8 lượt xem

Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội | Educationuk-vietnam.org

A. GIỚI THIỆU

B. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

I. Thông tin chung

1. Thời gian đăng ký

 • Trường tổ chức nhiều kỳ thi tuyển sinh và nhận hồ sơ liên tục.

2. Đơn xin nhập học

– Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường.

– Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

– Thí sinh sử dụng 1 trong 3 kết quả dưới đây:

 • Bản sao công chứng học bạ THPT (đối với kết quả học tập lớp 12).
 • Thẻ dự thi THPT năm 2022.
 • Bản sao bằng tốt nghiệp THPT và giấy chứng nhận hoàn thành văn hóa THPT có công chứng.
 • Phí xét tuyển: 30.000đ / hồ sơ.

3. Đối tượng đăng ký

 • Ứng viên phải hoàn thành chương trình trung học hoặc tương đương.

4. Lĩnh vực đăng ký

 • Tuyển sỉ toàn quốc.

5. Cách thức chấp nhận

 • Xét tuyển dựa vào kết quả học kỳ 1 lớp 12.
 • Xét tuyển dựa vào kết quả tốt nghiệp THPT năm 2022.
 • Nhập học dựa trên bằng tốt nghiệp trung học.

6. Bài học

Học phí 1 năm học (2 học kỳ) như sau:

Nhóm ngành

Kinh tế, hành chính, ngôn ngữ

Kỹ thuật, công nghệ, điện tử, du lịch

Bảng điều khiển

7.800.000 vnđ 9,400,000 vnđ

Trung gian

6.900.000 vnđ 8.200.000 vnđ

II. Các ngành tuyển dụng

Thời gian huấn luyện:

 • Trình độ cao đẳng: 2,5 năm.
 • Mức độ trung bình: 1 năm.

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHỎ

Trường cao đẳng cộng đồng hà nội
Cơ sở Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Trường cao đẳng cộng đồng hà nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trên u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Review Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: