60 lượt xem

Thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cho nam sinh viên | Educationuk-vietnam.org

Dưới đây, Không. đăng ký xin hướng dẫn các bạn thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để tiếp tục học tập.

Các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

– Theo quy định độ tuổi gọi nhập ngũ từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Đặc biệt đối với công dân đã được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi đăng ký lên đến 27 tuổi.

Những trường hợp sau đây có quyền tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

  • Không đủ điều kiện phục vụ trong Quân đội theo quyết định của Hội đồng Xét duyệt Y khoa.
  • Là người lao động duy nhất phải trực tiếp chăm sóc thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa hết tuổi lao động; thành viên gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp thành phố.
  • Con của bệnh binh bị nhiễm chất độc da cam mất khả năng lao động từ 61% đến 80%.
  • Có anh, chị, em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
  • Người thuộc diện di cư, tái định cư trong 3 năm đầu đến thành phố đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên thành lập.
  • Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được bố trí công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
  • Đang học trong cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy của cơ sở giáo dục chuyên nghiệp trong thời gian đào tạo cấp văn bằng đào tạo.
READ  Sách là gì? Lợi ích của việc đọc sách? | Educationuk-vietnam.org

=> Như vậy, sinh viên đại học, cao đẳng có quyền được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Thủ tục đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Sinh viên phải nộp tất cả các tài liệu sau:

  • Bản gốc đơn xin hoãn đăng ký thời bình
  • Xác nhận của trường đại học hoặc cao đẳng bạn đang theo học.

Sau đó trình Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết. Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ xem xét đơn yêu cầu tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và xác minh xem công dân có quyền được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hay không. Sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ thông báo kết quả đối với trường hợp của thí sinh.

2, Mẫu đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự:

Suzy

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullment ":" setting_process_fullment " 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_height": tiny_image_height " ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0," resize_image ":" resize_news_news_image_tin "120 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_newsize_width: 400 "," resize_news ": 400", " 400 "," resize_news_image_width ":" 0, "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_width": 0, "resize_ mobile_news_image_height": 0, "setting_signature_on": "1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass " : "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass": "zamalovely! @ #", "Site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_data "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": " setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Mặc dù u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Yêu cầu thông tin c u1ee9u u0f u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};