5 lượt xem

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Đông Á | Educationuk-vietnam.org

TT Ngành đào tạo Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT năm 2022.

TÔI Nhóm ngành y tế Ngày thứ nhất tiệm thuốc 7720201

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

2 bệnh xá 7720301

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

3 Dinh dưỡng 7720401

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

4 Mẹ * 7720302

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

5 Kỹ thuật phục hồi chức năng * 7720603

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

biệt phái Nhóm sư phạm 6 Giáo dục mầm non 7140201

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
M06: Văn, Toán, Năng khiếu

7 Trường tiểu học 7140202

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
M06: Văn, Toán, Năng khiếu

số 8 Tâm lý 7310401

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

III Nhóm kinh doanh – Quản lý 9 Quản trị kinh doanh 7340101

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

mười tiếp thị 7340115

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

READ  Zappos là gì? Rút ra được gì từ hãng bán lẻ giày lớn nhất thế giới | Educationuk-vietnam.org
11 Kinh doanh quốc tế 7340120

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

thứ mười hai Thương mại điện tử 7340122

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

13 Quản lý và hậu cần chuỗi cung ứng 7510605

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

14 Kế toán viên 7340301

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

15 Tài chính – ngân hàng 7340201

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

16 Quản trị nhân sự 7340404

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

17 người quản lý 7340406

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

18 Truyền thông đa phương tiện 7320104

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

IV Nhóm pháp lý 19 Luật kinh tế 7380107

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

READ  Thông tin tuyển sinh Khoa Y | Educationuk-vietnam.org
20 pháp luật 7380101

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

ruy băng Nhóm ngôn ngữ và văn hóa 21 Ngôn ngữ tiếng anh 7220201

A00: Toán, Lý, Hóa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

22 người Trung Quốc 7220204

A00: Toán, Lý, Hóa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D04: Văn, Toán, Tiếng Trung
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

23 tiếng Nhật 7220209

A00: Toán, Lý, Hóa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D06: Văn, toán, tiếng Nhật
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

24 HÀN QUỐC 7220210

A00: Toán, Lý, Hóa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
DD2: Văn, toán, tiếng Hàn
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

TẠI VÌ Ngành du lịch – khách sạn 25 Quản lý khách sạn 7810201

C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

26 Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103

C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

27 Dịch vụ quản lý nhà hàng và ăn uống 7810202

C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

VII Nhóm ngành công nghiệp máy tính và CNTT 28 Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 7480112
READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hồng Đức | Educationuk-vietnam.org

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

29 công nghệ thông tin 7480201

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

30 Kỹ thuật máy tính * 7480106

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

VIII Nhóm công nghệ – kỹ thuật 31 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

32 Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử 7510301

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

33 Điều khiển và tự động hóa CNCT 7510303

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

34 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

35 Công nghệ thực phẩm 7540101

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

36 Nông nghiệp công nghệ cao 7620101

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_position "," setting_process_position " "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail_news, resize_nows ":" ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_igage_ize_ 0, mobile_ignature_ize_ize_ 0," mobile_ignature " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm c u1ee9u 4 thông tin c ucff00 u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh vào u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: