2 lượt xem

Tìm hiểu về tổ hợp môn khối thi D90, D91, D92 … D97, D98, D99? | Educationuk-vietnam.org

Một trong những chủ đề được nhiều học sinh quan tâm nhất hiện nay đó chính là lựa chọn khối thi cũng như các môn học, ngành nghề trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Và chọn khối thi phù hợp và ôn luyện như thế nào? nó phải được dễ dàng. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể về tổ hợp các khối thi D90, D91, D92… D97, D98, D99.

1. Khối D90, D91, D92… D97, D98, D99 gồm những môn thi nào?

3 môn thi chính của các khối thi mở rộng này gồm:

THI CÔNG KHỐI

KIỂM TRA

Khối D90

Toán, Khoa học, Tiếng Anh

Khối D91

Toán học, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Pháp

Khối D92

Toán học, Khoa học tự nhiên, tiếng Đức

Khối D93

Toán, Khoa học, Tiếng Nga

Khối D94

Toán, Khoa học, Tiếng Nhật

D95. khối

Toán học, Khoa học, Tiếng Trung Quốc

Khối D96

Toán, Khoa học xã hội, tiếng Anh

Khối D97

Toán học, Khoa học xã hội, tiếng Pháp

Khối D98

Toán học, Khoa học xã hội, tiếng Đức

Khối D99

Toán học, Khoa học xã hội, tiếng Nga

READ  Soạn bài Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện | Educationuk-vietnam.org

Các kỳ thi này có sự đan xen giữa bài thi tự nhiên và xã hội. Các tổ hợp môn phát triển từ khối D và kết hợp với khối A nằm trong các khối thi đại học truyền thống. Mỗi môn học đều có những đặc điểm riêng nên phương pháp học tập cho từng đối tượng cũng khác nhau. Các thí sinh ngoài việc ôn tập kiến ​​thức còn phải chuẩn bị sẵn sàng về thể chất và tinh thần để đạt kết quả thi tốt nhất. Vậy các ngành của các khối thi mở rộng này là gì?

tim-hieu-ve-to-hop-mon-khoi-thi-d90-d91-d92-d87-d98-d99Đề thi mở rộng các môn khối D

2. Những ngành nào gồm các khối D90, D91, D92… D97, D98, D99?

Danh sách các ứng viên cấp bằng và phụ huynh có thể tham khảo:

3. Trường nào gồm khối D90, D91, D92… D97, D98, D99?

Tổ hợp khối D90 thi khối D90, D91, D92… D97, D98, D99 hiện đào tạo nhiều nhóm ngành khác nhau trên cả nước. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra các trường đăng ký trong kỳ thi này để các thí sinh tham khảo:

Trên đây là thông tin tổ hợp các môn thi D90, D91, D92 … D97, D98, D99 đối với các tổ hợp môn thi, ngành nghề và trường đào tạo. Hi vọng sẽ là những kiến ​​thức bổ ích giúp bạn và gia đình định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

HAY NHIN NHIÊU HƠN:

 • Tổ hợp các môn học, ngành nghề và trường tuyển sinh
 • Khối D1 gồm những tổ hợp môn và hướng nào? Trường nào đào tạo?
 • Khối D2 gồm những môn nào, hướng đi và trường nào?
 • Khối D3 nhận tài liệu gì? Hướng nào và trường nào đào tạo?
 • Tổng quan chung về khối thi khối D4 bao gồm những môn thi và môn thi nào?
 • Tổng hợp các môn học, ngành học và trường học khối D5
 • Khối D6 và những thông tin thí sinh cần biết
 • Khối D7 gồm những môn gì? Tuyển sinh theo hướng nào, trường nào?
 • Khối D8 gồm những môn gì và trường nào tuyển sinh?
 • Tìm hiểu về khối D10 và các ngành, trường đào tạo?
 • Khối D11, D12, D13 thi những môn gì? Ngành nào?
 • Tìm hiểu xem khối D14 gồm những môn gì? Ngành nào?
 • Đề thi tìm hiểu khối D15 là môn gì? Ngành nào?
 • Tìm hiểu về tổ hợp các khối D16, D17, D18, D19… .D28, D29, D30?
 • Khối D31, D32, D33, D34, D35 thi những môn gì? Hướng nào và trường nào?
 • Khối D41, D42, D43, D44, D45… D55… D65 thi những môn gì? Hướng nào và trường nào?
 • Tìm hiểu về tổ hợp các khối D66, D68, D69… D75, D76, D77?
 • Tìm hiểu tổ hợp các khối thi D78, D79 gồm những môn thi nào?
 • Tìm hiểu về tổ hợp môn thi D80, D81, D82 …. D86, D87, D88?

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm c u1ee9u 4 thông tin c ucff00 u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh vào u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: