4 lượt xem

Tìm hiểu về tổ hợp môn khối thi D78, D79 gồm những môn thi nào? | Educationuk-vietnam.org

Khối D78, D79 là tổ hợp môn ngoại ngữ chuyên ngành, trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chi tiết và đầy đủ về các khối D78, D79 cũng như những lưu ý khi lựa chọn tổ hợp khối D78, D79.

1. Khối thi D78 và D79 gồm những tổ hợp môn nào?

Tổ hợp khối D78 gồm 3 môn thi chính:

 • Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

Tổ hợp khối D79 gồm 3 môn thi:

 • Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Đức

Trong đó tổ hợp môn Khoa học xã hội gồm ba môn tổ hợp là Địa lý, Lịch sử và Giáo dục công dân. Với những thay đổi của kỳ thi THPT Quốc gia nhằm tăng khả năng trúng tuyển, thí sinh cần ôn tập kỹ các môn thi và tổng hợp lượng kiến ​​thức đã nắm chắc. Vì đề thi sẽ bao gồm cả kiến ​​thức lớp 11 và kiến ​​thức lớp 12.

tim-hieu-ve-to-hop-mon-khoi-thi-d78-d79-gom-nhung-mon-thi-naoĐề thi các môn khối D78, D79

2. Những ngành nào gồm các khối D78, D79?

Thí sinh có thể theo dõi các môn của khối D78, D79 như sau:

3. Khối D78 và D79 thi vào trường nào?

Danh sách các trường Đại học khối D78, D79 khu vực phía Bắc

Danh sách các trường đại học khối D78, D79 khu vực miền trung

Danh sách các trường Đại học khối D78, D79 khu vực phía Nam

Trên đây là những thông tin về khối D78, D79 hi vọng sẽ là những kiến ​​thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập và thi đỗ.

READ  Quản trị học là gì? Yếu tố quan trọng để trở thành nhà quản trị giỏi | Educationuk-vietnam.org

HAY NHIN NHIÊU HƠN:

 • Tổ hợp các môn học, ngành nghề và trường tuyển sinh
 • Khối D1 gồm những tổ hợp môn và hướng nào? Trường nào đào tạo?
 • Khối D2 gồm những môn nào, hướng đi và trường nào?
 • Khối D3 nhận tài liệu gì? Hướng nào và trường nào đào tạo?
 • Tổng quan chung về khối thi khối D4 bao gồm những môn thi và môn thi nào?
 • Tổng hợp các môn học, ngành học và trường học khối D5
 • Khối D6 và những thông tin thí sinh cần biết
 • Khối D7 gồm những môn gì? Tuyển sinh theo hướng nào, trường nào?
 • Khối D8 gồm những môn gì và trường nào tuyển sinh?
 • Tìm hiểu về khối D10 và các ngành, trường đào tạo?
 • Khối D11, D12, D13 thi những môn gì? Ngành nào?
 • Tìm hiểu xem khối D14 gồm những môn gì? Ngành nào?
 • Đề thi tìm hiểu khối D15 là môn gì? Ngành nào?
 • Tìm hiểu về tổ hợp các khối D16, D17, D18, D19… .D28, D29, D30?
 • Khối D31, D32, D33, D34, D35 thi những môn gì? Hướng nào và trường nào?
 • Khối D41, D42, D43, D44, D45… D55… D65 thi những môn gì? Hướng nào và trường nào?
 • Tìm hiểu về tổ hợp các khối D66, D68, D69… D75, D76, D77?

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm c u1ee9u 4 thông tin c ucff00 u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh vào u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};