29 lượt xem

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Infinox | Educationuk-vietnam.org

INFINOX Limited được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Mauritius với tư cách là đại lý đầu tư theo số giấy phép GB20025832.

INFINOX Capital là tên giao dịch đã đăng ký của IX Capital Group Limited, được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Bahamas (‘SCB’) theo Số đăng ký SIA F-188. Chúng tôi được SCB ủy quyền kinh doanh, điều tiết và quản lý chứng khoán. Văn phòng đăng ký của chúng tôi đặt tại 201 Church St, Sandyport, West Bay Street, PO Box N-3406, Nassau, Bahamas.

INFINOX Capital Ltd SA là Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính được Ủy quyền và được quy định bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính theo FSP số 50506 (INFINOX Capital Ltd SA đóng vai trò trung gian cho INFINOX Capital).

Infinox Limited (Anh), là một công ty đã đăng ký hợp lệ tại Vương quốc Anh theo số công ty 11290391 để hoạt động như một nhà xử lý thanh toán, với địa chỉ đã đăng ký Dawson House, 5 Jewry Street, London, EC3N 2EX. INFINOX là thương hiệu của INFINOX Capital Ltd, một công ty được đăng ký tại Vương quốc Anh với số công ty 06854853. INFINOX Capital Ltd được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính với số đăng ký 501057.

READ  Bách Khoa Aptech là gì? Có nên theo học Aptech để lập nghiệp? | Educationuk-vietnam.org