82 lượt xem

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ FPT Smart Cloud | Educationuk-vietnam.org

bài thuyết trình của công ty

FPT Smart Cloud là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Điện toán đám mây (Cloud). Là công ty thành viên mới nhất được thành lập trong Tập đoàn FPT, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng nền tảng AI và Cloud đẳng cấp thế giới, đột phá về tốc độ và năng suất. Bằng cách này, mang lại hiệu quả tối ưu cho các quy trình tự động hóa tiên tiến và phương pháp vận hành giữa con người và máy móc. FPT Smart Cloud tham vọng dẫn đầu thị trường trong 5 năm tới bằng cách tập trung xây dựng nền tảng công nghệ vững chắc, phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và mở rộng kết nối toàn cầu. Đội ngũ nghiên cứu và vận hành trực tiếp sản phẩm hiện nay lên đến 150 cán bộ là các nhà khoa học và chuyên gia công nghệ, tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng như: Đại học Cambridge, Đại học Versailles, Đại học Khoa học và Công nghệ. Địa điểm Pusan, Đại học Stuttgart, Đại học Công nghệ Nanyang Hai giải pháp chiến lược của FPT Smart Cloud trong hành trình chuyển đổi số là: + Nền tảng trí tuệ nhân tạo toàn diện FPT.AI (https://fpt.ai/vi) + FPT Smart Nền tảng đám mây (https://fptcloud.com)

READ  InDesign là gì? Những điều cần biết cơ bản nhất về Indesign | Educationuk-vietnam.org