7 lượt xem

Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ | Educationuk-vietnam.org

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ
 • Mã trường: CDD1501
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông
 • Địa chỉ: Khu 5, Trường Thịnh, thành phố Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
 • ĐT: 0210.3714.143
 • E-mail: [email protected]
 • Trang mạng: http://www.cyp.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/cyp.edu.vn/

B. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH NĂM 2022

I. Thông tin chung

1. Thời gian nhận hàng

 • Trường nhận hồ sơ và xét tuyển liên tục trong năm từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2022.

2. Đơn xin nhập học

– Hệ cao đẳng:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu Cao đẳng Y tế Phú Thọ.
 • Học bạ cấp 3 (bản sao có công chứng).
 • Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2022) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022.
 • Giấy tờ xác nhận đối tượng, khu vực ưu tiên trong cuộc tổng điều tra (nếu có).
 • 01 phong bì dán sẵn và ghi rõ địa chỉ người nhận.

– Trình độ trung cấp:

 • Mẫu đơn đăng ký TCCN năm 2022.
 • Học bạ cấp 3 (bản sao có công chứng).
 • Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2022) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022.
 • Hai phong bì dán sẵn và ghi rõ địa chỉ người nhận.

3. Đối tượng đăng ký

 • Ứng viên phải hoàn thành chương trình trung học hoặc tương đương.
READ  Toàn bộ từ khóa Lịch sử lớp 12 giúp thí sinh tránh liệt thi THPT quốc gia 2021 | Educationuk-vietnam.org

4. Lĩnh vực đăng ký

 • Tuyển sỉ toàn quốc.

5. Cách thức chấp nhận

6. Bài học

II. Các ngành tuyển dụng

1. Hệ cao đẳng

 • Thời gian đào tạo hệ cao đẳng: 03 năm.

2. Hệ thống trung gian

Thời gian đào tạo trung cấp: 02 năm.

STT Ngành đào tạo Mã ngành

Sự kết hợp của chủ đề lựa chọn

Ngày thứ nhất bệnh xá 5720301

Toán – Lý – Hóa
Toán – Hóa – Sinh

2 tiệm thuốc 5720201
3 Kỹ thuật hình ảnh y tế 5720601
4 Kỹ thuật xét nghiệm y tế 5720602
5 Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng 5720604
6 Nữ hộ sinh 5720303
7 Bác sĩ 5720101
số 8 Lương y y học cổ truyền 5720102

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHỎ

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ
Khu H5 Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position " "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trong u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: