” và sử dụng cỡ chữ 12 px của hệ thống soạn thảo Word hoặc hệ thống soạn thảo tương đương.
 • Khoảng cách giữa các chữ là bình thường, nguyên tắc chỉnh sửa chính là bạn không nên nén hoặc kéo dài khoảng cách giữa các chữ cái.
 • Khoảng cách dòng, bạn đặt ở chế độ 1.3pt, khoảng trắng trước đoạn văn bản và khoảng trắng sau đoạn văn bản là 6pt.
 • Viền trên và viền dưới cách nhau 2 cm
 • Lề trái có khoảng cách 2,54 cm;
 • Lề phải có lề 2 cm
 • Số trang văn bản sẽ được đánh số ở giữa trang và ở cuối mỗi trang.
 • Tiêu đề của bài báo nên được viết bằng chữ in hoa, ở chính giữa và in đậm 14 pt.
 • Tên bài lớn viết hoa, tên bài nhỏ viết chữ cỡ nhỏ, phông chữ 12pt, chữ đen.
 • Hình ảnh phải ở trung tâm và có tiêu đề phía trên hình ảnh. Bạn không đặt Đầu trang và Chân trang trong báo cáo, bạn có thể đặt Chú thích cuối trang nếu cần. Bạn không nên sử dụng dấu gạch dưới trong các câu lệnh báo cáo.
READ  Đại học Mở có ngành gì? Có nên học Đại học Mở? | Educationuk-vietnam.org

3.2. Quy ước đếm cho phần chính của nội dung

Về quy ước số trong nội dung tác phẩm, bạn nên viết đậm các bài đã đánh số, phần văn bản và tên phần / chuyên mục.

Các giấy tờ phải được trình bày và đánh số theo một nhóm thống nhất, các số này sẽ bao gồm tối đa 4 chữ số, trong đó chữ số đầu tiên là số chương. Trong mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 2 tiểu mục.

Ví dụ:

 • 1.1
 • 1.1.1
 • 1.1.2
 • 1.1.2.1
 • 1.1.2.2
 • 1,2
 • 1,3

3.3. Sắp xếp tiêu đề và chú thích cho ảnh, đồ thị và biểu đồ

 • Khi bạn muốn đếm hình ảnh, bảng hoặc bảng trong giấy của bạn, bạn phải bám vào số chương.

Ví dụ:

Bản trình bày của bạn có nội dung – “Sơ đồ 2.4thì điều này có nghĩa là nó là đồ thị thứ 4 trong chương 2.

 • Mọi biểu đồ hoặc bảng lấy từ các nguồn khác nên được trích dẫn đầy đủ. Tôi trích dẫn nguồn để không vi phạm bản quyền của người khác. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê trong thư mục.
 • Tiêu đề của hình, đồ thị hoặc sơ đồ được viết trên hình ảnh, đồ thị hoặc sơ đồ.
 • Tiêu đề bảng được đặt ở đầu bảng.
 • Phụ đề cho ảnh, đồ thị hoặc bảng được đặt ở cuối ảnh, đồ thị và bảng.

3.4. Từ viết tắt

Khi viết bản trình bày của bạn, không lạm dụng các từ viết tắt trong báo cáo của bạn. Bạn chỉ nên cắt những từ hoặc cụm từ thông thường hoặc đã được sử dụng nhiều lần trong báo cáo và được đánh dấu rõ ràng. Nếu bản trình bày của bạn có các phím tắt bắt buộc, bạn nên có một danh sách để chỉ định các phím tắt (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái) và được đặt ở đầu bản trình bày.

3.5. Người giới thiệu

Mọi suy nghĩ trong bài đều do tác giả viết nên luận văn được tham khảo và đưa vào bài viết. Tiếp theo, tác giả nên đưa phần chú thích vào danh sách tài liệu tham khảo liên quan đến tài liệu bạn đã sử dụng để viết luận.

READ  CTO và CIO có gì khác nhau?  | Educationuk-vietnam.org

Mọi ý kiến ​​trong bài báo mà không phải của tác giả, và mọi ý kiến ​​tham khảo khác được liệt kê trong bài báo cần được trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo. Bạn không nên đề cập đến những loại kiến ​​thức đã trở nên phổ biến nhất và ai cũng biết.

4. Những lưu ý khi viết bài văn

Bạn cần lưu ý điều gì khi viết một bài luận?

Khi viết một bài luận, bạn cần biết các quy tắc để có thể gửi các trích dẫn và nguồn tham khảo.

Chúng tôi có hai loại trích dẫn tham khảo: Trích dẫn văn bản (được gọi là trích dẫn văn bản) và trích dẫn tài liệu tham khảo (được gọi là trích dẫn tài liệu tham khảo).

Một danh sách các tài liệu tham khảo sẽ được đặt ở cuối bài báo, mỗi trích dẫn được liệt kê trong tài liệu tham khảo trong văn bản phải tương ứng với thư mục của nguồn được liệt kê, được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo.

Phần tham chiếu đến văn bản bao gồm các thông tin sau: Tên tác giả hoặc tên tổ chức, năm xuất bản tài liệu, trang của tài liệu đã trích dẫn (nếu có).

Gửi các trích dẫn cho bài báo của bạn: Bạn có các cách sau để gửi các trích dẫn cho bài báo của mình:

 • Ghi họ, tên tác giả và năm xuất bản tác phẩm (đối với tài liệu bằng tiếng Việt).
 • Ghi theo họ và năm xuất bản (đối với tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài) trong ngoặc đơn.
 • Danh sách tài liệu tham khảo: Danh sách tài liệu được đặt ở cuối mỗi bài viết sẽ luôn bắt đầu bằng tiêu đề “Người giới thiệu, tiếp theo là phần danh mục được liệt kê trong các phần tài liệu tham khảo (tài liệu tham khảo này bao gồm sách, bài báo và ấn phẩm điện tử) được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. , tức là theo họ tác giả, theo tên bài báo, không đánh số thứ tự. Đối với mỗi phần trong thư mục tác phẩm sẽ bao gồm các thông tin sau: tên tác giả, tên tác phẩm, năm xuất bản tác phẩm đó, nơi xuất bản tác phẩm.

Trên đây là những thông tin giúp bạn hiểu thảo luận là gì. Mong rằng với những gì tôi đưa ra trong nội dung bài viết trên sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt khóa luận của mình và đạt được hiệu quả như mong đợi. Hãy đọc những thông tin thú vị và hữu ích khác mà tôi cung cấp cho bạn.

Tìm việc nhanh chóng

Chia thành VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data - ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 7209 & cateid = 91 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (to data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more" ). attr ("data -id", x);});}}); $ ("show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd") . click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd ") .click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude "). addClass (" hidden_dtblog ");});

Bài viết cùng chủ đề: