3 lượt xem

Tìm hiểu về tổ hợp môn khối D66, D68, D69 …D75, D76, D77? | Educationuk-vietnam.org

Trong tổ hợp môn thi nâng cao môn Ngoại ngữ, nhiều thí sinh vốn dĩ chỉ biết đến các khối thi truyền thống như D1, D2 hay D3, D4… Vậy khối D66, D68… D77 gồm những tổ hợp môn nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về khối thi mới này nhé!

1. Khối D66, D68, D69… D75, D76, D77 gồm những môn thi nào?

Các môn thi chính của các khối cụ thể của kỳ thi mở rộng bao gồm các môn sau:

 • Khối D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Khối D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • Khối D69: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • Khối D70: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • Khối D72: Văn, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Anh
 • Khối D73: Văn, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Đức
 • Khối D74: Văn, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Nga
 • Khối D75: Văn, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Nhật
 • Khối D76: Văn, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Pháp
 • Khối D77: Văn, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Trung

Các khối thi này có sự kết hợp giữa thi ghi nhớ và ngoại ngữ. Trong kỳ thi THPT Quốc gia những năm gần đây có sự thay đổi về hình thức thi nên việc xét tuyển vào các trường ĐH, khoa chủ yếu vẫn theo hình thức: Kết quả và thang điểm. Nhiều thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh những năm gần đây được cho là có lợi cho thí sinh.

READ  Trên Trái Đất không có khối khí nào sau đây | Educationuk-vietnam.org

Do đó, ở các khối thi trên sẽ chỉ thi môn ngữ văn dưới hình thức tự luận, còn lại các môn: Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Anh, Nga, Nhật, Pháp, Đức, Trung … sẽ được áp dụng trong biểu mẫu. của một bài kiểm tra.

tim-hieu-ve-to-hop-mon-khoi-d66-d68-d69-d75-d76-d77Các môn thi tổ hợp khối D mở rộng

2. Những ngành nào gồm các khối D66, D68, D69… D75, D76, D77?

Thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo các văn bằng sau để lựa chọn cho phù hợp với năng lực của bản thân cũng như vị trí địa lý:

3. Trường nào gồm các khối D66, D68, D69… D75, D76, D77?

Ngoài sự mới lạ của kỳ thi THPT Quốc gia cũng như quy chế đăng ký hiện hành đối với các khối thi D66, D68, D69… D77 có những trường đại học đăng ký thí sinh có thể tham khảo như vd.

Trên đây là thông tin về các tổ hợp môn ở các khối D66, D68, D69 … D75, D76, D77 cho các khối thi, các ngành và các trường ĐH đào tạo trên cả nước, để thí sinh và phụ huynh có thể cân nhắc trong quá trình này. Lựa chọn một nghề nghiệp phù hợp với bạn.

HAY NHIN NHIÊU HƠN:

 • Tổ hợp các môn học, ngành nghề và trường tuyển sinh
 • Khối D1 gồm những tổ hợp môn và hướng nào? Trường nào đào tạo?
 • Khối D2 gồm những môn nào, hướng đi và trường nào?
 • Khối D3 nhận tài liệu gì? Hướng nào và trường nào đào tạo?
 • Tổng quan chung về khối thi khối D4 bao gồm những môn thi và môn thi nào?
 • Tổng hợp các môn học, ngành học và trường học khối D5
 • Khối D6 và những thông tin thí sinh cần biết
 • Khối D7 gồm những môn gì? Tuyển sinh theo hướng nào, trường nào?
 • Khối D8 gồm những môn gì và trường nào tuyển sinh?
 • Tìm hiểu về khối D10 và các ngành, trường đào tạo?
 • Khối D11, D12, D13 thi những môn gì? Ngành nào?
 • Tìm hiểu xem khối D14 gồm những môn gì? Ngành nào?
 • Đề thi tìm hiểu khối D15 là môn gì? Ngành nào?
 • Tìm hiểu về tổ hợp các khối D16, D17, D18, D19… .D28, D29, D30?
 • Khối D31, D32, D33, D34, D35 thi những môn gì? Hướng nào và trường nào?
 • Khối D41, D42, D43, D44, D45… D55… D65 thi những môn gì? Hướng nào và trường nào?

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm c u1ee9u 4 thông tin c ucff00 u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh vào u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: