5 lượt xem

The Simple Past tense – Thì quá khứ đơn | Educationuk-vietnam.org

Thì quá khứ đơn

(Mẫu

Dựa trên hình thức quá khứ, động từ được chia thành hai loại

1 / Động từ thường là những động từ thêm -ed để tạo thành đơn nguyên thể và nguyên thể đơn.

Ví dụ: dạng đơn giản thì quá khứ phân từ cơ bản

Chơi chơi

Flisni foli lá

2 / Động từ bất quy tắc là động từ có nguyên thể và nguyên thể của chúng, ta không thể thêm -ed.

Ví dụ: dạng đơn giản thì quá khứ phân từ cơ bản

Xem nhìn thấy đầu tiên

Đi chỗ khác

(B) Chính tả: Cách thêm -ed vào động từ thông thường

1 / Quy tắc chung: chúng ta thường thêm -ed vào sau động từ

Vd: Cần – cần Chơi – đã chơi

thắng. Ec – eci

2 / Các trường hợp ngoại lệ

  • Động từ kết thúc bằng -e thì im lặng, chúng ta chỉ cần thêm -d.

VD: Đã đến – đã đến. nhận ra – nhận ra

  • Động từ có 1 âm tiết, kết thúc bằng 1 phụ âm, đứng trước một nguyên âm, nhân đôi phụ âm rồi thêm -ed

Vd: Dừng – cấm, cấm – cấm

  • Động từ kết thúc bằng -y

– Nếu trước -y là một nguyên âm thì ta thêm -ed.

Vd: play – play, stay – stay

– Nếu trước -y là phụ âm. chúng tôi thay đổi -y thành -i sau đó thêm -ed

Ví dụ: Đã được chứng minh. qaj-qar

  • Động từ hai âm tiết thì vần trắc nghiệm thứ hai được phát âm, nếu tận cùng là phụ âm, đứng trước một nguyên âm thì ta nhân đôi phụ âm, sau đó ta thêm -ed.

Vd: prefer – ưu tiên, để riêng

(C) Pronunciation (Cách phát âm)

Khi -ed được thêm vào động từ. chúng ta phải chú ý đến cách phát âm -ed. -ed đọc là:

1) / id / khi thêm động từ kết thúc bằng / d, t /

Vd: trồng / kẻ sọc /. need / hi: did /

2) / t / khi được thêm vào các động từ kết thúc bằng âm / p, k, s, l, tl /

Vd: watch / wot / t /, wash / ‘wDjt /, stop / stopt /

eci / wo: kt / bị mất / sương mù /

3) / d / ngoại trừ 2 trường hợp trên

Vd: thân yêu / ‘lAvd /. ở lại / steid /

(D) Các dạng và câu hỏi phủ định

1 / Folja Be

a / Tiêu cực (Phủ định)

I / he / she / She + was not + ...

Bạn + chúng tôi / họ + không + ...

Dạng rút gọn: was not = đã không

đã không = were not / w3: nt /

Ví dụ: Hôm qua Tom đã không ở trong hoine. (Hôm qua Tom không có nhà)

b / Question (câu hỏi)

Từ gì + đã + S + …?

(từ để hỏi)

Ví dụ: Hôm qua Tom có ​​ở nhà không?

– Vâng, anh ây la.

– Ko, không phải anh ấy

Hôm qua anh ấy ở đâu?

(Hôm qua anh ấy ở đâu?)

– Anh ấy đang ở nhà chú của anh ấy. (Anh ấy đang ở nhà chú của anh ấy)

2 / Động từ thông dụng

a / Tiêu cực (Phủ định)

S + no / no + V (infinitive) + …

Gia đình Browns đã đến bữa tiệc tối qua.

(Nhà Browns đã đi dự tiệc tối qua.)

-> Gia đình Browns đã không đi dự tiệc tối qua.

Sáng hôm qua chúng tôi đã đến trường.

(Sáng hôm qua chúng tôi đã đi học)

-> Chúng tôi đã không đi học vào sáng hôm qua.

b / Câu hỏi

Wh-word + made + S + V (infinitive) …?

Gia đình Browns đã đến bữa tiệc tối qua.

-> Nhà Browns có đi dự tiệc tối qua không? – Có, họ đã làm.

Những người Browns đã đi đâu vào đêm qua? – Họ đã đi dự tiệc.

(Nhà Browns đã đi đâu vào tối qua? – Họ đã đi dự tiệc.)

(E) Sử dụng

Quá khứ đơn được sử dụng để mô tả:

1 / Sự việc xảy ra trong quá khứ có thời gian với các trạng từ chỉ thời gian như hôm qua (hôm qua), cuối cùng, trước đây (quá khứ)

Ví dụ: The Browns đã đi đến bữa tiệc đêm qua.

2 / Sự kiện đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ

Ví dụ: A. Graham Bell đã phát minh ra điện thoại.

(ZA Graham Bell đã phát minh ra điện thoại)

W. Shakespeare viết kịch “Romeo và Juliet”

(W. Shakespeare viết vở kịch “Romeo và Juliet”)

3 / Sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ và đã kết thúc.

Ví dụ: Anh ấy sống ở London khi còn là một đứa trẻ.

(Khi còn nhỏ, anh ấy sống ở London.)

Chúng tôi ở lại với bạn bè của chúng tôi vào tháng Năm.

(Chúng tôi đã ở với bạn bè vào tháng 5)

4 / Một thói quen, một việc lặp lại trong quá khứ.

Ví dụ: Tom luôn khóc và la hét suốt đêm.

(Tom đã khóc cả đêm)

Khi chúng tôi sống trong làng, chúng tôi đi đánh cá hai lần một tháng.

(Khi chúng tôi sống trong làng, chúng tôi đi câu cá hai lần một tháng.)

READ  Soạn bài “Truyện Kiều” của Nguyễn Du | Educationuk-vietnam.org