26 lượt xem

Thẻ kho là gì? Tổng hợp thông tin chi tiết nhất về thẻ kho | Educationuk-vietnam.org

Công việc quản lý điều hành

1. Thẻ lưu trữ là gì?

Thẻ kho hay còn gọi là phiếu xuất kho do kế toán lập và do trưởng kho lập với nội dung liên quan đến số lượng hàng hóa nhập và số lượng hàng hóa tồn kho. Ngoài hàng hóa, phiếu xuất kho còn là nơi thu thập tất cả các thông tin về vật tư, bao gồm cả dụng cụ thiết bị, sản phẩm cùng xuất xứ và lưu vào kho.

Mỗi thẻ kho chứa thông tin về loại hàng hóa, sản phẩm, công cụ, dụng cụ nào khác mà thủ kho – quản lý kho có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào cuối ngày. Theo dõi số liệu trên phiếu nhập, xuất kho liên quan đến số lượng ra vào kho hàng ngày, thủ kho lập thẻ kho cho từng loại sản phẩm, hàng hoá, công cụ, dụng cụ rồi tổng hợp vào sổ sổ hàng tồn kho. và gửi lại cho kế toán.

Thẻ kho là gì?

Thẻ kho là nhiệm vụ và trách nhiệm của thủ kho, thông tin trong thẻ kho sẽ là nguồn dữ liệu quan trọng trong công tác kế toán và kết quả của quá trình tổng hợp cũng sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, hoạt động và quản lý của quản lý kho. .

Vậy thẻ lưu trữ được tạo ra để làm gì? Thẻ kho dùng để làm gì? Chúng ta hãy cùng nhau thực hành phân tích vấn đề này trong phần còn lại của bài viết dưới đây.

2. Thẻ lưu trữ dùng để làm gì? Mục đích và vai trò của thẻ

Như các bạn đã biết, vai trò quan trọng của kế toán không chỉ là tính toán các con số về thu nhập, doanh thu mà còn cả tài sản và nguồn vốn của công ty. Số liệu thống kê sẽ thể hiện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, nguồn vốn, tài sản, … của công ty, nhưng kế toán còn có nhiệm vụ tổng hợp thông tin và thực hiện các công việc tiên quyết, pháp chế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thuế và báo cáo tài chính.

Điều này có nghĩa là thông tin về toàn bộ số lượng hàng hóa xuất nhập tồn trên phiếu xuất kho sẽ là nguồn thông tin để kế toán tiếp tục đối chiếu, đối chiếu giữa nguồn hàng nhập, tồn trên giấy và thực tế không. phù hợp hay không?

Thẻ kho dùng để làm gì?  Mục đích và vai trò của thẻ
Thẻ kho dùng để làm gì? Mục đích và vai trò của thẻ

Thẻ kho cũng là một dạng chứng từ mà kế toán dùng làm căn cứ để tổng hợp, thống kê các loại chứng từ khác. Đây là toàn bộ công dụng và mục đích của thẻ kho – công việc có ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và kết quả của kế toán.

Mọi số liệu thống kê ghi trên thẻ sẽ được xác thực khi kế toán trực tiếp kiểm tra và nhận thẻ kho từ thủ kho. Số lượng thẻ kho được báo cáo hàng ngày sẽ làm căn cứ để hạch toán thống kê cuối kỳ.

Công việc kế toán hàng tồn kho

3. Ai lập thẻ kho? Và người viết thông tin về ai?

Theo quy định, người lập thẻ kho là kế toán với thông tin cho các mặt hàng, mục tiêu cụ thể sau đó trả thẻ cho thủ kho. Thủ kho là người thực hiện công đoạn tiếp theo là ghi chép đầy đủ các thông tin về sản phẩm, công cụ, dụng cụ, hàng hoá trong kho.

    Ai là người tạo ra thẻ kho?  Và người viết thông tin về ai?
Ai là người tạo ra thẻ kho? Và người viết thông tin về ai?

Trong một số trường hợp, thủ kho cũng có thể là người lập thẻ kho và là người xuất trình thẻ kho. Tuy nhiên, về nguyên tắc chung, việc tạo thẻ kho vẫn là kế toán.

4. Hướng dẫn chi tiết cách làm thẻ kho cả về hình thức và nội dung

Khi bạn đã biết thông tin thẻ kho là gì? Thẻ kho do ai tạo ra và thực hiện, vậy thẻ kho bao gồm những thông tin gì? Về nội dung chính, thẻ lưu trữ bao gồm các nội dung chính sau:

Tên thẻ kho bao gồm các thông tin sau:

– Ghi rõ số kho, người lập thẻ kho và số tờ thẻ kho.

– Tên hàng hóa, nhãn hiệu và thông tin về yêu cầu, chỉ tiêu chất lượng sản phẩm

– Số thẻ kho

Bảng thống kê được chia thành các cột, mỗi cột sẽ chứa các thông tin cụ thể như sau:

Hướng dẫn chi tiết cách tạo thẻ kho cả về hình thức và nội dung
Hướng dẫn chi tiết cách tạo thẻ kho cả về hình thức và nội dung

– Cột A điền thông tin về số thứ tự của hàng hóa

– Cột B ghi thời gian ngày, tháng, năm căn cứ vào phiếu nhập, xuất.

– Cột C, D lần lượt là số phiếu nhập đến và phiếu gửi đi, dựa trên số phiếu nhập và phiếu gửi đi.

– Cột E: Phần thuyết minh bổ sung thông tin về các sự kiện kinh tế phát sinh trong quá trình nhập thông tin (Nếu có thông tin về số lượng hàng hóa xuất, nhập, tồn kho thì có thể nhập vào cột này.

– Cột F là thông tin ghi ngày nhập, xuất

Tiếp theo là cột có số thứ tự lần lượt là 1, 2, 3 với dữ liệu lần lượt là số lượng hàng hóa nhập, xuất, tồn kho. Trong đó cột 3 – số lượng tồn kho được hiểu là số lượng hàng tồn kho sau mỗi lần xuất nhập kho hoặc số lượng tồn hàng ngày.

Cuối cùng, cột G là cột ghi chữ ký xác nhận của kế toán viên sau khi đã kiểm tra thông tin. Ở cuối bảng từ cột E đến G là thông tin về tổng số liệu thống kê cuối cùng.

– Sau thông tin cho bảng đó, phần còn lại là thông tin cho số trang nội dung trong sổ xuất kho.

– Thông tin xác nhận: Chữ ký của người lập bàn – thủ kho, chữ ký của kế toán kho và trưởng bộ phận và ghi rõ họ tên.

Công việc của giám sát kho

Hướng dẫn chi tiết cách tạo thẻ kho cả về hình thức và nội dung
Hướng dẫn chi tiết cách tạo thẻ kho cả về hình thức và nội dung

Về hình thức thực hiện: Thẻ kho là loại thẻ được lập theo hình thức đặc biệt, đóng vào sổ và chuyển trả cho kế toán để tiếp tục tổng hợp, đối chiếu, so sánh với số lượng chi tiết vật tư.

Đây là toàn bộ nội dung và cách trình bày của thẻ kho mà bạn cần chú ý để có cách trình bày thẻ kho được chính xác hơn. Việc trình bày thông tin đảm bảo tính chính xác và nhất quán lớn nhất trong việc kiểm kê dữ liệu để có những điều chỉnh hợp lý sau này.

Trong quá trình bạn trình bày để tránh những sai sót, một số lưu ý về phiếu xuất kho mà bạn cần chú ý sẽ được chúng tôi trình bày trong nội dung sau đây.

5. Một số lưu ý trong quy trình làm việc với thẻ kho đối với kế toán kho

Sau khi kế toán tạo thẻ kho và chuyển cho thủ kho – quản lý kho và họ sẽ ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào thẻ kho này, cuối ngày kế toán phụ trách nên đi kiểm tra và xác nhận thông tin. trên phiếu xuất kho và sắp xếp các thông tin sao cho hợp lý.

Một số lưu ý trong quy trình làm việc với thẻ kho đối với kế toán kho
Một số lưu ý trong quy trình làm việc với thẻ kho đối với kế toán kho

Số liệu trình bày trên thẻ kho mà thủ kho ghi chép cần được thực hiện hàng ngày và cần đảm bảo thông tin có độ chính xác cao, khớp với nhau.

Người tìm việc

6. So sánh sự khác nhau giữa phiếu nhập kho và sổ chi tiết kế toán NVL nguyên vật liệu.

Trong quá trình làm việc, đặc biệt là những bạn mới bắt đầu, bạn rất dễ hiểu nhầm và nhầm lẫn giữa hai khái niệm là thẻ kho và kế toán chi tiết vật tư. Do đó trong phần nội dung này chúng ta chuyển sang phân biệt sự khác nhau giữa thẻ kho và sổ chi tiết nguyên vật liệu kế toán qua các điểm sau.

Thẻ kho sẽ được lập thành sổ nhật ký, sổ kho sẽ là nguồn chứng từ mà kế toán sẽ dựa vào đó mà tổng hợp vào sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu. Trong đó, nội dung chủ yếu trên thẻ kho và sổ kho chỉ tổng hợp số lượng hàng hóa xuất, nhập, tồn hàng ngày.

Trong khi đó, sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu là nơi tổng hợp tất cả các thông tin về hàng hoá cả về số lượng, chất lượng và giá trị của chúng. Sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu là nơi tổng hợp những thông tin chi tiết nhất về tình hình xuất nhập vật tư trong kho.

So sánh sự khác nhau giữa thẻ kho và sổ chi tiết kế toán NVL nguyên vật liệu.
So sánh sự khác nhau giữa thẻ kho và sổ chi tiết kế toán NVL nguyên vật liệu.

Ngoài ra, căn cứ vào thông tin thẻ tồn kho, kế toán sẽ kiểm tra, đối chiếu với thông tin đã ghi trên sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu.

Điểm chung duy nhất ở đây là cả thẻ / sổ kho và sổ kế toán chi tiết vật tư đều được ghi chép và kiểm tra hàng ngày.

Trên thực tế, cả hai loại sổ này đều là quy trình công tác kiểm kê nguyên vật liệu. Trong đó thẻ kho / sổ kho là thông tin để đối chiếu, so sánh đối với sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu, sau đó sẽ là thông tin chủ yếu để tổng hợp thành bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho. vật liệu cuối tháng.

Thẻ kho là gì? Đọc xong bài viết bạn đã trả lời được câu hỏi đó chưa? Thẻ kho là một trong những phương tiện lưu giữ những thông tin quan trọng mà công việc liên quan trực tiếp đến kế toán, dựa vào đó kế toán có thể điều chỉnh số liệu sao cho phù hợp nhất, hạn chế sai sót, chênh lệch giữa số liệu thống kê và số thực tế. .

So sánh sự khác nhau giữa thẻ kho và sổ chi tiết kế toán NVL nguyên vật liệu.
So sánh sự khác nhau giữa thẻ kho và sổ chi tiết kế toán NVL nguyên vật liệu.

Qua bài viết Thẻ kho là gì? Mong các bạn hiểu chính xác về công việc này, quy trình làm việc, các đối tượng liên quan, những lưu ý trong quá trình thực hiện và phân biệt được đặc điểm, tính chất của thẻ kho / sổ hàng tồn kho và sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu.

Tìm việc

Tìm việc nhanh chóng

Chia thành VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data - ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 11725 & cateid = 87 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (to data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more" ). attr ("data -id", x);});}}); $ ("display_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). display (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd") . click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd ") .click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude "). addClass (" hidden_dtblog ");});

READ  Giải Công nghệ 8 Bài 30. Biến đổi chuyển động | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: