78 lượt xem

toàn bộ thông tin về Chief Customer Officer | Educationuk-vietnam.org

Bạn nên quen thuộc hơn với thuật ngữ này ‘Giám đốc điều hành’. Bạn có biết vị trí quản lý cấp cao nào khác không? Ví dụ ‘quản lý kinh doanh’? Giám đốc kinh doanh làm nghề gì? Nhiệm vụ của họ có quan trọng không? Tham khảo bài viết dưới đây để tìm câu trả lời.

MỤC LỤC
1. Giám đốc bán hàng là gì?
2. Mô tả công việc của MCO
3. Yêu cầu đối với Giám đốc Thương mại
4. Sự phát triển nghề nghiệp của giám đốc bán hàng

Thuê người quản lý bán hàng

Xem thêm: Headhunter tuyển dụng như thế nào ?. 8 Lợi ích khi tìm việc qua headhunter

1. Giám đốc bán hàng là gì?

Giám đốc thương mại (CCO) là một trong những “C-suit” của doanh nghiệp, cùng với giám đốc điều hành (CEO), giám đốc tài chính (CFO), giám đốc nhân sự (CHRO),… Giám đốc bán hàng có trách nhiệm thành công của các hoạt động kinh doanh.

2. Công việc của giám đốc kinh doanh

2.1. lãnh đạo

Giám đốc bán hàng chịu trách nhiệm xác định phương hướng kinh doanh hướng tới tăng trưởng kinh doanh và lợi nhuận, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng và quy trình tăng trưởng hiệu quả. CCO lãnh đạo các nhóm bán hàng, tiếp thị, PR và quan hệ khách hàng đảm bảo rằng các chức năng kinh doanh được thực hiện đầy đủ và các mối quan hệ làm việc trong doanh nghiệp được duy trì để giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu chiến lược của mình.

Giám đốc bán hàng lãnh đạo bộ phận bán hàng trong việc thiết kế, thực hiện và đánh giá các quyết định được đưa ra liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2.2. tiếp thị

Marketing cũng là một trong những lĩnh vực mà các nhà quản lý doanh nghiệp cần quan tâm. Họ sẽ dẫn đầu việc phát triển một chiến lược tiếp thị tập trung vào thâm nhập thị trường và tăng trưởng doanh số, đặc biệt chú trọng vào việc thu hút khách hàng và định hướng nhu cầu thị trường.

Khi các chiến lược được thực hiện, họ cũng là người theo dõi hoạt động marketing của doanh nghiệp và can thiệp khi cần thiết.

Chính vì vai trò này mà giám đốc bán hàng và giám đốc tiếp thị (CMO) thường có mối quan hệ mật thiết với nhau, và giám đốc bán hàng trong nhiều trường hợp sẽ bắt đầu với vai trò là một nhân viên tiếp thị.

READ  Giải Sinh học 8 Bài 39: Bài tiết nước tiểu | Educationuk-vietnam.org

Giám đốc kinh doanh là gì?