5 lượt xem

Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai | Educationuk-vietnam.org

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai
 • Tên tiếng Anh: Bach Mai Medical College (BMMC)
 • Mã trường: CBM
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ đào tạo: Cao đẳng – Cao đẳng – Tại chức
 • Địa chỉ: Rịa Giải Phóng 78, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
 • ĐT: (84) 0243868 5651
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: http://bmmc.edu.vn
 • Facebook: www.facebook.com/Caodangybachmai/

B. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian nhận hàng

 • Thời gian nhận hồ sơ: Liên tục các tháng trong năm.

2. hồ sơ tuyển

 • Phiếu đăng ký học cao đẳng chính quy (theo mẫu của trường).
 • Bản sao giấy chứng nhận kết quả kỳ thi Matura (nếu xét kết quả kỳ thi THPT).
 • Học bạ cấp 3 có công chứng (nếu xét tuyển học bạ).
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT (tốt nghiệp trước năm 2021).
 • Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có),
 • 01 phong bì dán kín, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

3. Đối tượng đăng ký

 • Ứng viên phải hoàn thành chương trình trung học hoặc tương đương.
READ  Những điều sinh viên IT cần biết để xin việc khi ra trường | Educationuk-vietnam.org

4. Lĩnh vực đăng ký

 • Tuyển sỉ toàn quốc.

5. Cách thức chấp nhận

 • Kiểm tra điểm trung học phổ thông.
 • Nhập học dựa trên kết quả của kỳ thi Matura.

6. Bài học

 • Học phí năm 2020: 940.000đ / tháng x 4 tháng = 3.760.000đ / học kỳ.

II. Các ngành tuyển dụng

* Xem thêm: Tổ hợp các môn xét tuyển Đại học – Cao đẳng

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHỎ

Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trên u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: